Language:
rumours 2013
Art.jpg 549.89 KB
CD1/01 Second Hand News.mp3 6.73 MB
CD1/02 Dreams.mp3 9.84 MB
CD1/03 Never Going Back Again.mp3 5.13 MB
CD1/04 Don't Stop.mp3 7.38 MB
...
01 I'm With You.mp3 12.80 MB
02 Borderlines and Aliens.mp3 8.84 MB
03 School Boy.mp3 8.90 MB
04 Ways to Go.mp3 8.27 MB
05 Shark Attack.mp3 9.15 MB
...
Grouplove Spreading Rumours 2013 Album Leak 265kbps.rar 67.21 MB
11 - News To Me.mp3 8.74 MB
10 - Bitin The Bullet.mp3 9.60 MB
12 - Raspberry.mp3 7.59 MB
13 - Save The Party For Me.mp3 8.15 MB
spectrogram.png 1.79 MB
...
01-I'm With You.flac 58.91 MB
02-Borderlines And Aliens.flac 46.79 MB
03-Schoolboy.flac 46.23 MB
04-Ways To Go.flac 43.73 MB
05-Shark Attack.flac 47.57 MB
...
01 - GROUPLOVE - I'm With You.mp3 12.79 MB
02 - GROUPLOVE - Borderlines And Aliens.mp3 8.83 MB
03 - GROUPLOVE - Schoolboy.mp3 8.90 MB
04 - GROUPLOVE - Ways To Go.mp3 8.27 MB
05 - GROUPLOVE - Shark Attack.mp3 9.15 MB
...
10 Bitin The Bullet (Album Version).flac 25.94 MB
09 Didn't Have To Go (Album Version).flac 24.39 MB
11 News To Me (Album Version).flac 24.11 MB
12 Raspberry (Album Version).flac 22.26 MB
cover.jpg 59.35 KB
...
Art.jpg 549.89 KB
CD1/01 Second Hand News.flac 19.78 MB
CD1/02 Dreams.flac 27.05 MB
CD1/03 Never Going Back Again.flac 13.87 MB
CD1/04 Don't Stop.flac 22.69 MB
...
cd/cd1/01. Fleetwood Mac - Second Hand News.mp3 6.72 MB
cd/cd1/02. Fleetwood Mac - Dreams.mp3 9.86 MB
cd/cd1/03. Fleetwood Mac - Never Going Back Again.mp3 5.16 MB
cd/cd1/04. Fleetwood Mac - Don't Stop.mp3 7.40 MB
cd/cd1/05. Fleetwood Mac - Go Your Own Way.mp3 8.57 MB
...
01 I'm With You.flac 31.03 MB
02 Borderlines & Aliens.flac 27.43 MB
03 School Boy.flac 26.75 MB
04 Ways To Go.flac 25.63 MB
05 Shark Attack.flac 27.54 MB
...
Spreading Rumours @ 320/01. I'm With You.mp3 12.80 MB
Spreading Rumours @ 320/02. Borderlines And Aliens.mp3 8.85 MB
Spreading Rumours @ 320/03. Schoolboy.mp3 8.92 MB
Spreading Rumours @ 320/04. Ways To Go.mp3 8.28 MB
Spreading Rumours @ 320/05. Shark Attack.mp3 9.16 MB
...
01. I'm With You.mp3 12.79 MB
02. Borderlines And Aliens.mp3 8.83 MB
03. Schoolboy.mp3 8.90 MB
04. Ways To Go.mp3 8.27 MB
05. Shark Attack.mp3 9.15 MB
...
TRACKLIST.txt 2.87 KB
Fleetwood Mac 1977 - Rumours (2013 Reissue).jpg 27.45 KB
Disc 2 Rumours World Tour (Live 1977)/0201 Intro.mp3 1.88 MB
Disc 3 More from the recording sessions/0315 Doesn't Anything Last (Acoustic Duet).mp3 2.44 MB
Disc 1 Original Album (Remastered)/0103 Never Going Back Again.mp3 5.16 MB
...
VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP 10.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO 10.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP 46.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO 46.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.VOB 113.10 MB
...
aur-fmr.r00 47.68 MB
aur-fmr.r01 47.68 MB
aur-fmr.r02 47.68 MB
aur-fmr.r03 47.68 MB
aur-fmr.r04 47.68 MB
...
2/07 Fleetwood Mac - Rhiannon (Live, 1977 -Rumours- World Tour).mp3 18.16 MB
2/10 Fleetwood Mac - World Turning (Live, 1977 -Rumours- World Tour).mp3 17.25 MB
2/09 Fleetwood Mac - Gold Dust Woman (Live, 1977 -Rumours- World Tour).mp3 16.17 MB
2/05 Fleetwood Mac - The Chain (Live, 1977 -Rumours- World Tour).mp3 13.02 MB
3/02 Fleetwood Mac - Dreams (Take 2).mp3 12.82 MB
...
Disc 4 More From The Recording Sessions/Covers/Rumours 4 Back.png 11.87 MB
Disc 4 More From The Recording Sessions/Covers/Rumours 4 CD.png 14.36 MB
Disc 4 More From The Recording Sessions/Covers/Rumours 4 Front.png 13.37 MB
Disc 4 More From The Recording Sessions/Covers/Rumours 4 Matrix.png 1.86 MB
Disc 4 More From The Recording Sessions/Technical/CDDA.jpg 106.61 KB
...
08-Oceanus.mp3 17.48 MB
02-Song of many reefs.mp3 15.81 MB
06-Red death.mp3 14.84 MB
01-Wheels of the world.mp3 11.20 MB
05-Rumours of new presence.mp3 11.03 MB
...
box art/Rumours Announce 1.jpg 412.31 KB
box art/Rumours Announce 2.jpg 304.62 KB
box art/Rumours Booklet 01 (Front + Down).jpg 1.67 MB
box art/Rumours Booklet 01 (Front Up).jpg 1.60 MB
box art/Rumours Booklet 02 Down.jpg 3.44 MB
...
01 - Second Hand News.mp3 5.90 MB
02 - Dreams.mp3 8.31 MB
03 - Never Going Back Again.mp3 4.31 MB
04 - Don't Stop.mp3 6.37 MB
05 - Go Your Own Way.mp3 7.12 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština