Language:
chris hein trumpet
Documentation/CHHV1.5_Manual.pdf 11.56 MB
Documentation/readme.pdf 1.85 MB
Documentation/Kontakt_Player_2_Manual.pdf 1.16 MB
Instruments/CHH Trumpet-Solo DE.nki 429.15 KB
Instruments/CHH Tenor-Sax Solo DE.nki 421.11 KB
...
Chris Hein Horns Vol.3.rar.rar 14.33 GB
dyn-bschbd2.r00 95.37 MB
dyn-bschbd2.r01 95.37 MB
dyn-bschbd2.r02 95.37 MB
dyn-bschbd2.r03 95.37 MB
dyn-bschbd2.r04 95.37 MB
...
Samples/CHB-Electric-Bass-Pick_005.nkx 999.86 MB
Samples/CHB-Upright-Bass-Gut-String_012.nkx 999.67 MB
Samples/CHB-Electric-Bass-Slap_009.nkx 999.62 MB
Samples/CHB-Electric-Bass-Fretless_001.nkx 999.56 MB
Samples/CHB-Upright-Bass-Steel-String_017.nkx 999.48 MB
...
dyn-bschbd1.r00 95.37 MB
dyn-bschbd1.r01 95.37 MB
dyn-bschbd1.r02 95.37 MB
dyn-bschbd1.r03 95.37 MB
dyn-bschbd1.r04 95.37 MB
...
mgn-bstsrvcrhnwdobv3/mgn-bstsrvcrhnwdobv3.r39 95.37 MB
mgn-bstsrvcrhnwdobv3/mgn-bstsrvcrhnwdobv3.r01 95.37 MB
mgn-bstsrvcrhnwdobv3/mgn-bstsrvcrhnwdobv3.r02 95.37 MB
mgn-bstsrvcrhnwdobv3/mgn-bstsrvcrhnwdobv3.r03 95.37 MB
mgn-bstsrvcrhnwdobv3/mgn-bstsrvcrhnwdobv3.r04 95.37 MB
...
Documentation/Manuals/CHHV4_Manual_E.pdf 7.89 MB
Documentation/Manuals/More_From_Chris_Hein.pdf 1.48 MB
Documentation/Manuals/Controller_List.pdf 395.38 KB
Documentation/Manuals/Key-Switches.pdf 134.63 KB
Instruments/1 Solo/07Clarinet Bass.nki 414.07 KB
...
mgn-bstrscrhwdflv1/mgn-bstrscrhwdflv1.r66 95.37 MB
mgn-bstrscrhwdflv1/mgn-bstrscrhwdflv1.r00 95.37 MB
mgn-bstrscrhwdflv1/mgn-bstrscrhwdflv1.r01 95.37 MB
mgn-bstrscrhwdflv1/mgn-bstrscrhwdflv1.r02 95.37 MB
mgn-bstrscrhwdflv1/mgn-bstrscrhwdflv1.r03 95.37 MB
...
Samples/01 SaxClari.nkx 1.31 GB
Samples/03 Trombone.nkx 1.20 GB
Samples/02 Trumpet.nkx 1.11 GB
Samples/CHH_Compact.nkr 180.83 MB
Samples/Synth.nkx 164.72 MB
...
Samples/CHW_Vol3_Samples Oboe-DAmore001.nkx 1.94 GB
Samples/CHW_Vol3_Samples Oboe1001.nkx 1.94 GB
Samples/CHW_Vol3_Samples English Horn001.nkx 1.94 GB
Samples/CHW_Vol3_Samples Oboe-DAmore002.nkx 520.12 MB
Samples/CHW_Vol3_Samples Oboe1002.nkx 507.17 MB
...
Winds.Vol.4.part06.rar 860.00 MB
Winds.Vol.4.part01.rar 860.00 MB
Winds.Vol.4.part02.rar 860.00 MB
Winds.Vol.4.part03.rar 860.00 MB
Winds.Vol.4.part04.rar 860.00 MB
...
KRock.nfo 12.63 KB
krock-bschhc.sfv 1.25 KB
krock-bschhc.rar 95.37 MB
krock-bschhc.r42 52.74 MB
krock-bschhc.r41 95.37 MB
...
Samples/CHW_Vol1_Samples Flute C2001.nkx 1.94 GB
Samples/CHW_Vol1_Samples Flute Piccolo001.nkx 1.94 GB
Samples/CHW_Vol1_Samples Flute Alto001.nkx 1.94 GB
Samples/CHW_Vol1_Samples Flute C1001.nkx 1.94 GB
Samples/CHW_Vol1_Samples Flute Alto002.nkx 1.34 GB
...
mgn-bstsrvchrhnwndclv2/mgn-bstsrvchrhnwndclv2.r59 95.37 MB
mgn-bstsrvchrhnwndclv2/mgn-bstsrvchrhnwndclv2.r00 95.37 MB
mgn-bstsrvchrhnwndclv2/mgn-bstsrvchrhnwndclv2.r01 95.37 MB
mgn-bstsrvchrhnwndclv2/mgn-bstsrvchrhnwndclv2.r02 95.37 MB
mgn-bstsrvchrhnwndclv2/mgn-bstsrvchrhnwndclv2.r03 95.37 MB
...
Samples/CHW_Vol2_Samples_Clarinet_Bb001.nkx 1.94 GB
Samples/CHW_Vol2_Samples_Clarinet_Eb001.nkx 1.94 GB
Samples/CHW_Vol2_Samples_Clarinet_Bass001.nkx 1.94 GB
Samples/CHW_Vol2_Samples_Clarinet_Bass002.nkx 1.82 GB
Samples/CHW_Vol2_Samples_Clarinet_Bb002.nkx 1.55 GB
...
Chris Hein - Guitars_002.nkx 1.96 GB
Chris Hein - Guitars_008.nkx 1.95 GB
Chris Hein - Guitars_004.nkx 1.95 GB
Chris Hein - Guitars_001.nkx 1.95 GB
Chris Hein - Guitars_003.nkx 1.95 GB
...
dyn-bschgd2.r00 95.37 MB
dyn-bschgd2.r01 95.37 MB
dyn-bschgd2.r02 95.37 MB
dyn-bschgd2.r03 95.37 MB
dyn-bschgd2.r04 95.37 MB
...
CH Harmonica.nkc 14.53 KB
CH Harmonica.nkr 56.51 MB
Documentation/CH-Harmonica_Handbuch.pdf 4.66 MB
Documentation/CH-Harmonica_Manual.pdf 4.65 MB
Extras/Audio-Demos/Deadshot - by Przemyslaw Kopczyk.mp3 2.63 MB
...
Samples/01 SaxClari.nkx 1.31 GB
Samples/03 Trombone.nkx 1.20 GB
Samples/02 Trumpet.nkx 1.11 GB
Samples/CHH_Compact.nkr 180.83 MB
Samples/Synth.nkx 164.72 MB
...
Best.Service.Chris.Hein.Horns.Vol.4.part070.rar 95.37 MB
Best.Service.Chris.Hein.Horns.Vol.4.part002.rar 95.37 MB
Best.Service.Chris.Hein.Horns.Vol.4.part003.rar 95.37 MB
Best.Service.Chris.Hein.Horns.Vol.4.part004.rar 95.37 MB
Best.Service.Chris.Hein.Horns.Vol.4.part005.rar 95.37 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2019 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština