Language:
The Elvis Presley Collection • Christmas
CD 01/01 - Blue Suede Shoes.mp3 4.64 MB
CD 01/02 - I'm Counting on You.mp3 5.51 MB
CD 01/03 - I Got a Woman.mp3 5.58 MB
CD 01/04 - One-Sided Love Affair.mp3 5.03 MB
CD 01/05 - I Love You Because.mp3 6.25 MB
...
CD 01 (1956) Elvis Presley/12. Money Honey.m4a 13.87 MB
CD 01 (1956) Elvis Presley/06. Just Because.m4a 13.74 MB
CD 01 (1956) Elvis Presley/08. Tryin' to Get to You.m4a 13.50 MB
CD 01 (1956) Elvis Presley/04. One-Sided Love Affair.m4a 13.26 MB
CD 01 (1956) Elvis Presley/05. I Love You Because.m4a 12.68 MB
...
CD 26/01 - Easy Come, Easy Go.mp3 5.37 MB
CD 26/02 - The Love Machine.mp3 6.51 MB
CD 26/03 - Yoga Is As Yoga Does.mp3 4.99 MB
CD 26/04 - You Gotta Stop.mp3 5.26 MB
CD 26/05 - Sing You Children.mp3 5.13 MB
...
CD 01 (1956) Elvis Presley/12. Money Honey.m4a 13.87 MB
CD 01 (1956) Elvis Presley/06. Just Because.m4a 13.74 MB
CD 01 (1956) Elvis Presley/08. Tryin' to Get to You.m4a 13.50 MB
CD 01 (1956) Elvis Presley/04. One-Sided Love Affair.m4a 13.26 MB
CD 01 (1956) Elvis Presley/05. I Love You Because.m4a 12.68 MB
...
CD 01/01 - Blue Suede Shoes.mp3 4.64 MB
CD 01/02 - I'm Counting on You.mp3 5.51 MB
CD 01/03 - I Got a Woman.mp3 5.58 MB
CD 01/04 - One-Sided Love Affair.mp3 5.03 MB
CD 01/05 - I Love You Because.mp3 6.25 MB
...
CD 26/Back.jpg 14.69 MB
CD 26/Booklet 1.jpg 2.70 MB
CD 26/Booklet 2.jpg 2.62 MB
CD 26/Booklet 3.jpg 2.54 MB
CD 26/Booklet 4.jpg 2.36 MB
...
CD1/01 - Jailhouse Rock.mp3 5.62 MB
CD1/02 - All Shook Up.mp3 4.47 MB
CD1/03 - Hound Dog.mp3 5.17 MB
CD1/04 - Blue Suede Shoes.mp3 4.54 MB
CD1/05 - A Big Hunk O' Love.mp3 4.83 MB
...
CD1/01 - Jailhouse Rock.mp3 5.62 MB
CD1/02 - All Shook Up.mp3 4.47 MB
CD1/03 - Hound Dog.mp3 5.17 MB
CD1/04 - Blue Suede Shoes.mp3 4.54 MB
CD1/05 - A Big Hunk O' Love.mp3 4.83 MB
...
01 of 50 - Elvis Presley/00-elvis01_-_elvis_presley-back.jpg 156.44 KB
01 of 50 - Elvis Presley/00-elvis01_-_elvis_presley-front.jpg 136.57 KB
01 of 50 - Elvis Presley/01 - blue suede shoes.mp3 4.63 MB
01 of 50 - Elvis Presley/02 - i'm counting on you.mp3 5.50 MB
01 of 50 - Elvis Presley/03 - i got a woman.mp3 5.57 MB
...
CD 01/Back.jpg 2.78 MB
CD 01/CD.jpg 2.28 MB
CD 01/Elvis Presley-1956-Elvis Presley.ape 103.99 MB
CD 01/Elvis Presley-1956-Elvis Presley.cue 1.06 KB
CD 01/Elvis Presley-1956-Elvis Presley.log 2.23 KB
...
01 of 50 - Elvis Presley/01 - blue suede shoes.mp3 4.63 MB
01 of 50 - Elvis Presley/02 - i'm counting on you.mp3 5.50 MB
01 of 50 - Elvis Presley/03 - i got a woman.mp3 5.57 MB
01 of 50 - Elvis Presley/04 - one-sided love affair.mp3 5.02 MB
01 of 50 - Elvis Presley/05 - i love you because.mp3 6.24 MB
...
CD1/01 - Jailhouse Rock.flac 13.79 MB
CD1/02 - All Shook Up.flac 7.24 MB
CD1/03 - Hound Dog.flac 9.68 MB
CD1/04 - Blue Suede Shoes.flac 10.26 MB
CD1/05 - A Big Hunk O' Love.flac 10.60 MB
...
[CD 01] - 1956 - Elvis Presley/01. Rip It Up.m4a 3.95 MB
[CD 01] - 1956 - Elvis Presley/02. Love Me.m4a 5.20 MB
[CD 01] - 1956 - Elvis Presley/03. When My Blue Moon Turns To Gold Again.m4a 4.68 MB
[CD 01] - 1956 - Elvis Presley/04. Long Tall Sally.m4a 3.78 MB
[CD 01] - 1956 - Elvis Presley/05. First In Line.m4a 6.43 MB
...
01 of 50 - Elvis Presley/05 - i love you because.mp3 6.24 MB
01 of 50 - Elvis Presley/11 - blue moon.mp3 6.13 MB
01 of 50 - Elvis Presley/06 - just because.mp3 5.87 MB
01 of 50 - Elvis Presley/08 - tryin' to get you.mp3 5.86 MB
01 of 50 - Elvis Presley/12 - money honey.mp3 5.84 MB
...
Elvis Presley - 50 CD Box Collection - cd 01 of 50 - Elvis Presley.zip 62.03 MB
Elvis Presley - 50 CD Box Collection - cd 02 of 50 - Elvis.zip 66.20 MB
Elvis Presley - 50 CD Box Collection - cd 03 of 50 - Loving You.zip 59.07 MB
Elvis Presley - 50 CD Box Collection - cd 04 of 50 - Elvis' Christmas Album.zip 68.81 MB
Elvis Presley - 50 CD Box Collection - cd 05 of 50 - Elvis' Golden Records.zip 73.44 MB
...
CD 01 - Elvis Presley - 1956 - Elvis Presley/Cover/Back.jpg 2.78 MB
CD 01 - Elvis Presley - 1956 - Elvis Presley/Cover/CD.jpg 2.28 MB
CD 01 - Elvis Presley - 1956 - Elvis Presley/Cover/Full Front Inlay.jpg 1.41 MB
CD 01 - Elvis Presley - 1956 - Elvis Presley/Cover/Full Front.jpg 4.68 MB
CD 01 - Elvis Presley - 1956 - Elvis Presley/Elvis Presley-1956-Elvis Presley.ape 103.99 MB
...
CD 30/Elvis Presley-1968-NBC-TV Special.ape 335.50 MB
CD 42/Elvis Presley-1973-Aloha From Hawaii Via Satellite.ape 328.20 MB
CD 20/Elvis Presley-1994-Elvis Double Features (Kissin' Cousins + Clambake + Stay Away, Joe).ape 285.35 MB
CD 41/Elvis Presley-1972-Elvis As Recorded At Madison Square Garden.ape 275.70 MB
CD 24/Elvis Presley-1994-Elvis Double Features (Frankie and Johnny + Paradise, Hawaiian Style).ape 268.05 MB
...
Elvis Presley - Platinum CD 1/PLATINUM 1 -01- I'LL NEVER STAND IN YOUR WAY.mp3 1.85 MB
Elvis Presley - Platinum CD 1/PLATINUM 1 -02- THAT'S ALL RIGHT(Alternate Take.mp3 1.93 MB
Elvis Presley - Platinum CD 1/PLATINUM 1 -03- BLUE MOON(Alternate Take).mp3 2.92 MB
Elvis Presley - Platinum CD 1/PLATINUM 1 -04- GOOD ROCKIN' TONIGHT.mp3 2.01 MB
Elvis Presley - Platinum CD 1/PLATINUM 1 -05- MYSTERY TRAIN.mp3 2.20 MB
...
Cd-01 - Elvis Presley-1956 (RFHR)/01-Blue Suede Shoes.mp3 4.63 MB
Cd-01 - Elvis Presley-1956 (RFHR)/02-I'm Counting On You.mp3 5.51 MB
Cd-01 - Elvis Presley-1956 (RFHR)/03-I Got A Woman.mp3 5.57 MB
Cd-01 - Elvis Presley-1956 (RFHR)/04-One-Sided Love Affair.mp3 5.02 MB
Cd-01 - Elvis Presley-1956 (RFHR)/05-I Love You Because.mp3 6.24 MB
...
CD 01 (1956) Elvis Presley Elvis Presley/Elvis Presley 06 Just Because.flac 11.74 MB
CD 01 (1956) Elvis Presley Elvis Presley/Elvis Presley 12 Money Honey.flac 11.29 MB
CD 01 (1956) Elvis Presley Elvis Presley/Elvis Presley 08 Tryin' to Get to You.flac 10.93 MB
CD 01 (1956) Elvis Presley Elvis Presley/Elvis Presley 04 One-Sided Love Affair.flac 10.92 MB
CD 01 (1956) Elvis Presley Elvis Presley/Elvis Presley 07 Tutti Frutti.flac 10.91 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština