Language:
Synthesizer sounds kontakt
Bolder.Sounds.Bob.American.Folk.KONTAKT-AudioP2P/ap-bsbafnki.rar 41.90 MB
Bolder.Sounds.Bob.American.Folk.KONTAKT-AudioP2P/ap-bsbafnki.sfv 47.00 B
Bolder.Sounds.Bob.American.Folk.KONTAKT-AudioP2P/AudioP2P.nfo 4.60 KB
Bolder.Sounds.Bob.Crystals.And.Meditation.Bowls.KONTAKT-AudioP2P/ap-bsbcambnki.rar 37.39 MB
Bolder.Sounds.Bob.Crystals.And.Meditation.Bowls.KONTAKT-AudioP2P/ap-bsbcambnki.sfv 49.00 B
...
Instruments/808's TUNED/808 - BigWerks Samples/1c2.wav 500.43 KB
Instruments/808's TUNED/808 - BigWerks.nki 84.62 KB
Instruments/808's TUNED/808 - Distortion Bang Samples/2 c2.wav 1.24 MB
Instruments/808's TUNED/808 - Distortion Bang Samples/3 a2.wav 1.24 MB
Instruments/808's TUNED/808 - Distortion Bang.nki 84.73 KB
...
Samples/Cosmic Noise Samples/08_COSMIC_NOISE_C4.ncw 4.07 MB
Samples/Cosmic Noise Samples/07_COSMIC_NOISE_F#3.ncw 4.07 MB
Samples/Cosmic Noise Samples/12_COSMIC_NOISE_C6.ncw 4.07 MB
Samples/Cosmic Noise Samples/11_COSMIC_NOISE_F#5.ncw 4.07 MB
Samples/Cosmic Noise Samples/10_COSMIC_NOISE_C5.ncw 4.07 MB
...
Samples/Lucid Dreams Samples/12_LUCID_DREAMS_C6.wav 4.04 MB
Samples/Tomb of the Pharao Samples/12_TOMB_OF_THE_PHARAO_C6.wav 4.04 MB
Samples/Radioactive Mellotron Samples/12_RADIOACTIVE_MELLOTRON_C6.wav 4.04 MB
Samples/Non-Carbon Lifeforms Samples/12_NON-CARBON_LIFEFORMS_C6.wav 4.04 MB
Samples/Everest Peak Samples/12_EVEREST_PEAK_C6.wav 4.04 MB
...
Hideaway.Studio.Zero-1.Synthesizer.for.Kontakt.rar 54.99 MB
Roland.XP-50.Vintage.Synth.Sounds.KONTAKT.part27.rar 50.49 MB
Roland.XP-50.Vintage.Synth.Sounds.KONTAKT.part26.rar 95.37 MB
Roland.XP-50.Vintage.Synth.Sounds.KONTAKT.part25.rar 95.37 MB
Roland.XP-50.Vintage.Synth.Sounds.KONTAKT.part24.rar 95.37 MB
Roland.XP-50.Vintage.Synth.Sounds.KONTAKT.part23.rar 95.37 MB
...
BigWerks Book of Sounds KONTAKT.rar 2.81 GB
Samples/Cupid's Arrow Samples/10_CUPIDS_ARROW_C5.ncw 4.07 MB
Samples/Cupid's Arrow Samples/07_CUPIDS_ARROW_F#3.ncw 4.07 MB
Samples/Changeling Samples/04_CHANGELING_C2.ncw 4.07 MB
Samples/Aerospace Samples/08_AEROSPACE_C4.ncw 4.07 MB
Samples/Solomon's Judgment Samples/04_SOLOMONS_JUDGMENT_C2.ncw 4.07 MB
...
Prophet.600.Synth.Sounds.Kontakt,Wav [CAAQV].exe 150.27 MB
Sampleism CL - Projects Golden Pad Factory Inspiring Pad Sounds KONTAKT - KRock.zip 365.01 MB
Samples/Triode.nkr.!ut 11.23 MB
Samples/Oscillator 1/Stabbing Lead/Stabbing_Lead_11.wav.!ut 2.02 MB
Samples/Oscillator 1/Stabbing Lead/Stabbing_Lead_12.wav.!ut 2.02 MB
Samples/Oscillator 1/Shouting PPG/Shouting_PPG_01.wav.!ut 2.02 MB
Samples/Oscillator 1/Shouting PPG/Shouting_PPG_05.wav.!ut 2.02 MB
...
Sampleism CL - Projects Silver Pad Factory Inspiring Pad Sounds KONTAKT - KRock.zip 444.00 MB
Prophet.600.Synth.Sounds.Kontakt.4.1/samples/Prophet 600 Synth/P600 SoftBrass F1.wav 853.05 KB
Prophet.600.Synth.Sounds.Kontakt.4.1/samples/Prophet 600 Synth/P600 SoftBrass B 1.wav 850.32 KB
Prophet.600.Synth.Sounds.Kontakt.4.1/samples/Prophet 600 Synth/P600 SoftBrass A#1.wav 849.98 KB
Prophet.600.Synth.Sounds.Kontakt.4.1/samples/Prophet 600 Synth/P600 SoftBrass D#1.wav 849.88 KB
Prophet.600.Synth.Sounds.Kontakt.4.1/samples/Prophet 600 Synth/P600 SoftBrass C 1.wav 849.20 KB
...
SYNTHiC4TE.nfo 9.88 KB
syn-awkk.sfv 465.00 B
syn-awkk.rar 200.00 MB
syn-awkk.r09 140.34 MB
syn-awkk.r08 200.00 MB
...
samples/Prophet 600 Synth/DigitalSoundFactory.wav 55.36 KB
samples/Prophet 600 Synth/P600 DistOrgan A 1.wav 254.75 KB
samples/Prophet 600 Synth/P600 DistOrgan A 2.wav 236.90 KB
samples/Prophet 600 Synth/P600 DistOrgan A 3.wav 254.30 KB
samples/Prophet 600 Synth/P600 DistOrgan A 4.wav 236.95 KB
...
RR Synthesizer 2000 Samples/Wallpaper/rr_sh2000_panel.png 666.63 KB
RR Synthesizer 2000 Samples/Accordion 01.ncw 1.08 MB
RR Synthesizer 2000 Samples/Accordion 02.ncw 545.04 KB
RR Synthesizer 2000 Samples/Accordion 03.ncw 542.63 KB
RR Synthesizer 2000 Samples/Accordion 04.ncw 547.16 KB
...
SYNTHiC4TE.nfo 10.01 KB
syn-1300.r00 5.00 MB
syn-1300.r01 5.00 MB
syn-1300.r02 5.00 MB
syn-1300.r03 5.00 MB
...
readme.txt 260.00 B
KRock.nfo 8.61 KB
CD2/krock-bsgck.sfv 182.00 B
CD2/krock-bsgck.rar 47.68 MB
CD2/krock-bsgck.r05 14.16 MB
...
dis-hsndfth/dis-hsndfth.r01 50.00 MB
dis-hsndfth/dis-hsndfth.r02 50.00 MB
dis-hsndfth/dis-hsndfth.r03 50.00 MB
dis-hsndfth/dis-hsndfth.r04 50.00 MB
dis-hsndfth/dis-hsndfth.r00 50.00 MB
...
StringsViolas.part5.rar 705.00 MB
StringsViolas.part2.rar 705.00 MB
StringsViolas.part3.rar 705.00 MB
StringsViolas.part4.rar 705.00 MB
StringsViolas.part1.rar 705.00 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština