Language:
The Pixel Lab Garage Pack
_Material-Pack.lib4d 488.40 MB
Gallery Previews/Alpha-Overlays.jpg 159.86 KB
Gallery Previews/Everyday-Color.jpg 290.87 KB
Gallery Previews/Fabric-Leather.jpg 100.57 KB
Gallery Previews/Glass-Transparent-Ice.jpg 251.08 KB
...
The Pixel Lab - Material Pack for Cinema 4D.rar.rar 487.54 MB
_Material-Pack.zip 488.49 MB
Read Me.pages/Index.zip 39.38 KB
Read Me.pages/preview.jpg 38.09 KB
Read Me.pages/Data/Hardcover_bullet_black.png 6.84 KB
Read Me.pages/preview-web.jpg 3.09 KB
...
The Pixel Lab kitchen Pack.rar.rar 75.47 MB
The Pixel Lab kitchen Pack[gfxpeers.net].torrent.torrent 25.31 KB
_Material-Pack/Misc_/circuit board.psd 59.79 MB
_Material-Pack/Wood/top plywood.png 40.07 MB
_Material-Pack/Stone, Concrete, Dirt/floor.png 36.64 MB
_Material-Pack/Stone, Concrete, Dirt/floor_Normal.png 32.32 MB
_Material-Pack/Wood/normal.png 26.01 MB
...
The Pixel Lab Material Pack For Element 3D V2.zip 1.27 GB
The Pixel Lab Tech Pack/._Icon_ 205.96 KB
The Pixel Lab Tech Pack/50mm-Lens/50mm-Lens.c4d 3.29 MB
The Pixel Lab Tech Pack/50mm-Lens/50mm.jpg 225.20 KB
The Pixel Lab Tech Pack/50mm-Lens/tex/made in germany.png 4.03 KB
The Pixel Lab Tech Pack/50mm-Lens/tex/remmac zw HDR.exr 501.83 KB
...
_Material-Pack/Misc/circuit board.psd 59.79 MB
_Material-Pack/Wood/top plywood.png 40.07 MB
_Material-Pack/Stone, Concrete, Dirt/floor.png 36.64 MB
_Material-Pack/Stone, Concrete, Dirt/floor_Normal.png 32.32 MB
_Material-Pack/Wood/normal.png 26.01 MB
...
The Pixel Lab Material Pack.zip.zip 488.70 MB
The Pixel Lab - Music Pack/Materials/Electric Guitar 1/NeckNormal.tif 55.22 MB
The Pixel Lab - Music Pack/Materials/Electric Guitar 1/Body_Style_002Normal.tif 55.06 MB
The Pixel Lab - Music Pack/Materials/Tambourine/MainNormal.tif 54.97 MB
The Pixel Lab - Music Pack/Materials/Amp Baked Textures/MeshNormal.tif 37.37 MB
The Pixel Lab - Music Pack/Materials/Amp Baked Textures/Cab_Corse_LeatherNormal.tif 37.13 MB
...
143193503.mp4 2.32 MB
_READ-ME/End User License Agreement.txt 7.67 KB
_READ-ME/Read-Me.rtf 1.90 KB
_travel-pack.lib4d 440.22 MB
Photos/Scuba-Mouthpiece.jpg 113.62 KB
...
_READ-ME/End User License Agreement.txt 7.67 KB
_READ-ME/Read-Me.rtf 1.13 KB
_Soccer-Pack-sans-reepreX/_READ-ME/End User License Agreement.txt 7.67 KB
_Soccer-Pack-sans-reepreX/_READ-ME/Read-Me.rtf 1.13 KB
_Soccer-Pack-sans-reepreX/_soccer-pack.lib4d 81.26 MB
...
Models/Skateboard-Halfpipe/tex/top plywood.png 40.07 MB
Graffiti-Textures/graffiti.lib4d 39.06 MB
Image-Textures/PL texture 004.psd 38.95 MB
Seamless-Textures/stones.png 19.05 MB
Seamless-Textures/road.psd 13.36 MB
...
The Pixel Lab - Designers pack.rar.rar 285.63 MB
3d-the-pixel-lab-material-pack-for-element-3d-v2-emf-hdr-psd-png.exe 8.12 MB
How_To.mp4 35.67 MB
video-board-pack.lib4d 428.68 MB
Main.jpg 46.61 KB
Photos/Sci-Fi-Scene.jpg 192.65 KB
Photos/Robot-Board.jpg 141.66 KB
...
The Pixel Lab – Events & Exhibitions Pack.rar.rar 258.22 MB
C4D-Textures/tex/_MG_1470.JPG 2.81 MB
C4D-Textures/tex/_MG_1966.jpg 1.39 MB
C4D-Textures/tex/environment2.jpg 0.99 MB
C4D-Textures/Metal-Textures.c4d 450.25 KB
HDRIs/industry_HDR_remmacReflection.hdr 6.75 MB
...
E3D/Video Production Pack/The Pixel Lab - Video Production Pack/Materials/Dolly Track/Main_DollyNormal.tif 123.46 MB
E3D/Video Production Pack/The Pixel Lab - Video Production Pack/Soundboard.c4d 73.87 MB
E3D/Video Production Pack/The Pixel Lab - Video Production Pack/Materials/Flight Case/Black_CaseNormal.tif 60.63 MB
E3D/Video Production Pack/The Pixel Lab - Video Production Pack/Materials/Flight Case/wheelsNormal.tif 60.01 MB
E3D/Video Production Pack/The Pixel Lab - Video Production Pack/Materials/Clapper/ClapperboardNormal.tif 55.30 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština