Language:
Udemy Electricista
Sección 5 - Nivel 5/15. Amarre de cable en T.mp4 15.11 MB
Sección 5 - Nivel 5/14. Amarre de cable en paralelo.mp4 13.70 MB
Sección 4 - Nivel 4/12. Cables para uso en vivienda.mp4 13.01 MB
Intro.mp4 11.22 MB
Sección 1 - Nivel 1/1. Principios de Corriente Alterna 1.mp4 11.22 MB
...
Bacterias - Infectando Mentes.url 50.00 B
Sección 1 - Nivel 1/Bacterias - Infectando Mentes.url 50.00 B
Sección 2 - Nivel 2/Bacterias - Infectando Mentes.url 50.00 B
Sección 3 - Nivel 3/Bacterias - Infectando Mentes.url 50.00 B
Sección 4 - Nivel 4/Bacterias - Infectando Mentes.url 50.00 B
...
1 - Getting Started with PHP/lbba - 01.mp4 9.00 MB
1 - Getting Started with PHP/lbba - 02.mp4 18.66 MB
1 - Getting Started with PHP/lbba - 03.mp4 39.05 MB
10 - Project 9 - Kewl CMS/lbba - 70.mp4 46.63 MB
10 - Project 9 - Kewl CMS/lbba - 71.mp4 53.28 MB
...
1_-_Introduction/1_-_Welcome_.mp4 12.46 MB
1_-_Introduction/2.2_-_Fontlab_Typographic_Tools_-_font_editors_and_converters.txt 22.00 B
1_-_Introduction/2_-_What_is_Converting_Type_to_Outlines_and_How_Is_It_Done.mp4 16.00 MB
2_-_Preparing_to_Do_the_Exercises/3_-_Creating_and_Setting_Up_a_New_File.mp4 17.74 MB
2_-_Preparing_to_Do_the_Exercises/4_-_Using_Layers_to_Keep_a_Backup_Copy_of_Unconverted_Type.mp4 3.78 MB
...
1 - INTRODUCTION/pgpmimj - 01.mp4 4.50 MB
2 - PREPARATION/pgpmimj - 02.mp4 9.89 MB
2 - PREPARATION/pgpmimj - 03.mp4 4.34 MB
2 - PREPARATION/pgpmimj - 04.mp4 3.34 MB
3 - CATEGORIES/pgpmimj - 05.mp4 7.99 MB
...
Udemy - PSD to HTML5 & CSS3 Hand Code a Beautiful Website in 4-Hours (MP4).tgz 736.50 MB
Torrent Downloaded From ExtraTorrent.cc.txt 352.00 B
Section 4 - Outro/Lecture 43 - Outro.MP4 1.29 MB
ExercisesFiles/master/index.html 1.78 KB
ExercisesFiles/master/readme.txt 1.39 KB
ExercisesFiles/master/sql-lab.sql 1.23 KB
...
01_-_01._Introduction/03_-_0103_What_You_Will_Learn.mp4 2.23 MB
01_-_01._Introduction/02_-_0102_What_You_Should_Know.mp4 1.96 MB
01_-_01._Introduction/01_-_0101_What_You_Should_Expect_From_This_Video.mp4 1.61 MB
02_-_02._TCP_IP_Fundamentals/08_-_0205_Capturing_Packets.mp4 37.38 MB
02_-_02._TCP_IP_Fundamentals/09_-_0206_Using_Wireshark.mp4 27.26 MB
...
1 - INTRODUCTION/mcw - 01.mp4 12.41 MB
10 - CONTACT PAGE/mcw - 44.mp4 8.78 MB
10 - CONTACT PAGE/mcw - 45.mp4 5.31 MB
10 - CONTACT PAGE/mcw - 46.mp4 4.69 MB
10 - CONTACT PAGE/mcw - 47.mp4 9.91 MB
...
01 Bad PowerPoint. Bad, Bad, Bad/001 What can go wrong with a PowerPoint slide.mp4 5.11 MB
02 Master PowerPoint Basics/001 Master PowerPoint Basics.mp4 2.65 MB
02 Master PowerPoint Basics/002 Manipulating Text.mp4 8.04 MB
02 Master PowerPoint Basics/003 Manipulating Shapes.mp4 19.29 MB
02 Master PowerPoint Basics/004 Manipulating Lines.jpeg 209.02 KB
...
01_-_First_Things_First/01_-_Getting_Started.mp4 1.69 MB
01_-_First_Things_First/02_-_Section_1_Overview.mp4 1.64 MB
01_-_First_Things_First/03_-_Scenario_1.mp4 2.62 MB
01_-_First_Things_First/04_-_Numbers_and_Exchange_Rates.txt 1.51 KB
01_-_First_Things_First/4.1_-_Numbers.txt 43.00 B
...
02_-_Download_your_training_code_and_examples/03_-_Your_ZIP_package_with_source_codes_and_examples.txt 81.00 B
03_-_Environment_setup/05_-_Intro_and_environment_setup_-_VIDEO_TRAINING.mp4 58.99 MB
03_-_Environment_setup/06_-_Intro_and_environment_setup_-_VIDEO_TRAINING_PART_2.mp4 42.82 MB
04_-_Basics_of_shellcode/08_-_Basics_of_shellcode_development_-_VIDEO_TRAINING.mp4 67.12 MB
05_-_Hiding_processes_files_and_registry_entries/12_-_Hiding_files_and_directories_-_VIDEO_TRAINING.mp4 73.09 MB
...
[UDEMY] EFFICIENT STUDYING TECHNIQUES SAVE TIME AND LEARN MORE [email protected]~~.iso 169.44 MB
1_-_Introduction/1_-_Course_Background.mp4 25.85 MB
1_-_Introduction/2_-_The_First_Critical_Step.mp4 24.43 MB
1_-_Introduction/2.1_-_Lecture_2_The_First_Critical_Step_.mp3 13.55 MB
1_-_Introduction/1.1_-_Lecture_1_Course_Background_.mp3 8.34 MB
1_-_Introduction/1.2_-_Master_Your_Money_-_Stop_Yearning_Start_Earning.txt 46.00 B
...
Udemy.com - The Complete Guide To Web Video Creation.rar 5.36 GB
Udemy - Learn Vedic Maths The Quickest way to find Solution - sum1_here.rar.rar 46.14 MB
Udemy - Advanced Techniques Used by The Pros.zip.zip 77.64 MB
01_-_Introduction_to_Python_Programming_Language/03_-_First_Program.mp4 18.81 MB
01_-_Introduction_to_Python_Programming_Language/04_-_Basics1.mp4 15.66 MB
01_-_Introduction_to_Python_Programming_Language/05_-_Commenting.mp4 15.48 MB
01_-_Introduction_to_Python_Programming_Language/01_-_Introduction.mp4 12.91 MB
01_-_Introduction_to_Python_Programming_Language/02_-_Welcome.txt 504.00 B
...
Udemy - Mastering Jobs-to-be-Done Interviews.tgz 659.56 MB
3___ANOT/10___LIV.MP4 83.73 MB
3___ANOT/9___LIVE.MP4 62.10 MB
2___HOW_/5___1_HO.MP4 59.86 MB
1___INTR/2___THE_.MP4 43.74 MB
2___HOW_/6___2_HO.MP4 22.41 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština