Language:
pluralsight 70 533
01. Understand Cloud Computing and Microsoft Azure/01_01-Overview.mp4 3.00 MB
01. Understand Cloud Computing and Microsoft Azure/01_02-Understand Cloud Computing.mp4 9.67 MB
01. Understand Cloud Computing and Microsoft Azure/01_03-Leading Cloud Computing Providers.mp4 5.62 MB
01. Understand Cloud Computing and Microsoft Azure/01_04-Software as a Service SaaS.mp4 1.13 MB
01. Understand Cloud Computing and Microsoft Azure/01_05-Platform as a Service PaaS.mp4 1.98 MB
...
Pluralsight Preparing to Pass the Microsoft Azure 70 533 Exam [TUTORIAL].bin 148.49 MB
01. Deploy Websites/01_01-Overview.mp4 3.17 MB
01. Deploy Websites/01_02-Cloud Computing Fundamental Tenets.mp4 5.59 MB
01. Deploy Websites/01_03-Azure Service Management vs. Azure Resource Manager.mp4 6.91 MB
01. Deploy Websites/01_04-Azure PowerShell v1.0.mp4 4.87 MB
01. Deploy Websites/01_05-Demo 1 Comparing the Two Azure Web Portals.mp4 11.73 MB
...
PluralSight Preparing To Pass The Microsoft Azure 70.533 Exam tutorialkhan.com.iso.iso 205.78 MB
PluralSight Implementing Websites For Azure Infrastructure 70.533 tutorialkhan.com.iso.iso 674.78 MB
Exam Ref 70-533 - Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions.pdf.pdf 9.91 MB
70-533-exam_meta.sqlite 11.00 KB
70-533-exam_meta.xml 1.50 KB
70-533demo.djvu 461.50 KB
70-533demo.epub 46.31 KB
70-533demo.gif 34.97 KB
...
Implementing Websites for Azure Infrastructure 70-533.tgz 661.16 MB
CBT Nuggets Microsoft Azure 70-533 tutorialkhan.com.rar.rar 1,012.56 MB
Material de Apoio - Azure 70-533.rar.rar 6.43 GB
1. Exam 70-533 - Implementing Azure Infrastructure Solutions.mp4 41.84 MB
10. Azure Websites - Resource Groups and Hosting Plans.mp4 37.23 MB
11. Introduction to Azure Virtual Machines.mp4 28.65 MB
12. Azure Virtual Machines - Deploying VMs.mp4 70.60 MB
13. Azure Virtual Machines - Uploading Disks.mp4 36.90 MB
...
01 Integrate an Azure AD with Existing Directories/20160629154906.mp4 2.75 MB
01 Integrate an Azure AD with Existing Directories/20160629154906_2.mp4 3.55 MB
01 Integrate an Azure AD with Existing Directories/20160629154906_3.mp4 11.89 MB
01 Integrate an Azure AD with Existing Directories/20160629154907.mp4 4.26 MB
01 Integrate an Azure AD with Existing Directories/20160629154907_2.mp4 3.49 MB
...
01 - Deploy Workloads on Azure Virtual Machines - Overview.mp4 2.91 MB
02 - Deploy Workloads on Azure Virtual Machines - Workloads.mp4 1.53 MB
03 - Deploy Workloads on Azure Virtual Machines - PaaS vs. IaaS.mp4 3.89 MB
04 - Deploy Workloads on Azure Virtual Machines - The Azure VM Image Galleries.mp4 8.23 MB
05 - Deploy Workloads on Azure Virtual Machines - Demo - Connect to Azure VMs.mp4 30.17 MB
...
1 - Welcome/1 - Welcome to the Course.mp4 21.98 MB
1 - Welcome/2 - LinuxAcademy.com Features.mp4 70.49 MB
2 - Design and Implement Azure App Service Apps/1 - App Service Overview.mp4 35.70 MB
2 - Design and Implement Azure App Service Apps/10 - Web App Deployments.mp4 69.70 MB
2 - Design and Implement Azure App Service Apps/11 - Demo Deployment Slots and Settings.mp4 94.29 MB
...
PluralSight Windows Server 2012 R2 (70-410) Administer Active Directory.iso 315.92 MB
PluralSight Windows Server 2012 R2 (70-412) Configure Network Services.iso 289.67 MB
01. Introduction/01_01-Introduction.mp4 6.35 MB
02. Configure External User Sharing/02_01-Introduction.mp4 2.86 MB
02. Configure External User Sharing/02_02-Understanding External Users.mp4 11.02 MB
02. Configure External User Sharing/02_03-Turn on Sharing Globally.mp4 14.53 MB
02. Configure External User Sharing/02_04-Enable Sharing on Site Collection.mp4 5.90 MB
...
Exercise Files/2-windows-devices-apps-70-695-osd-infrastructure-m2-slides.pdf 1.30 MB
Exercise Files/1-windows-devices-apps-70-695-osd-infrastructure-m1-slides.pdf 1.38 MB
Exercise Files/3-windows-devices-apps-70-695-osd-infrastructure-m3-slides.pdf 957.99 KB
Exercise Files/4-windows-devices-apps-70-695-osd-infrastructure-m4-slides.pdf 1.41 MB
04 Configure and Manage Activation/04 03 Activation Demo.mp4 28.94 MB
...
PluralSight Windows Server 2012 R2 (70-410) Install and Configure Servers.iso 360.46 MB
01. Overview of Windows 10 Enterprise/01_01-Course Introduction.mp4 9.95 MB
01. Overview of Windows 10 Enterprise/01_02-Primary New Features of Windows 10.mp4 14.33 MB
01. Overview of Windows 10 Enterprise/01_03-User Interface Changes.mp4 16.58 MB
01. Overview of Windows 10 Enterprise/01_04-Windows 10 Editions and Their Differences.mp4 6.00 MB
01. Overview of Windows 10 Enterprise/01_05-Cloud Integration.mp4 2.99 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština