Language:
tutorial 3ds max
vray + mental ray tutorial 3ds max.rar.rar 9.45 MB
Udemy - 3ds Max PRO Vray with Adam Zollinger/43.mp4 135.02 MB
Udemy - 3ds Max PRO Vray with Adam Zollinger/41.mp4 117.75 MB
Udemy - 3ds Max PRO Vray with Adam Zollinger/36.mp4 97.30 MB
Udemy - 3ds Max PRO Vray with Adam Zollinger/42.mp4 92.39 MB
Udemy - 3ds Max PRO Vray with Adam Zollinger/29.mp4 81.79 MB
...
Grenade Tutorial - 3Ds Max - Substance Painter.mp4 2.86 GB
Essential_Files.zip 66.21 MB
Modeling_Mech_1.mp4 943.82 MB
Modeling_Mech_10.mp4 1.34 GB
Modeling_Mech_11.mp4 1.14 GB
Modeling_Mech_12.mp4 220.03 MB
...
Essential_Files.zip 66.21 MB
Modeling_Mech_1.mp3 80.63 MB
Modeling_Mech_1.mp4 943.82 MB
Modeling_Mech_10.mp3 76.40 MB
Modeling_Mech_10.mp4 1.34 GB
...
Essential_Files.zip 66.21 MB
Modeling_Mech_1.mp4 943.82 MB
Modeling_Mech_10.mp4 1.34 GB
Modeling_Mech_11.mp4 1.14 GB
Modeling_Mech_12.mp4 220.03 MB
...
01_modeling_the_console_table.mp4 1.73 GB
02_modeling_the_pineapple_lamp.mp4 372.53 MB
04_scene_setup_and_rendering.mp4 219.16 MB
project_files.zip 200.26 MB
03_modeling_the_starburst_mirror.mp4 143.47 MB
...
Models_bonus/Dodge Charger (3ds Max 2009, Mental Ray)/Dodge Charger (3ds Max 2009, Mental Ray).rar 646.27 KB
Models_bonus/Dodge Charger LX 2006 (3ds Max 9, 3ds Max 2009, Scanline, V-Ray)/Dodge Charger LX 2006 (3ds Max 9, 3ds Max 2009, Scanline, V-Ray).rar 561.65 KB
Models_bonus/Dodge Charger MOPAR (3ds Max 8, Maya 8, Obj and Lightwave)/Dodge Charger MOPAR (3ds Max 8, Maya 8, Obj and Lightwave).rar 7.06 MB
Models_bonus/Dodge Charger R1 1968-70 (3ds Max 9, 3ds Max 2009, 3DS, OBJ)/DODGE CHARGER R T max8.rar 2.83 MB
Models_bonus/Dodge Charger R1 1968-70 (3ds Max 9, 3ds Max 2009, 3DS, OBJ)/DODGE CHARGER R T max2009.rar 2.27 MB
...
3ds Max tutorial - Interior Architectural Design_ Bathroom p30.mp4 141.78 MB
3ds Max tutorial - Interior Architectural Design_ Bathroom p06.mp4 133.92 MB
3ds Max tutorial - Interior Architectural Design_ Bathroom p12.mp4 131.10 MB
3ds Max tutorial - Interior Architectural Design_ Bathroom p21.mp4 130.78 MB
3ds Max tutorial - Interior Architectural Design_ Bathroom p40.mp4 126.11 MB
...
DigitalTutors Introduction to Animation in 3ds Max Tutorial ISO.tgz 872.68 MB
19.flv 43.24 MB
3.flv 40.99 MB
5.flv 34.17 MB
7.flv 32.67 MB
30.flv 31.40 MB
...
project_files/MAX/crumple.jpg 202.36 KB
project_files/MAX/dirt.jpg 2.44 MB
project_files/MAX/folds.jpg 63.45 KB
project_files/MAX/marble_white.jpg 221.44 KB
project_files/MAX/merilin_stencil.jpg 127.76 KB
...
tutorial videos/Audi R8 Modeling Tutorial in 3ds max Part 1 - By AMp47.mp4 342.41 MB
_____padding_file_0_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____ 602.36 KB
tutorial videos/Audi R8 Modeling Tutorial in 3ds max Part 11 - By AMp47.mp4 259.85 MB
_____padding_file_1_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____ 158.50 KB
tutorial videos/Audi R8 Modeling Tutorial in 3ds max Part 12 - By AMp47.mp4 340.95 MB
...
Lynda - Creating Product Shots in 3ds Max Tutorial.tgz 1.03 GB
Digital-tutors - Creating High Resolution Studio Renders in 3ds Max and V-Ray Tutorial.tgz 2.02 GB
7.Advance Photometrics/Installing and using photometric .IES files from the Course 3ds Max 2010 Lighting and Rendering with mental ray2.mp4 21.18 MB
5.Materials/Setting reflectivity and glossiness from the Course 3ds Max 2010 Lighting and Rendering with mental ray2.mp4 19.52 MB
13. Rendering Environment backdrops in 3ds max/Adjusting the color map to color-correct the backdrop from the Course 3ds Max 2010 Lighting and Rendering with mental ray2.mp4 16.75 MB
13. Rendering Environment backdrops in 3ds max/Modeling cylindrical panorama backgrounds from the Course 3ds Max 2010 Lighting and Rendering with mental ray2.mp4 16.48 MB
4.Transparency/Setting simple transparency from the Course 3ds Max 2010 Lighting and Rendering with mental ray2.mp4 15.29 MB
...
dvd1 (4 h 05 m)/Textures/brake.TIF 5.51 MB
dvd1 (4 h 05 m)/Textures/rimside.jpg 4.06 MB
dvd1 (4 h 05 m)/Textures/top.jpg 1.60 MB
dvd1 (4 h 05 m)/Textures/side.jpg 1.01 MB
dvd1 (4 h 05 m)/Textures/emblemnwindowwipers.jpg 615.65 KB
...
tensun3d.enzo.ferrari/tensun3d.enzo.ferrari.avi 341.79 MB
tensun3d.intercom/tensun3d.intercom.avi 281.06 MB
tensun3d.detail.modeling.head/tensun3d.detail.modeling.head.avi 243.11 MB
tensun3d.detail/tensun3d.detail.building02.avi 193.74 MB
tensun3d.detail/tensun3d.detail.building01.avi 178.61 MB
...
Infinite Skills - Learning 3ds Max 2013 Tutorial.rar 3.73 GB
tensun3d.commercial.product.lightboard.rar 47.70 MB
tensun3d.commercial.product.lighting.rar 25.26 MB
tensun3d.detail.building01.rar 141.04 MB
tensun3d.detail.building02.rar 155.30 MB
tensun3d.detail.modeling.head.rar 185.66 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2019 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština