Language:
The Red Hot Ray Brown Trio
01. Have You Met Miss Jones.flac 24.34 MB
02. Meditation.flac 34.20 MB
03. Street of Dreams.flac 25.27 MB
04. Lady Be Good.flac 33.80 MB
05. That's All.flac 31.56 MB
...
02. Meditation.flac 34.20 MB
04. Lady Be Good.flac 33.80 MB
06. Love Me Tender.flac 32.66 MB
05. That's All.flac 31.56 MB
07. How Could You Do a Thing Like This to Me.flac 29.57 MB
...
covers/cover257.jpg 591.05 KB
covers/cover259.jpg 327.30 KB
covers/cover260.jpg 172.89 KB
covers/cover261.jpg 304.85 KB
01. Have You Met Miss Jones.flac 24.34 MB
...
06. Love Me Tender.mp3 15.80 MB
04. Lady Be Good.mp3 14.61 MB
05. That's All.mp3 14.14 MB
02. Meditation.mp3 13.95 MB
03. Street of Dreams.mp3 12.17 MB
...
Art/booklet_cover.JPG 467.82 KB
Art/booklet_pg02-03.JPG 399.91 KB
Art/disc.JPG 76.40 KB
Art/rear.JPG 172.89 KB
Front.jpg 624.93 KB
...
0-Liner NotesHD00013431102762.pdf 1.93 MB
1-Summer Wind.flac 118.55 MB
2-The Real Blues.flac 157.00 MB
3-Lil Darlin.flac 177.16 MB
4-It Dont Mean A Thing If It A.flac 151.62 MB
...
7-Cant Help Lovin Dat Man.flac 193.41 MB
3-Lil Darlin.flac 177.16 MB
2-The Real Blues.flac 157.00 MB
4-It Dont Mean A Thing If It A.flac 151.62 MB
6-Buhaina Buhaina.flac 121.41 MB
...
01 Exactly Like You.flac 178.04 MB
02 Cry Me a River.flac 163.69 MB
03 Teach Me Tonight.flac 146.18 MB
04 Take The 'A' Train.flac 176.17 MB
05 Mistreated But Undefetted Blues.flac 137.48 MB
...
02 Bye Bye Blackbird.flac 44.68 MB
07 Polka Dots and Moonbeams.flac 44.32 MB
06 Like Someone in Love.flac 39.36 MB
10 My Romance.flac 37.61 MB
09 Everything I Love.flac 36.61 MB
...
The Ray Brown Trio - Soular Energy.ape 218.40 MB
scan/Booklet.jpg 6.28 MB
scan/The Ray Brown Trio With Ralph Moore - Moore Makes 4.jpg 2.96 MB
scan/Booklet in.jpg 2.69 MB
scan/Back in.jpg 1.58 MB
scan/Back.jpg 586.27 KB
...
Ray Brown Trio - Some Of My Best Friends Are... The Sax Players (1996).ape 388.42 MB
02 Bye Bye Blackbird.flac 44.68 MB
07 Polka Dots and Moonbeams.flac 44.32 MB
06 Like Someone in Love.flac 39.36 MB
10 My Romance.flac 37.61 MB
09 Everything I Love.flac 36.61 MB
...
Artwork/folder.JPG 18.21 KB
Artwork/disc.JPG 94.17 KB
Artwork/booklet_pg05.JPG 145.48 KB
Artwork/booklet_pg04.JPG 193.08 KB
Artwork/rear.JPG 204.29 KB
...
01. Exactly Like You.m4a 64.32 MB
02. Cry Me a River.m4a 58.47 MB
03. Teach Me Tonight.m4a 53.05 MB
04. Take the A Train.m4a 63.57 MB
05. Mistreated but Undefeated Blues.m4a 49.33 MB
...
After You've Gone - voc, Sophie Tucker - Mercury 5762 -1951 .mp3 571.88 KB
Aggravatin' Papa - Mar '23 - Okeh 4817 .mp3 536.00 KB
Away Down South In Heaven - 3 Sep '28 - Columbia 5030 .mp3 461.88 KB
Blue Bird, Where Are You - 27 Feb '22 - Okeh 4617 .mp3 527.88 KB
Come On Home - Mar '23 - Okeh 4818-B .mp3 543.88 KB
...
The Red Hot Chili Peppers - Snow (Hey Oh).mp3.mp3 5.11 MB
05 The Last of the Red-hot Vampires.mp3 240.74 MB
08 - String Tribute to The Red Hot Chili Peppers - Soul to Squeeze.mp3 11.10 MB
10 - String Tribute to The Red Hot Chili Peppers - Aeroplane.mp3 10.88 MB
01 - String Tribute to The Red Hot Chili Peppers - Under the Bridge.mp3 10.42 MB
11 - String Tribute to The Red Hot Chili Peppers - Can't Stop.mp3 10.34 MB
03 - String Tribute to The Red Hot Chili Peppers - Other Side.mp3 9.82 MB
...
VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP 6.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO 6.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP 44.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO 44.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB 1,024.00 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2019 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština