Language:
pluralsight scvmm
C# 4.0 - dynamic/Demo 'dynamic' and Automation.mp4 38.48 MB
C# 4.0 - Parameters/Demo Unexpected Behavior.mp4 38.26 MB
C# 4.0 - Parameters/Demo Overload Resolution.mp4 34.42 MB
C# 4.0 - Parameters/Demo Named Parameters.mp4 28.21 MB
C# 4.0 - dynamic/Demo Basics of the 'dynamic' keyword.mp4 27.97 MB
...
Pluralsight-WebStorm-Fundamentals.rar.rar 569.50 MB
Microsoft 70-403 SCVMM and 70-652 Hyper-V.iso 463.52 MB
CBT Nuggets SCVMM 70-403 and Hyper-V 70-652.bin 532.32 MB
03 TDD on the Client/03 05 Interacting With the View.mp4 47.50 MB
02 TDD on the Server/02 06 API Routes Pt 2.mp4 41.14 MB
03 TDD on the Client/03 06 Client Interaction.mp4 34.34 MB
03 TDD on the Client/03 02 How the Client Works.mp4 33.33 MB
02 TDD on the Server/02 02 What Are We Building.mp4 29.18 MB
...
PluralSight Working with Collections in Oracle PL SQL.iso 558.90 MB
PluralSight MongoDB Administration tutorialkhan.com.iso.iso 759.72 MB
PluralSight Social Media Marketing For Your Startup tutorialkhan.com.iso.iso 745.95 MB
01. Introduction to IOS Threat Control/01_01-IOS Threat Control Course Introduction.mp4 5.70 MB
01. Introduction to IOS Threat Control/01_02-Zones.mp4 4.98 MB
01. Introduction to IOS Threat Control/01_03-Course Topic Summary.mp4 4.55 MB
02. Zone Pairs/02_01-Overview Zones.mp4 2.97 MB
02. Zone Pairs/02_02-Lab Creating Zones.mp4 12.24 MB
...
01 Introduction/01 01 Introduction.mp4 1.66 MB
02 Creating Your First Xamarin.Forms Application/02 01 Introduction.mp4 6.32 MB
02 Creating Your First Xamarin.Forms Application/02 02 Hello World.mp4 18.93 MB
02 Creating Your First Xamarin.Forms Application/02 03 Starting ToDo.mp4 9.30 MB
02 Creating Your First Xamarin.Forms Application/02 04 Simple Data Entry.mp4 9.48 MB
...
Pluralsight.Building.Web.Apps.With.Node.js.rar 1.46 GB
02-Designing The API/03-Understanding Verbs.mp4 12.74 MB
04-Securing Web APIs/03-Cross Domain Security.mp4 10.88 MB
02-Designing The API/09-Paging.mp4 10.68 MB
02-Designing The API/06-Formatting Results.mp4 7.94 MB
02-Designing The API/08-ETags.mp4 7.19 MB
...
1. Getting Started the Hello World Way/01. Overview.wmv 0.96 MB
1. Getting Started the Hello World Way/02. Hello World - The Console Application.wmv 9.10 MB
1. Getting Started the Hello World Way/03. A Windows Forms Approach to Hello World.wmv 746.77 KB
1. Getting Started the Hello World Way/04. Demo - Windows Forms Hello World.wmv 11.88 MB
1. Getting Started the Hello World Way/05. WPF Says Hello World.wmv 968.59 KB
...
PluralSight Entity Framework Database Performance Anti-patterns tutorialkhan.com.iso.iso 219.40 MB
1. Introduction to Force.com/1. Introduction.wmv 2.99 MB
1. Introduction to Force.com/10. Introducing the course scenario.wmv 2.18 MB
1. Introduction to Force.com/11. Developer resources.wmv 1.77 MB
1. Introduction to Force.com/12. Summary.wmv 4.33 MB
1. Introduction to Force.com/2. What does Platform as a Service (PaaS) mean.wmv 3.84 MB
...
01. The Freelancing Dream/01_01-The Good Part of Freelancing.mp4 8.08 MB
01. The Freelancing Dream/01_02-The Bad Part of Freelancing.mp4 7.14 MB
01. The Freelancing Dream/01_03-The Freelancing Challenge.mp4 4.59 MB
02. Setup/02_01-Your Brand.mp4 21.26 MB
02. Setup/02_02-Your Website.mp4 16.13 MB
...
01. Introduction/01_01-Introduction.mp4 2.57 MB
01. Introduction/01_02-What Is a Service.mp4 6.75 MB
01. Introduction/01_03-Microservices Introduction.mp4 10.12 MB
01. Introduction/01_04-The Monolithic.mp4 9.42 MB
01. Introduction/01_05-Emergence of Microservices.mp4 15.55 MB
...
01.VLAN Security/0106.MAC Flooding CAM Overflow.mp4 3.90 MB
01.VLAN Security/0100.Review of VLANs.mp4 19.83 MB
01.VLAN Security/0104.Spoofing Attacks.mp4 3.83 MB
01.VLAN Security/0101.Inter-VLAN Routing.mp4 3.80 MB
01.VLAN Security/0105.Demo DHCP Snooping.mp4 14.54 MB
...
01. Introduction/01_01-Introduction.mp4 8.93 MB
02. Implement Authentication Mechanisms/02_01-Introduction.mp4 8.57 MB
02. Implement Authentication Mechanisms/02_02-SingleMultifactor Authentication Something You Know.mp4 28.16 MB
02. Implement Authentication Mechanisms/02_03-SingleMultifactor Authentication Something You Have.mp4 6.09 MB
02. Implement Authentication Mechanisms/02_04-SingleMultifactor Authentication Something You Are.mp4 9.91 MB
...
01. Introduction/01_01-Welcome.mp4 1.40 MB
01. Introduction/01_02-The Demo App.mp4 2.06 MB
01. Introduction/01_03-A Breakdown of the Stack.mp4 10.81 MB
01. Introduction/01_04-Recap.mp4 1.61 MB
02. Environment and Tools/02_01-Introduction.mp4 1.12 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2019 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština