Language:
SM101 Massive Pads Textures Ambient
99P_PTA_Demo_Loops/Pad Loop 140 bpm 01.wav 8.65 MB
99P_PTA_Demo_Loops/Pad Loop 140 bpm 02.wav 8.65 MB
99P_PTA_Demo_Loops/Pad Loop 140 bpm 05.wav 8.65 MB
99P_PTA_Demo_Loops/Pad Loop 140 bpm 04.wav 8.65 MB
99P_PTA_Demo_Loops/Pad Loop 140 bpm 03.wav 8.65 MB
...
JoJoGo.Native.Instruments.Massive.Pads.and.Textures.Vol1-AMPLiFY.zip 81.60 KB
JoJoGo Massive Pads And Textures Vol1/stardust.ksd 2.11 KB
JoJoGo Massive Pads And Textures Vol1/like_granular.ksd 2.10 KB
JoJoGo Massive Pads And Textures Vol1/frequent_plane.ksd 2.10 KB
JoJoGo Massive Pads And Textures Vol1/sub_machine.ksd 2.10 KB
JoJoGo Massive Pads And Textures Vol1/blow_away.ksd 2.09 KB
...
Massive_FX_Patches-6118.mp3 5.19 MB
LFO Combinations/LFO Comb 15.nmsv 3.23 KB
LFO Combinations/LFO Comb 3.nmsv 3.16 KB
LFO Combinations/LFO Comb 1.nmsv 3.15 KB
Descenders/Descender 2.nmsv 3.13 KB
...
SM101 - Massive Mainroom Patches/.DS_Store 6.00 KB
SM101 - Massive Mainroom Patches/SEQ - Groove Mashine.ksd 1.80 KB
SM101 - Massive Mainroom Patches/LEAD - Big Chorus.ksd 1.73 KB
SM101 - Massive Mainroom Patches/BASS - 220v.ksd 1.70 KB
SM101 - Massive Mainroom Patches/BASS - Noisy Saw.ksd 1.70 KB
...
Massive Trap Patches demo.mp3 4.14 MB
Massive.Trap.Patches/sm_effect_rushin.nmsv 3.25 KB
Massive.Trap.Patches/sm_arp_arabianknights.nmsv 3.13 KB
Massive.Trap.Patches/sm_arp_purple.nmsv 3.10 KB
Massive.Trap.Patches/sm_arp_wibbler.nmsv 3.09 KB
...
Massive Complextro Patches demo.mp3 3.13 MB
LEADS/.DS_Store 6.00 KB
BASS/BASS FIESTA.ksd 1.91 KB
BASS/BASS MCMANUS.ksd 1.90 KB
LEADS/LEAD SHOOK.ksd 1.89 KB
...
SM101.Massive.Garage.and.Bass.Patches.rar.rar 194.91 KB
SM101 Massive Complextro Patches.rar 3.17 MB
nmsv/Bass - Buried.nmsv 2.66 KB
nmsv/Bass - Crypt.nmsv 2.75 KB
nmsv/Bass - Downfall.nmsv 2.71 KB
nmsv/Bass - Driving Rhythm.nmsv 2.87 KB
nmsv/Bass - Dusk.nmsv 2.62 KB
...
SM101.Massive.Mainroom.Patches.zip 224.99 KB
BASS/BASS FIESTA.ksd 1.91 KB
BASS/BASS MCMANUS.ksd 1.90 KB
BASS/BASS BLITZ.ksd 1.88 KB
BASS/BASS GARCON.ksd 1.88 KB
BASS/BASS ORACLE.ksd 1.86 KB
...
SM101.Massive.80s.Sounds.MiDi.Ni.Massive.Presets.rar 5.30 MB
PAD - Calming Colours.ksd 1.71 KB
PLUCK - Minor.ksd 1.70 KB
LEAD - Moonlight.ksd 1.69 KB
PLUCK - Shifter.ksd 1.69 KB
PLUCK - Smooth FM.ksd 1.68 KB
...
MIDI/demo1_bass.mid 569.00 B
MIDI/demo1_keys.mid 313.00 B
MIDI/demo1_lead.mid 409.00 B
MIDI/demo1_pad.mid 254.00 B
MIDI/demo1_pad2.mid 263.00 B
...
15 ANIMAL Textures Jpegs/1.jpg 7.26 MB
15 ANIMAL Textures Jpegs/10.jpg 4.58 MB
15 ANIMAL Textures Jpegs/11.jpg 6.97 MB
15 ANIMAL Textures Jpegs/12.jpg 3.78 MB
15 ANIMAL Textures Jpegs/13.jpg 7.41 MB
...
midi/ms_syn_09_Am.mid 134.00 B
midi/ms_syn_10_Cm.mid 135.00 B
midi/ms_syn_01_Gm.mid 158.00 B
midi/ms_syn_06_Em.mid 159.00 B
midi/ms_bs_01_Bm.mid 168.00 B
...
__MACOSX/SM101 - Massive Mainroom Patches/._LEAD - Warm Chorus.ksd 225.00 B
__MACOSX/SM101 - Massive Mainroom Patches/._BASS - 220v.ksd 225.00 B
__MACOSX/SM101 - Massive Mainroom Patches/._BASS - Aggressive.ksd 225.00 B
__MACOSX/SM101 - Massive Mainroom Patches/._BASS - Deep and Wide.ksd 225.00 B
__MACOSX/SM101 - Massive Mainroom Patches/._BASS - Dirty Shaper.ksd 225.00 B
...
[ WMS_NI_Massive_Sci_Fi_Pads_FX_Patches ]/PAD Space Groans.nmsv 3.83 KB
[ WMS_NI_Massive_Sci_Fi_Pads_FX_Patches ]/PAD Alarm Clock.nmsv 3.73 KB
[ WMS_NI_Massive_Sci_Fi_Pads_FX_Patches ]/PAD Glibby Glabby.nmsv 3.71 KB
[ WMS_NI_Massive_Sci_Fi_Pads_FX_Patches ]/PAD Chimey Fever Dream.nmsv 3.66 KB
[ WMS_NI_Massive_Sci_Fi_Pads_FX_Patches ]/FX Whistling Wind.nmsv 3.61 KB
...
SM101 - 12 Massive Electro Patches (Massive).zip 231.26 KB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2019 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština