Language:
renato zero amico
01 - Segreto Amore.mp3 10.86 MB
02 - Cercami.mp3 13.08 MB
03 - Oltre Ogni Limite.mp3 9.15 MB
04 - Ostinato Amore.mp3 10.96 MB
05 - Mi Ameresti.mp3 14.66 MB
...
01 Sorridere Sempre.mp3 10.64 MB
02 Paleobarattolo.mp3 4.59 MB
03 Supersolo.mp3 10.05 MB
04 Erotica Apparenza.mp3 12.21 MB
05 Amore Al Verde.mp3 11.32 MB
...
CD 1/(1) Guai - Renato Zero.flac 33.06 MB
CD 1/(2) Niente Trucco Stasera - Renato Zero.flac 22.58 MB
CD 1/(3) Santa Giovanna - Renato Zero.flac 27.42 MB
CD 1/(4) L'Ultimo Luna Park - Renato Zero.flac 18.45 MB
CD 1/(5) Profumi, Balocchi & Maritozzi - Renato Zero.flac 20.69 MB
...
02 - Renato Zero - Una Canzone Da Cantare Avrai-BLUWORLD.mp3 11.78 MB
10 - Renato Zero - Oramai-BLUWORLD.mp3 11.46 MB
11 - Renato Zero - Tutto Inizia Sempre Da Un Si-BLUWORLD.mp3 10.64 MB
08 - Renato Zero - Un'Apertura D'Ali-BLUWORLD.mp3 10.49 MB
09 - Renato Zero - La Vacanza-BLUWORLD.mp3 10.31 MB
...
01. Chiedi di me.mp3 9.90 MB
02. Una canzone da cantare avrai.mp3 11.99 MB
03. Il nostro mondo.mp3 10.21 MB
04. Voglia d'amare.mp3 9.93 MB
05. Angelina.mp3 9.59 MB
...
Cd1/101 Renato Zero - Sono Innocente.mp3 10.36 MB
Cd1/102 Renato Zero - No Mamma No.mp3 6.64 MB
Cd1/103 Renato Zero - Inventi.mp3 5.49 MB
Cd1/104 Renato Zero,k mm j tfvytàl.mp3 7.20 MB
Cd1/105 Renato Zero - Madame.mp3 6.17 MB
...
SEIZERO_DVD1/VIDEO_TS/VTS_02_1.VOB 1,024.00 MB
SEIZERO_DVD1/VIDEO_TS/VTS_02_2.VOB 1,024.00 MB
SEIZERO_DVD1/VIDEO_TS/VTS_02_4.VOB 1,024.00 MB
SEIZERO_DVD1/VIDEO_TS/VTS_02_3.VOB 1,024.00 MB
SEIZERO_DVD1/VIDEO_TS/VTS_02_5.VOB 1,024.00 MB
...
Copertine/ZeroFront.jpg 390.95 KB
Copertine/ZeroRetro.jpg 422.68 KB
Renatissimo - CD 1/01 - Sono Innocente.mp3 14.47 MB
Renatissimo - CD 1/02 - No Mamma No.mp3 9.27 MB
Renatissimo - CD 1/03 - Inventi.mp3 7.81 MB
...
Figli Del Sogno CD 2/Renato Zero - 01 - medley -due-.mp3 24.88 MB
Figli Del Sogno CD 2/Renato Zero - 02 - madame.mp3 11.38 MB
Figli Del Sogno CD 2/Renato Zero - 03 - magari.mp3 11.70 MB
Figli Del Sogno CD 2/Renato Zero - 04 - l'altra sponda.mp3 12.92 MB
Figli Del Sogno CD 2/Renato Zero - 05 - figlio.mp3 12.67 MB
...
CD1/Baratto.flac 31.06 MB
CD1/Carrozzone.flac 32.99 MB
CD1/Il cielo.flac 25.30 MB
CD1/Inventi.flac 22.14 MB
CD1/La favola mia.flac 29.71 MB
...
Cover/renato_zero_figli_del_sogno-front.jpg 506.39 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP 16.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO 16.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.VOB 278.78 MB
VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP 96.00 KB
...
Cd1/101 Renato Zero - Sono Innocente.mp3 10.36 MB
Cd1/102 Renato Zero - No Mamma No.mp3 6.64 MB
Cd1/103 Renato Zero - Inventi.mp3 5.49 MB
Cd1/104 Renato Zero - Motel.mp3 7.20 MB
Cd1/105 Renato Zero - Madame.mp3 6.17 MB
...
14 - Renato Zero - Il Progetto Magnifico-BLUWORLD.mp3 14.91 MB
08 - Renato Zero - Una Volta Non Ci Basta-BLUWORLD.mp3 11.89 MB
12 - Renato Zero - Alla Fine-BLUWORLD.mp3 11.86 MB
13 - Renato Zero - Amo-BLUWORLD.mp3 11.50 MB
04 - Renato Zero - Sia Neve-BLUWORLD.mp3 11.42 MB
...
14. Renato Zero - Il progetto magnifico.flac 44.67 MB
12. Renato Zero - Alla fine.flac 33.86 MB
08. Renato Zero - Una volta non ci basta.flac 33.65 MB
06. Renato Zero - Nessuno tocchi l'amore.flac 33.21 MB
04. Renato Zero - Sia neve.flac 32.17 MB
...
Ciao nì - Renato Zero.mpg.mpg 874.23 MB
Renato Zero - Cattura.flac 408.38 MB
Covers/Renato Zero - Cattura - Booklet (6-6).jpg 3.66 MB
Covers/Renato Zero - Cattura - Booklet (5-6).jpg 3.39 MB
Covers/Renato Zero - Cattura - Booklet (4-6).jpg 2.54 MB
Covers/Renato Zero - Cattura - Booklet (2-6).jpg 2.39 MB
...
Scans covers/back.jpg 633.23 KB
Scans covers/cd.jpg 621.56 KB
Scans covers/front-back.jpg 927.86 KB
Scans covers/n.1.jpg 269.75 KB
Scans covers/n.2.jpg 248.54 KB
...
1982-Renato_Zero_Via_Tagliamento_cd1/01_-_Piper_Club.mp3 3.23 MB
1982-Renato_Zero_Via_Tagliamento_cd1/02_-_Niente.mp3 5.12 MB
1982-Renato_Zero_Via_Tagliamento_cd1/03_-_La_Facciata.mp3 4.24 MB
1982-Renato_Zero_Via_Tagliamento_cd1/04_-_Che_Bella_Libertà.mp3 4.70 MB
1982-Renato_Zero_Via_Tagliamento_cd1/05_-_Resisti.mp3 4.43 MB
...
1993 - Zerofavola/CD1/01 - Madame.mp3 5.13 MB
1993 - Zerofavola/CD1/02 - Inventi.mp3 4.72 MB
1993 - Zerofavola/CD1/03 - Morire Qui.mp3 4.90 MB
1993 - Zerofavola/CD1/04 - Un Uomo Da Bruciare.mp3 4.95 MB
1993 - Zerofavola/CD1/05 - Manichini.mp3 4.60 MB
...
14 - Il progetto magnifico.mp3 14.89 MB
08 - Una volta non ci basta.mp3 11.87 MB
12 - Alla fine.mp3 11.83 MB
13 - AmoR.mp3 11.48 MB
04 - Sia neve.mp3 11.40 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2020 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština