Language:
learn chord guitar
Gibson's Learn & Master Guitar (2010).pdf.pdf 7.63 MB
Learn Rock Guitar with 6 Great Masters.mpg 376.42 MB
Learn Shred Guitar in 6 Weeks - Week 6.mp4 582.28 MB
Learn Shred Guitar in 6 Weeks - Week 5.mp4 466.67 MB
Learn Shred Guitar in 6 Weeks - Week 1.mp4 409.41 MB
Learn Shred Guitar in 6 Weeks - Week 3.mp4 395.20 MB
Learn Shred Guitar in 6 Weeks - Week 4.mp4 348.86 MB
...
Cover.jpeg 111.90 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP 66.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO 66.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.VOB 10.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP 26.00 KB
...
Cover.jpeg 27.81 KB
Learn & Master Guitar - Fingerstyle Guitar - Book and Scan/LMFG - DISC 1-2.jpg 12.71 MB
Learn & Master Guitar - Fingerstyle Guitar - Book and Scan/LMFG - DISC 3-4.jpg 12.94 MB
Learn & Master Guitar - Fingerstyle Guitar - Book and Scan/LMFG - DISC 5-6.jpg 13.04 MB
Learn & Master Guitar - Fingerstyle Guitar - Book and Scan/LMFG - DISC 7-8.jpg 12.96 MB
...
1. Learn & Master Guitar - Lessons/Session 1 [Starting Off Right].AVI 351.95 MB
1. Learn & Master Guitar - Lessons/Session 6 [Minor Seventh & Suspended Chords].AVI 346.56 MB
1. Learn & Master Guitar - Lessons/Session 5 [Basic Open Chords].AVI 329.39 MB
1. Learn & Master Guitar - Lessons/Session 4 [Notes on the 5th & 6th Strings].AVI 322.42 MB
1. Learn & Master Guitar - Lessons/Session 14 [Giving Your Playing Some Style].AVI 291.78 MB
...
VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP 22.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO 22.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.VOB 114.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP 162.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO 162.00 KB
...
The Rock House Method - Learn Rock Guitar - Intermediate Program.iso 4.29 GB
DVD #5 Bonus Workshop/VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB 1,023.83 MB
DVD #9 Bonus Workshop/VIDEO_TS/VTS_02_1.VOB 1,023.83 MB
DVD #9 Bonus Workshop/VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB 1,023.83 MB
DVD #9/VIDEO_TS/VTS_04_1.VOB 1,023.83 MB
DVD #9/VIDEO_TS/VTS_03_1.VOB 1,023.83 MB
...
VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP 54.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO 54.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.VOB 22.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP 18.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO 18.00 KB
...
VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP 52.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO 52.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.VOB 10.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP 18.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO 18.00 KB
...
Rockhouse Method - Learn Rock Guitar (Beginner).avi.avi 704.68 MB
nfo.nfo 416.00 B
Lick.Library.Learn.Rock.Guitar.In.6.Weeks.DVDrip.part5.rar 174.91 MB
Lick.Library.Learn.Rock.Guitar.In.6.Weeks.DVDrip.part4.rar 476.84 MB
Lick.Library.Learn.Rock.Guitar.In.6.Weeks.DVDrip.part3.rar 476.84 MB
Lick.Library.Learn.Rock.Guitar.In.6.Weeks.DVDrip.part2.rar 476.84 MB
...
Learn The Guitar Chords and Fretboard.zip 1.57 MB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP 56.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO 56.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.VOB 22.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP 18.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO 18.00 KB
...
VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP 60.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO 60.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.VOB 22.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP 18.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO 18.00 KB
...
nfo.nfo 531.00 B
Lick.Library.Learn.Rock.Guitar.Instrumentals.DVDrip.part5.rar 117.60 MB
Lick.Library.Learn.Rock.Guitar.Instrumentals.DVDrip.part4.rar 476.84 MB
Lick.Library.Learn.Rock.Guitar.Instrumentals.DVDrip.part3.rar 476.84 MB
Lick.Library.Learn.Rock.Guitar.Instrumentals.DVDrip.part2.rar 476.84 MB
...
Bonus #1 - SRV Style/Bonus Lesson #1 - 10 Things You Need to Know To Play Like SRV.avi 341.00 MB
Bonus #1 - SRV Style/SRV Style Tabs.pdf 1.82 MB
Bonus #2 - 10 Blues Turnarounds/10 Essential Blues Turnarounds Tabs.pdf 771.79 KB
Bonus #2 - 10 Blues Turnarounds/Bonus Lesson #2 - 10 Essential Blues Turnarounds.avi 255.01 MB
Cover.jpg 164.53 KB
...
Learn & Master Guitar - Fingerstyle Guitar - Sessions/DVD6/LMFingerstyle - Session 6 - Fingerstyle Techniques.mkv 596.79 MB
Learn & Master Guitar - Fingerstyle Guitar - Sessions/DVD9/LMV D9 - Session 9 - Lessons with the Masters - Thom Bresh.mkv 562.82 MB
Learn & Master Guitar - Fingerstyle Guitar - Sessions/DVD9/LMV D9 - Session 9 - Lessons with the Masters - Phil Keaggy.mkv 539.46 MB
Learn & Master Guitar - Fingerstyle Guitar - Sessions/DVD7/LMFingerstyle - Session 7 - Fingerstyle Jazz.mkv 517.68 MB
Learn & Master Guitar - Fingerstyle Guitar - Sessions/DVD5/LMF D5 - Session 5 - Classical Guitar.mkv 513.88 MB
...
VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP 54.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO 54.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.VOB 22.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP 18.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO 18.00 KB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština