Language:
patti smith casa
Cover.jpg 88.71 KB
Info.txt 37.00 B
Patti Smith - Dream Of Life [2008] CD1.avi 702.16 MB
Patti Smith - Dream Of Life [2008] CD1.srt 44.97 KB
Patti Smith - Dream Of Life [2008] CD2.avi 700.63 MB
...
psg1979-05-23t25.flac 58.31 MB
psg1979-05-23t21.flac 54.17 MB
psg1979-05-23t23.flac 53.58 MB
psg1979-05-23t05.flac 47.61 MB
psg1979-05-23t01.flac 42.99 MB
...
Patti Smith - Banga (2012) @320kbps/01 - Amerigo.mp3 10.55 MB
Patti Smith - Banga (2012) @320kbps/02 - April Fool.mp3 8.66 MB
Patti Smith - Banga (2012) @320kbps/03 - Fuji-san.mp3 9.66 MB
Patti Smith - Banga (2012) @320kbps/04 - This Is The Girl.mp3 8.75 MB
Patti Smith - Banga (2012) @320kbps/05 - Banga.mp3 6.53 MB
...
01 Gloria.mp3 13.52 MB
02 Redondo Beach.mp3 7.83 MB
03 Birdland.mp3 21.13 MB
04 Free Money.mp3 8.86 MB
05 Kimberly.mp3 10.14 MB
...
(07) - Land Horsesland Of A Thousand Dances.flac 175.11 MB
(08) - Elegie.flac 46.74 MB
cover.jpg 53.15 KB
folder.jpg 28.47 KB
(06) - Break It Up.flac 75.25 MB
...
01 - Because The Night.mp3 4.54 MB
02 - Gloria.mp3 9.62 MB
03 - Set Me Free.mp3 4.97 MB
04 - Ask The Angel.mp3 4.05 MB
05 - High On Rebellion.mp3 4.76 MB
...
VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP 6.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO 6.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP 32.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO 32.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB 1,024.00 MB
...
1975 - Horses [30th Anniversary Legacy Edition]/Horses CD2/07 - Land Horses + Land Of A Thousand Dances + La Mer (de).mp3 40.30 MB
2008 - The Coral Sea (Patti Smith & Kevin Shields)/The Coral Sea CD2/04 - Part Four.mp3 35.95 MB
2008 - The Coral Sea (Patti Smith & Kevin Shields)/The Coral Sea CD1/01 - Part One.mp3 33.35 MB
2008 - The Coral Sea (Patti Smith & Kevin Shields)/The Coral Sea CD2/03 - Part Three.mp3 33.09 MB
2008 - The Coral Sea (Patti Smith & Kevin Shields)/The Coral Sea CD2/02 - Part Two.mp3 31.30 MB
...
Patti Smith - Rockpalast '79.mpg.mpg 1.54 GB
1975 - Patti Smyth - Horses [30th Anniversary Legacy Edition]/1975 - Patti Smith - Horses - Live/07 Land-Horses.Land of a Thousand Dances.La Mer (De).mp3 40.60 MB
2004 - Patti Smith - Trampin/10 Radio Baghdad.mp3 28.19 MB
2000 - Patti Smith - Gung Ho/13 Gung Ho.mp3 27.23 MB
1997 - Patti Smith - Peace And Noise/09 Memento Mori.mp3 24.68 MB
2012 - Patti Smith - Banga/11 Constantine's Dream.mp3 23.89 MB
...
Land Art/land 1 001.jpg 1.59 MB
Land Art/land 2 001.jpg 1.26 MB
Land Disc 1/01. Dancing Barefoot [1979] .flac 29.32 MB
Land Disc 1/02. Babelogue [1978] .flac 9.56 MB
Land Disc 1/03. Fly by Night .flac 18.72 MB
...
01-patti_smith-are_you_experienced_www.file24ever.com.mp3 5.56 MB
02-patti_smith-everybody_wants_to_rule_the_world_www.file24ever.com.mp3 6.03 MB
03-patti_smith-helpless_www.file24ever.com.mp3 4.56 MB
04-patti_smith-gimme_shelter_www.file24ever.com.mp3 7.65 MB
05-patti_smith-within_you_without_you_www.file24ever.com.mp3 7.30 MB
...
101-patti_smith_and_kevin_shields--untitled_i-wus.mp3 15.06 MB
102-patti_smith_and_kevin_shields--untitled_ii-wus.mp3 13.04 MB
103-patti_smith_and_kevin_shields--untitled_iii-wus.mp3 7.54 MB
104-patti_smith_and_kevin_shields--untitled_iv-wus.mp3 14.21 MB
105-patti_smith_and_kevin_shields--untitled_v-wus.mp3 8.59 MB
...
01 Ask The Angels.flac 68.63 MB
02 Ain't It Strange.flac 140.48 MB
03 Poppies.flac 147.13 MB
04 Pissing In A River.flac 98.67 MB
05 Pumping (My Heart).flac 71.64 MB
...
(1975) Patti Smith - Horses/CD 2 [Live]/07 - Land-Horses.Land of a Thousand Dances.La Mer (De).mp3 40.60 MB
(2004) Patti Smith - Trampin'/10 - Radio Baghdad.mp3 28.62 MB
(2000) Patti Smith - Gung Ho/13 - Gung Ho.mp3 27.23 MB
(1997) Patti Smith - Peace And Noise/09 - Memento Mori.mp3 24.67 MB
(2012) Patti Smith - Banga/11 - Constantine's Dream.mp3 23.66 MB
...
09 horses-gloria.flac 26.47 MB
08 birdland.flac 20.97 MB
11 my generation.flac 17.28 MB
06 pale blue eyes-louie louie.flac 16.89 MB
03 spunky [aka space monkey].flac 13.33 MB
...
01 - Gloria.mp3 8.19 MB
02 - Redondo Beach.mp3 4.73 MB
03 - Birdland.mp3 12.72 MB
04 - Free Money.mp3 5.31 MB
05 - Kimberly.mp3 6.12 MB
...
01 - Amerigo.flac 30.22 MB
02 - April Fool.flac 22.76 MB
03 - Fuji-san.flac 27.13 MB
04 - This Is The Girl.flac 22.56 MB
05 - Banga.flac 17.85 MB
...
Patti Smith - 1975 - Horses/01 - Gloria.mp3 8.19 MB
Patti Smith - 1975 - Horses/02 - Redondo Beach.mp3 4.73 MB
Patti Smith - 1975 - Horses/03 - Birdland.mp3 12.72 MB
Patti Smith - 1975 - Horses/04 - Free Money.mp3 5.31 MB
Patti Smith - 1975 - Horses/05 - Kimberly.mp3 6.12 MB
...
Patti Smith Group - Radio Ethiopia - 1976.ape 851.39 MB
Cover/Patti Smith Group - Radio Ethiopia - 1976 - Спектр.png 835.36 KB
Cover/Patti Smith Group - Radio Ethiopia - 1976 - Вертушка.jpg 584.25 KB
Cover/Patti Smith Group - Radio Ethiopia - 1976 - Back.jpg 429.80 KB
Cover/Patti Smith Group - Radio Ethiopia - 1976 - In 2.jpg 414.83 KB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2019 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština