Language:
slayer Discography
1983 - Show No Mercy (320)/01 - Evil Has No Boundaries.mp3 7.25 MB
1983 - Show No Mercy (320)/02 - The Antichrist.mp3 6.49 MB
1983 - Show No Mercy (320)/03 - Die By The Sword.mp3 8.30 MB
1983 - Show No Mercy (320)/04 - Fight Till Death.mp3 8.32 MB
1983 - Show No Mercy (320)/05 - Metal Storm - Face The Slayer.mp3 11.21 MB
...
1988 - South Of Heaven (320)/01 - South Of Heaven.mp3 11.41 MB
1988 - South Of Heaven (320)/10 - Spill The Blood.mp3 11.04 MB
1988 - South Of Heaven (320)/05 - Mandatory Sucide.mp3 9.37 MB
1988 - South Of Heaven (320)/06 - Ghosts Of War.mp3 8.92 MB
1988 - South Of Heaven (320)/03 - Live Undead.mp3 8.79 MB
...
Albums/2009 - World Painted Blood/2009 - EU American 88697413182/Slayer - World Painted Blood.flac 295.72 MB
Albums/2009 - World Painted Blood/2009 - EU American 88697413182/Slayer - World Painted Blood.log 2.48 KB
Albums/2009 - World Painted Blood/2009 - EU American 88697413182/Slayer - World Painted Blood.cue 1.20 KB
Albums/2009 - World Painted Blood/2009 - EU Columbia Promo CD/Slayer - World Painted Blood (Columbia Promo CD).flac 295.95 MB
Albums/2009 - World Painted Blood/2009 - EU Columbia Promo CD/Slayer - World Painted Blood (Columbia Promo CD).log 2.56 KB
...
1983 - Show No Mercy (320)/01 - Evil Has No Boundaries.mp3 7.25 MB
1983 - Show No Mercy (320)/02 - The Antichrist.mp3 6.49 MB
1983 - Show No Mercy (320)/03 - Die By The Sword.mp3 8.30 MB
1983 - Show No Mercy (320)/04 - Fight Till Death.mp3 8.32 MB
1983 - Show No Mercy (320)/05 - Metal Storm - Face The Slayer.mp3 11.21 MB
...
01 Slayer - Show No Mercy 1983/05. Slayer - Metal Storm,Face the Slayer.flac 33.39 MB
01 Slayer - Show No Mercy 1983/06. Slayer - Black Magic.flac 29.28 MB
01 Slayer - Show No Mercy 1983/07. Slayer - Tormentor.flac 27.51 MB
01 Slayer - Show No Mercy 1983/04. Slayer - Fight Till Death.flac 25.68 MB
01 Slayer - Show No Mercy 1983/09. Slayer - Crionics.flac 25.65 MB
...
2006 - Christ Illusion (320)/01 Flesh Storm.mp3 9.74 MB
2006 - Christ Illusion (320)/02 Catalyst.mp3 7.17 MB
2006 - Christ Illusion (320)/03 Skeleton Christ.mp3 10.02 MB
2006 - Christ Illusion (320)/04 - Eyes Of The Insane.mp3 7.78 MB
2006 - Christ Illusion (320)/05 Jihad.mp3 8.08 MB
...
Albums/1983 - Show No Mercy (Japanese Edition)/05 - Metalstorm_Face The Slayer.mp3 11.28 MB
Albums/1983 - Show No Mercy (Japanese Edition)/07 - Black Magic.mp3 9.45 MB
Albums/1983 - Show No Mercy (Japanese Edition)/08 - Tormentor.mp3 8.63 MB
Albums/1983 - Show No Mercy (Japanese Edition)/04 - Fight Till Death.mp3 8.39 MB
Albums/1983 - Show No Mercy (Japanese Edition)/03 - Die By The Sword.mp3 8.30 MB
...
Albums/1983 - Show No Mercy/1985 - Japan Roadrunner (RR 34 9868)/05. Metal Storm Face The Slayer.mp3 11.41 MB
Albums/1983 - Show No Mercy/1985 - Japan Roadrunner (RR 34 9868)/07. Black Magic.mp3 9.56 MB
Albums/1983 - Show No Mercy/1985 - Japan Roadrunner (RR 34 9868)/08. Tormentor.mp3 8.74 MB
Albums/1983 - Show No Mercy/1985 - Japan Roadrunner (RR 34 9868)/04. Fight Till Death.mp3 8.50 MB
Albums/1983 - Show No Mercy/1985 - Japan Roadrunner (RR 34 9868)/03. Die By The Sword.mp3 8.42 MB
...
Slayer - Christ Illusion 2006/01. Slayer - Flesh Storm.flac 31.82 MB
Slayer - Christ Illusion 2006/02. Slayer - Catalyst.flac 23.78 MB
Slayer - Christ Illusion 2006/03. Slayer - Skeleton Christ.flac 33.55 MB
Slayer - Christ Illusion 2006/04. Slayer - Eyes Of The Insane.flac 25.35 MB
Slayer - Christ Illusion 2006/05. Slayer - Jihad.flac 26.80 MB
...
Angel - Live Fast, Die Never/10 - The Trials For Darla.flac 34.19 MB
Angel - Live Fast, Die Never/06 - Hero.flac 27.33 MB
Angel - Live Fast, Die Never/13 - Darla's Sacrifice.flac 26.70 MB
Angel - Live Fast, Die Never/21 - Vast , Touched.flac 24.91 MB
Angel - Live Fast, Die Never/14 - Welcome To Pylea.flac 24.17 MB
...
Albums/1983 - Show No Mercy/1984 Japan Roadrunner RR 34 9868/Folder.jpg 141.10 KB
Albums/1983 - Show No Mercy/1984 Japan Roadrunner RR 34 9868/Info/accurip.log 1.83 KB
Albums/1983 - Show No Mercy/1984 Japan Roadrunner RR 34 9868/Info/foo_dr.txt 1.43 KB
Albums/1983 - Show No Mercy/1984 Japan Roadrunner RR 34 9868/scans/b.jpg 752.54 KB
Albums/1983 - Show No Mercy/1984 Japan Roadrunner RR 34 9868/scans/booklet1.jpg 3.19 MB
...
2003 - Soundtrack To The Apocalypse (Limited Edition) CD4/08 - At Dawn They Sleep (Live).mp3 17.74 MB
2003 - Soundtrack To The Apocalypse (Limited Edition) CD4/07 - Hell Awaits (Live).mp3 16.60 MB
2003 - Soundtrack To The Apocalypse (Limited Edition) CD4/12 - Chemical Warfare (Live).mp3 16.07 MB
2010 - The Vinyl Conflict - 1991 - Decade Of Aggression (2LP)/LP1/01 Hell Awaits.mp3 15.82 MB
2003 - Soundtrack To The Apocalypse (Limited Edition) CD1/16 - Hell Awaits (Live).mp3 15.66 MB
...
Albums/1983 - Show No Mercy/1985 - Japan Roadrunner (RR 34 9868)/Slayer - Show No Mercy (RR 34 9868).flac 256.51 MB
Albums/1983 - Show No Mercy/1985 - Japan Roadrunner (RR 34 9868)/Slayer - Show No Mercy (RR 34 9868).log 2.51 KB
Albums/1983 - Show No Mercy/1985 - Japan Roadrunner (RR 34 9868)/Slayer - Show No Mercy (RR 34 9868).cue 1.45 KB
Albums/1983 - Show No Mercy/1987 - USA Metal Blade (1034-2)/Slayer - Show No Mercy.flac 330.98 MB
Albums/1983 - Show No Mercy/1987 - USA Metal Blade (1034-2)/Slayer - Show No Mercy.log 2.73 KB
...
1983 Haunting The Chapel (1993 Remaster)/01 Chemical Warfare.mp3 13.83 MB
1983 Haunting The Chapel (1993 Remaster)/02 Captor Of Sin.mp3 8.00 MB
1983 Haunting The Chapel (1993 Remaster)/03 Haunting The Chapel.mp3 9.03 MB
1983 Haunting The Chapel (1993 Remaster)/04 Aggressive Perfector.mp3 7.98 MB
1983 Show No Mercy/01 Evil Has No Boundaries.mp3 7.19 MB
...
1994 - Divine Intervention [BVCP-774]/scans/booklet-inside.jpg 18.90 MB
2003 - Soundtrack to the Apocalypse (Ltd. Ed. Box Set)/CD5/08. At Dawn They Sleep.mp3 17.71 MB
2003 - Soundtrack to the Apocalypse (Ltd. Ed. Box Set)/CD5/07. Hell Awaits.mp3 16.57 MB
1985 - Violent Brains (Bootleg) [Vinyl Rip]/07. Crypts of Eternity.mp3 16.12 MB
1991 - Decade Of Aggression (2CD) [PHCR-2091-2]/Disc 1/09. Seasons in the Abyss.mp3 16.06 MB
...
Slayer - Decade of Aggression 1991 Live/Disc 1/09. Slayer - Seasons in the Abyss.flac 49.10 MB
Slayer - Violent Brains 1985 [Vinyl Rip] Bootleg/07 Crypts of Eternity.flac 45.97 MB
Slayer - Decade of Aggression 1991 Live/Disc 1/01. Slayer - Hell Awaits.flac 45.37 MB
Slayer - Hell Awaits 1985/06. Slayer - Crypts Of Eternity.flac 45.35 MB
Slayer - Hell Awaits 1985/03. Slayer - At Dawn They Sleep.flac 45.26 MB
...
1991 - Decade Of Aggression 2CD/Decade Of Aggression (Disc 1).wv 357.31 MB
1983 - Show No Mercy/Slayer - Show No Mercy.flac 330.97 MB
2001 - God Hates Us All/Slayer - God Hates Us All.wv 310.22 MB
1998 - Diabolus In Musica/Slayer - Diabolus In Musica (American CK 69192).flac 299.11 MB
2009 - World Painted Blood/Slayer - World Painted Blood.ape 290.04 MB
...
1983 - Show No Mercy (320)/01 - Evil Has No Boundaries.mp3 7.25 MB
1983 - Show No Mercy (320)/02 - The Antichrist.mp3 6.49 MB
1983 - Show No Mercy (320)/03 - Die By The Sword.mp3 8.30 MB
1983 - Show No Mercy (320)/04 - Fight Till Death.mp3 8.32 MB
1983 - Show No Mercy (320)/05 - Metal Storm - Face The Slayer.mp3 11.21 MB
...
2003 - Soundtrack To The Apocalypse (320)/!Leeme - Read me!.txt 205.00 B
1998 - Diabolus In Musica (320)/AlbumArtSmall.jpg 1.42 KB
2003 - Soundtrack To The Apocalypse (320)/CD 5/AlbumArtSmall.jpg 1.82 KB
2003 - Soundtrack To The Apocalypse (320)/CD 3/AlbumArtSmall.jpg 1.82 KB
2003 - Soundtrack To The Apocalypse (320)/CD 2/AlbumArtSmall.jpg 1.82 KB
...
Slayer - Christ Illusion (2006)/07. Slayer - Catatonic.mp3 11.25 MB
Slayer - Christ Illusion (2006)/09. Slayer - Cult.mp3 10.68 MB
Slayer - Christ Illusion (2006)/03. Slayer - Skeleton Christ.mp3 10.01 MB
Slayer - Christ Illusion (2006)/01. Slayer - Flesh Storm.mp3 9.72 MB
Slayer - Christ Illusion (2006)/11. Slayer - Final Six.mp3 9.58 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2019 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština