Language:
udemy Master Android 7 App Development
Udemy - Master Android 7 App Development.rar 6.84 GB
07-top-10-downloaded-app/102-improving-the-adapter.mp4 85.93 MB
06-calculator-app/070-comparing-code-and-layouts.mp4 85.46 MB
07-top-10-downloaded-app/107-challenge-solution.mp4 82.72 MB
07-top-10-downloaded-app/085-details-and-setup.mp4 72.03 MB
09-flickr-app/131-download-json-data.mp4 69.59 MB
...
10-databases-and-the-friends-app/207-content-values-and-sql-injection-attack-prevention.mp4 90.27 MB
07-top-10-downloaded-app/102-improving-the-adapter.mp4 85.93 MB
06-calculator-app/070-comparing-code-and-layouts.mp4 85.46 MB
07-top-10-downloaded-app/107-challenge-solution.mp4 82.72 MB
12-tims-other-courses/212-tims-other-courses-on-udemy.mp4 78.09 MB
...
10-databases-and-the-friends-app/207-content-values-and-sql-injection-attack-prevention.mp4 90.27 MB
07-top-10-downloaded-app/102-improving-the-adapter.mp4 85.93 MB
06-calculator-app/070-comparing-code-and-layouts.mp4 85.46 MB
07-top-10-downloaded-app/107-challenge-solution.mp4 82.72 MB
12-tims-other-courses/212-tims-other-courses-on-udemy.mp4 78.09 MB
...
10-databases-and-the-friends-app/207-content-values-and-sql-injection-attack-prevention.mp4 98.31 MB
07-top-10-downloaded-app/102-improving-the-adapter.mp4 85.93 MB
06-calculator-app/070-comparing-code-and-layouts.mp4 85.46 MB
07-top-10-downloaded-app/107-challenge-solution.mp4 82.72 MB
12-tims-other-courses/240-tims-other-courses-on-udemy.mp4 78.09 MB
...
01-introduction/001-welcome.mp4 80.28 MB
01-introduction/002-interface-overview.mp4 33.75 MB
01-introduction/captions/001-welcome-EN.srt 6.12 KB
01-introduction/captions/002-interface-overview-EN.srt 8.37 KB
02-downloading-and-setup/003-introduction-to-this-section.mp4 37.67 MB
...
01-introduction/001-welcome.mp4 80.28 MB
01-introduction/002-interface-overview.mp4 33.75 MB
02-downloading-and-setup/003-introduction-to-this-section.mp4 37.67 MB
02-downloading-and-setup/004-install-jdk-for-windows.mp4 20.26 MB
02-downloading-and-setup/005-install-android-studio-for-windows.mp4 20.31 MB
...
10-databases-and-the-friends-app/209-content-values-and-sql-injection-attack-prevention.mp4 88.97 MB
01-introduction/001-welcome.mp4 80.28 MB
07-top-10-downloaded-app/104-improving-the-adapter.mp4 75.92 MB
04-the-button-counter-app/021-introduction-to-this-section.mp4 75.48 MB
07-top-10-downloaded-app/109-challenge-solution.mp4 74.79 MB
...
10-databases-and-the-friends-app/207-content-values-and-sql-injection-attack-prevention.mp4 90.27 MB
01-introduction/002-interface-overview.mp4 28.70 MB
01-introduction/captions/001-welcome-EN.srt 4.92 KB
01-introduction/captions/002-interface-overview-EN.srt 8.38 KB
02-downloading-and-setup/003-introduction-to-this-section.mp4 14.50 MB
...
07-top-10-downloaded-app/102-improving-the-adapter.mp4 85.93 MB
01-introduction/002-interface-overview.mp4 28.70 MB
01-introduction/captions/001-welcome-EN.srt 4.92 KB
01-introduction/captions/002-interface-overview-EN.srt 8.38 KB
02-downloading-and-setup/003-introduction-to-this-section.mp4 14.50 MB
...
01 Introduction/001 Welcome-en.srt 4.27 KB
01 Introduction/001 Welcome.mp4 11.31 MB
01 Introduction/002 Interface Overview-en.srt 8.75 KB
01 Introduction/002 Interface Overview.mp4 10.32 MB
01 Introduction/003 Introduction to Android-en.srt 30.88 KB
...
28 Extras/001 Why call it Lollipop.mp4 8.13 MB
28 Extras/001 Important Links.html 2.28 KB
28 Extras/002 Android Core Concepts.mp4 10.62 MB
28 Extras/002 Windows - Java JDK ADT Downloads.html 4.24 KB
28 Extras/005 Old Android Lollipop Eclipse Source Code.html 12.47 KB
...
01 Introduction/001 Welcome.mp4 80.28 MB
01 Introduction/002 Interface Overview.mp4 33.75 MB
02 Downloading and Setup/003 Introduction to this section.mp4 37.67 MB
02 Downloading and Setup/004 Install JDK for Windows.mp4 20.26 MB
02 Downloading and Setup/005 Install Android Studio for Windows.mp4 20.31 MB
...
01 Introduction/001 Welcome.mp4 80.28 MB
01 Introduction/002 Interface Overview.mp4 33.75 MB
02 Downloading and Setup/003 Introduction to this section.mp4 37.67 MB
02 Downloading and Setup/004 Install JDK for Windows.mp4 20.26 MB
02 Downloading and Setup/005 Install Android Studio for Windows.mp4 20.31 MB
...
01 Introduction to Course/001 Take a peek at what the course offers.mp4 6.17 MB
02 Welcome to Xcode and Swift/001 Converting Course to Swift 2 and Xcode 7.mp4 4.65 MB
02 Welcome to Xcode and Swift/002 Downloading Xcodede.mp4 8.82 MB
03 Building Your First App - Say Hi App/001 Creating the Storyboard.mp4 27.25 MB
03 Building Your First App - Say Hi App/002 Making Connections to the Swift File.mp4 4.71 MB
...
1. Introduction and Settings/5.1 Source code link.html 119.00 B
[My Free Planet].url 126.00 B
19. Build a complete Twitter and Facebook Apps/19. Load more tweets in ListView.html 136.00 B
18. Family locator App/14. Phone shutdown.html 136.00 B
2. Java Essential Training- Java For Android (Free)/1. Complete Free Java course.html 537.00 B
...
1. Introduction and Settings/1. Introduction.mp4 3.02 MB
1. Introduction and Settings/2. Install Android Studio on Mac.mp4 8.75 MB
1. Introduction and Settings/3. Install Android Studio on Windows.mp4 13.68 MB
1. Introduction and Settings/4. Setting the environment.mp4 18.85 MB
1. Introduction and Settings/5. Exercise files.mp4 1.70 MB
...
Learn ios 7 App Development.pdf 18.51 MB
The Complete Android Lollipop App Development Course.zip.zip 823.91 MB
James Bucanek - Learn iOS 7 App Development - 2013.mobi 93.25 MB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2019 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština