Language:
The P P Records Funk Rap Anthology FLAC
22. High Voltage - Rock, Spank, Freak (Original Club 12'' Mix).flac 72.77 MB
15. Clyde Alexander & Sanction - Got To Have Your Love (Original Club 12'' Mix).flac 66.66 MB
14. Cloud One - Atmosphere Strutt (Original Club 12'' Mix).flac 57.20 MB
27. Ahzz - New York's Movin' (Original Club 12'' Mix).flac 55.33 MB
29. Jesse Henderson - I Did It Again (Original Club 12'' Mix).flac 53.80 MB
...
covers/cover3.jpg 71.03 KB
covers/cover9.jpg 73.32 KB
covers/cover7.jpg 74.15 KB
covers/disc2.jpg 75.86 KB
covers/disc1.jpg 76.02 KB
...
01 - Ahmad's Blues.flac 33.44 MB
02 - Lost April.flac 26.55 MB
03 - Why Was I Born.flac 20.56 MB
04 - Tweedle Dee Dee.flac 64.53 MB
05 - The P. C. Blues.flac 42.83 MB
...
10 - Arse Huggin' Pants.flac 37.08 MB
06 - Rumble In The Tummy.flac 34.53 MB
03 - Tremolo.flac 30.94 MB
04 - A.D.D.flac 29.56 MB
05 - Pack It Up.flac 28.23 MB
...
covers/back.jpg 247.64 KB
covers/booklet 01.jpg 322.82 KB
covers/booklet 02.jpg 385.85 KB
covers/cd.jpg 419.57 KB
covers/front.jpg 137.68 KB
...
Artwork/folder.jpg 238.21 KB
Artwork/Image0001.png 18.62 MB
Artwork/Image0002.png 58.21 MB
Artwork/Image0003.png 58.15 MB
Artwork/Image0004.png 59.55 MB
...
14 (Let Me Put) Love On Your Mind.flac 39.07 MB
11 Chase Me.flac 36.52 MB
09 Got To Be Enough.flac 35.43 MB
16 I'm Leaving Baby.flac 33.22 MB
04 Love's Train.flac 31.74 MB
...
EDX & Leventina - The Tempest (Spinnin Records [SP742]) WEB - 2013, FLAC.flac 55.08 MB
A1. LNR - Work It To The Bone (Remix It To The Bone).flac 44.59 MB
A2. LNR - Work It To The Bone (Dub It To The Bone) .flac 37.23 MB
A3. LNR - Work It To The Bone (Bone-A-Pella).flac 18.72 MB
B1. LNR - Work It To The Bone (The Original Classic).flac 28.99 MB
B2. LNR - Work It To The Bone (Acid To The Bone).flac 23.85 MB
...
01. Grinny Grandad - Good Girl (A Skillz remix).flac 22.28 MB
02. Cedar Senior & Imagine This - Funk I'm Kickin' (J-Sound remix).flac 28.61 MB
03. Stickybuds feat. Burro Banton - Clean Air (dub remix).flac 28.07 MB
04. Profit feat. David Boombah - Push Back (Nick Thayer remix).flac 35.49 MB
05. WBBL feat. Lex One - Speak English (dub mix).flac 34.79 MB
...
A1. Armando - We're On The Move (''Armando's'' Club Mix).flac 34.43 MB
A2. Armando - We're On The Move (On The Move With Armando's Mix).flac 41.86 MB
Armando - We're On The Move - A.jpg 97.71 KB
Armando - We're On The Move - B.jpg 111.41 KB
B1. Armando - We're On The Move (Mike's On The Move Mixx).flac 35.29 MB
...
The Last Minister - Essential Funk Box.flac 327.37 MB
Covers/Last Minister_front.jpg 4.65 MB
Covers/Last Minister_rear.jpg 1.83 MB
Cover.jpg 54.50 KB
The Last Minister - Essential Funk Box.log 5.76 KB
...
01 - The Broken.flac 21.48 MB
02 - In The Dark.flac 28.40 MB
03 - Still Alive.flac 19.57 MB
04 - Believe It.flac 26.15 MB
05 - Living In Your Hell.flac 27.97 MB
...
01 - Philadelphia.flac 39.93 MB
02 - In Time ( Korean Version ).flac 41.15 MB
03 - Boarding.flac 35.87 MB
04 - Dreamspeed.flac 24.99 MB
05 - Nova.flac 25.63 MB
...
Disc 4 - More Songs Of Pain (1983)/04 More Dead Than Alive.flac 37.30 MB
Disc 1 - Songs Of Pain (1981)/12 An Idiot's End.flac 19.47 MB
Disc 1 - Songs Of Pain (1981)/14 Since I Lost My Tooth.flac 5.69 MB
Disc 1 - Songs Of Pain (1981)/13 Wild West Virginia.flac 11.27 MB
Disc 1 - Songs Of Pain (1981)/Songs Of Pain.cue 2.41 KB
...
10 - Arse Huggin' Pants.flac 37.08 MB
06 - Rumble In The Tummy.flac 34.53 MB
03 - Tremolo.flac 30.94 MB
04 - A.D.D.flac 29.56 MB
05 - Pack It Up.flac 28.23 MB
...
#play.m3u 3.63 KB
0101 Breakwater - Release The Beast.flac 35.52 MB
0102 Mico Wave - Star Search (Shep Pettibone Mix).flac 47.24 MB
0103 The O'Jays - Put Our Heads Together (Single Version).flac 49.41 MB
0104 Mtume - Juicy Fruit (''fruity'' Instrumental Mix).flac 39.79 MB
...
01 - Naked Truth.flac 25.16 MB
02 - Bad Love.flac 25.63 MB
03 - Mad Love.flac 24.99 MB
04 - Jump on It.flac 24.04 MB
05 - Tip Pon It.flac 26.88 MB
...
01 Stax - New York Computer Break Dance.flac 57.51 MB
02 Jesse Gee - Let's Do It.flac 48.95 MB
03 Mistafide - Equidity Funk.flac 35.75 MB
04 Fly Guy - Disco Hop.flac 30.69 MB
05 Marvin Wright - Robot Dance.flac 61.19 MB
...
George Clinton and the P-Funk All Stars 1995-12-31 Navy Pier Grand Ballroom, Chicago, IL, SBD FLAC.info.md5 1.35 KB
George Clinton and the P-Funk All Stars 1995-12-31 Navy Pier Grand Ballroom, Chicago, IL, SBD FLAC.info.txt 922.00 B
p-funk1995-12-31d1t01.flac 73.33 MB
p-funk1995-12-31d1t02.flac 72.82 MB
p-funk1995-12-31d1t03.flac 54.31 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2019 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština