Language:
ccna security firewall
2.1. Firewall Technologies/08.Firewall configuration - Demo.mp4 20.28 MB
1.Introduction/01.Welcome.mp4 4.81 MB
1.Introduction/02.What you need to know.en.srt 1.15 KB
1.Introduction/02.What you need to know.mp4 1.99 MB
1.Introduction/03.Packet Tracer and exercise files.en.srt 1.04 KB
...
15 - IPsec Site to Site VPNs.mp4 397.38 MB
08 - Protecting IPv6 Networks.mp4 396.67 MB
16 - SSL VPNs.mp4 381.73 MB
05 - Securing the Switched Data-plane.mp4 376.84 MB
13 - IOS-based IPS.mp4 362.59 MB
...
CCNA Security 640-554 Official Cert Guide.pdf.pdf 18.54 MB
CCNA Security ver. 1.1 (ENG).exe.exe 51.67 MB
Cisco CCNA Security - Introduction to Network Security.tgz 435.87 MB
Cisco.Press.CCNA.Security.Lab.Manual.Aug.2009.eBook-TACTiLE.pdf 16.05 MB
40 - Standard and Extended ACLS.avi 40.84 MB
78 - Examining Class Maps, Policy Maps, and Service Policies.mp4 39.53 MB
58 - Intro to Cryptographic Algorithms.mp4 35.34 MB
10 - Logging and Timestamps Discussion and Command-Line Lab.avi 33.95 MB
22 - Port Security Lab.avi 31.80 MB
...
15 IPsec Site to Site VPNs.flv 236.94 MB
08 Protecting IPv6 Networks.flv 236.30 MB
05 Securing the Switched Data-plane.flv 224.86 MB
16 SSL VPNs.flv 224.62 MB
13 IOS-based IPS.flv 216.37 MB
...
04 - NAT on the ASA, 8.2, 8.3 and beyond.mp4 286.06 MB
15 - Active-Active Failover.mp4 267.33 MB
11 - Transparent Firewall.mp4 231.52 MB
05 - ACLs on the ASA.mp4 225.30 MB
07 - MPF 101.mp4 220.49 MB
...
CCNA Security ver. 1.0 (ENG).exe.exe 35.99 MB
ccnas_01.wmv 63.86 MB
ccnas_02.wmv 55.16 MB
ccnas_03.wmv 51.22 MB
ccnas_04.wmv 110.18 MB
ccnas_05.wmv 103.55 MB
...
01 - Introduction to CCNA Security.flv 29.97 MB
02 - Network Foundation Protection.flv 147.55 MB
03 - Fortifying the Local Router.flv 168.88 MB
04 - AAA, RADIUS and TACACSplus.flv 180.64 MB
05 - Securing the Switched Data-plane.flv 203.94 MB
...
CCNA Security 640-554 Official Cert Guide - 2013.epub 105.49 MB
CCNP Security FIREWALL 642-618 Official Cert Guide.pdf.pdf 27.14 MB
Cisco CCNA Security - AAA and IP Security.tgz 563.08 MB
01 Introduction to CCNA Security.avi 55.94 MB
02 Network Foundation Protection.avi 284.23 MB
03 Fortifying the Local Router.avi 312.86 MB
04 AAA RADIUS and TACACS.avi 353.49 MB
05 Securing the Switched Data-plane.avi 376.84 MB
...
Lesson-09-1.Using CCP to Create IPsec Site-to-Site Virtual Private Network (VPN) Tunnels.mp4 64.80 MB
Lesson-07-1.Initializing a 5505 ASA Firewall.mp4 57.07 MB
Lesson-10-1.Using ASDM to Create the AnyConnect SSL VPN Service.mp4 50.88 MB
Lesson-09-2.Testing and Verifying IPsec Site-to-Site VPN Tunnels.mp4 50.14 MB
Lesson-02-5.Creating and Assigning Parser Views for Role Based Access Control (RBAC).mp4 41.60 MB
...
Cisco CCNP Security FIREWALL 642-618 Quick Reference --- HFM.tgz 4.70 MB
CCNASEC_07_AAA1.mp4 74.53 MB
CCNASEC_13_L22.mp4 70.69 MB
CCNASEC_15_L24.mp4 62.63 MB
CCNASEC_06_SecRouter2.mp4 62.12 MB
CCNASEC_18_FW2.mp4 61.16 MB
...
CCNA Security 640-554 Official Cert Guide Videos.mp4 264.35 MB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2019 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština