Language:
cybersecurity awareness lynda
8. Monitoring Network Activity/164982_08_03_XR15_packets.mp4 12.49 MB
7. Checking for Common Mistakes in Web Apps/164982_07_02_XR15_scan.mp4 11.36 MB
3. Personal Firewalls/164982_03_02_XR15_mswf.mp4 10.19 MB
3. Personal Firewalls/164982_03_06_XR15_iptables.mp4 9.38 MB
3. Personal Firewalls/164982_03_04_XR15_advrules.mp4 9.02 MB
...
Counterterrorism and Cybersecurity - Total Information Awareness - 2nd Edition (2015).pdf.pdf 26.21 MB
8. Monitoring Network Activity/164982_08_03_XR15_packets.mp4 12.49 MB
7. Checking for Common Mistakes in Web Apps/164982_07_02_XR15_scan.mp4 11.36 MB
3. Personal Firewalls/164982_03_02_XR15_mswf.mp4 10.19 MB
3. Personal Firewalls/164982_03_06_XR15_iptables.mp4 9.38 MB
3. Personal Firewalls/164982_03_04_XR15_advrules.mp4 9.02 MB
...
021 Managing user access and identity.mp4 19.71 MB
022 Implementing preventative security.mp4 17.89 MB
023 Monitoring and alerts.mp4 14.95 MB
018 Describing security requirements.mp4 14.21 MB
008 Dissecting the payment card industry and PCI DSS.mp4 13.94 MB
...
01. Introduction/01_01-Welcome.mp4 6.21 MB
01. Introduction/01_02-What you should know.mp4 1.95 MB
02. Cybersecurity Foundations/02_06-Dissecting the payment card industry and PCI DSS.mp4 13.94 MB
02. Cybersecurity Foundations/02_05-Implementing control frameworks.mp4 13.64 MB
02. Cybersecurity Foundations/02_02-Dissecting cyber risk.mp4 12.53 MB
...
021 Managing user access and identity.mp4 19.71 MB
022 Implementing preventative security.mp4 17.89 MB
023 Monitoring and alerts.mp4 14.95 MB
018 Describing security requirements.mp4 14.21 MB
008 Dissecting the payment card industry and PCI DSS.mp4 13.94 MB
...
Lynda Cybersecurity with Cloud Computing tutorialkhan.com.iso.iso 342.67 MB
01. Introduction/01_01-Welcome.mp4 6.21 MB
01. Introduction/01_02-What you should know.mp4 1.95 MB
02. Cybersecurity Foundations/02_01-Understanding the NIST cybersecurity framework.mp4 12.04 MB
02. Cybersecurity Foundations/02_02-Dissecting cyber risk.mp4 12.53 MB
02. Cybersecurity Foundations/02_03-Unpacking COBIT 5.mp4 9.84 MB
...
e-lprecybs.r00 14.31 MB
e-lprecybs.r01 14.31 MB
e-lprecybs.r02 14.31 MB
e-lprecybs.r03 14.31 MB
e-lprecybs.r04 14.31 MB
...
00. Introduction/00_01 - Welcome.mp4 16.62 MB
00. Introduction/00_02 - What you should know.mp4 841.01 KB
00. Introduction/00_03 - Reference sites.mp4 15.86 MB
00. Introduction/00_04 - Using the exercise files.mp4 272.32 KB
01. Cloud Fundamentals/01_01 - Defining the essential characteristics of cloud.mp4 15.11 MB
...
00. Introduction/00_01 - Welcome.mp4 5.97 MB
00. Introduction/00_02 - What you should know before watching this course.mp4 848.81 KB
00. Introduction/00_03 - Using the exercise files.mp4 928.38 KB
01. Why Cybersecurity/01_01 - Hackers and the kill chain.mp4 13.63 MB
01. Why Cybersecurity/01_02 - The Stuxnet kill chain.mp4 8.53 MB
...
00. Introduction/00_01 - Welcome.mp4 5.51 MB
00. Introduction/00_02 - What you should know.mp4 1.91 MB
01. Cybersecurity Foundations/01_01 - Understanding the NIST cybersecurity framework.mp4 12.20 MB
01. Cybersecurity Foundations/01_02 - Dissecting cyber risk.mp4 12.70 MB
01. Cybersecurity Foundations/01_03 - Unpacking COBIT 5.mp4 10.05 MB
...
00. Introduction/00_01 - Welcome.mp4 16.62 MB
00. Introduction/00_02 - What you should know.mp4 841.01 KB
00. Introduction/00_03 - Reference sites.mp4 15.86 MB
00. Introduction/00_04 - Using the exercise files.mp4 272.32 KB
01. Cloud Fundamentals/01_01 - Defining the essential characteristics of cloud.mp4 15.11 MB
...
01. Introduction/01_01-Welcome.mp4 6.21 MB
01. Introduction/01_02-What you should know.mp4 1.95 MB
02. Cybersecurity Foundations/02_06-Dissecting the payment card industry and PCI DSS.mp4 13.94 MB
02. Cybersecurity Foundations/02_05-Implementing control frameworks.mp4 13.64 MB
02. Cybersecurity Foundations/02_02-Dissecting cyber risk.mp4 12.53 MB
...
1.Introduction/01.Welcome.en.srt 2.02 KB
1.Introduction/01.Welcome.mp4 20.89 MB
1.Introduction/02.What you should know.en.srt 1.47 KB
1.Introduction/02.What you should know.mp4 4.80 MB
2.1. The Basics/03.Why you should care.en.srt 6.58 KB
...
01. Introduction/01_02-What you should know before watching this course.mp4 2.21 MB
01. Introduction/01_03-Using the exercise files.mp4 717.50 KB
02. Overview of Android Development/02_01-Elements of an Android app.mp4 6.85 MB
02. Overview of Android Development/02_02-Understanding controls.mp4 8.08 MB
02. Overview of Android Development/02_03-Understanding sensors, effectors, and storage.mp4 8.72 MB
...
0 - Introduction/00_01-Welcome.mp4 11.03 MB
0 - Introduction/00_02-ExerciseFiles.mp4 27.73 MB
1 - Overview of a Sync Sound Workflow/01_01-WhenUseSyncSoundProduction.mp4 35.23 MB
1 - Overview of a Sync Sound Workflow/01_02-GoodSyncSoundInField.mp4 55.72 MB
1 - Overview of a Sync Sound Workflow/01_03-AudioSyncInPost.mp4 24.51 MB
...
Exercise Files/Chapter1/~$st of Landon Hotel Guide.docx 162.00 B
Exercise Files/Chapter1/Best of Landon Hotel Guide.docx 3.60 MB
Exercise Files/Chapter1/LandonHotel_press_release.docx 255.73 KB
Exercise Files/Chapter2/~$_press_release0203.docx 162.00 B
Exercise Files/Chapter2/LH_Guide0204.docx 3.60 MB
...
01. Introduction/01_01-Welcome.mp4 7.94 MB
01. Introduction/01_02-What you need to know before watching this course.mp4 8.55 MB
01. Introduction/01_03-Using the exercise files.mp4 897.65 KB
02. Getting Started/02_01-Working in scale.mp4 5.57 MB
02. Getting Started/02_02-Planning the project.mp4 15.23 MB
...
04_05-CityReceipt.mp4 48.55 MB
03_03-CityReceipt.mp4 48.55 MB
03_01-FictitiousNames.mp4 38.77 MB
04_07-TaxElection.mp4 33.25 MB
01_07-KeyQuestions.mp4 31.02 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2019 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština