Language:
SARAH VAUGHAN LIVE AT ROSY S
11. Sarah's Blues.flac 287.87 MB
19. Everything Must Change.flac 241.52 MB
10. A Little Night Music- Send In The Clowns.flac 216.16 MB
15. If You Went Away (Preciso Aprender A Ser So).flac 204.98 MB
21. Babes In Arms- My Funny Valentine.flac 190.60 MB
...
01. I'll Remember April.flac 137.15 MB
02. Anchors Aweigh- I fall In Love Too Easily.flac 135.85 MB
03. Band Intro.flac 51.22 MB
04. East Of The Sun (And West Of The Moon).flac 113.31 MB
05. Bye Bye Birdie- A Lot Of Livin' To Do.flac 82.05 MB
...
Disc 1/01 - I'll Remember April.mp3 8.64 MB
Disc 1/02 - Anchors Aweigh I fall in love too easily.mp3 8.60 MB
Disc 1/03 - Band Intro.mp3 3.38 MB
Disc 1/04 - East of the Sun (West of the Moon).mp3 7.33 MB
Disc 1/05 - Bye Bye Birdie A Lot of Livin' to Do.mp3 5.14 MB
...
11 - Sarah's Blues.dsf 627.93 MB
02 - I Fall in Love to Easily.dsf 302.42 MB
03 - Band Intro.dsf 118.08 MB
04 - East Of The Sun (And West Of The Moon).dsf 257.49 MB
05 - Bye Bye Birdie A Lot Of Livin' To Do.dsf 180.24 MB
...
01 Introduction by Norman Granz.flac 2.92 MB
02 I Remember You.flac 26.89 MB
03 The Lamp Is Low.flac 10.88 MB
04 'Round Midnight.flac 29.43 MB
05 There Will Never Be Another You.flac 10.29 MB
...
VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB 1,024.00 MB
VIDEO_TS/VTS_01_2.VOB 1,024.00 MB
VIDEO_TS/VTS_01_3.VOB 670.98 MB
VIDEO_TS/VTS_01_0.VOB 62.89 MB
VIDEO_TS/VTS_03_1.VOB 20.87 MB
...
VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP 12.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO 12.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP 62.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO 62.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.VOB 62.89 MB
...
Front.jpg 1.05 MB
07 - Mary Had A Little Lamb (Remastered) (Live).mp3 7.12 MB
06 - Love Struck Baby (Remastered) (Live).mp3 7.46 MB
01 - Testify (Remastered) (Live).mp3 9.98 MB
02 - So Excited (Remastered) (Live).mp3 10.11 MB
...
covers/Booklet 001.jpg 5.48 MB
covers/back.jpg 4.57 MB
covers/Booklet 002.jpg 4.35 MB
covers/Postcard Rear.jpg 4.07 MB
covers/Postcard Front.jpg 3.70 MB
...
Stevie Ray Vaughan - Live at Pistoia 1988.avi.avi 654.02 MB
10 - Life Without You.mp3 16.66 MB
03 - Lookin' Out The Window.mp3 13.41 MB
05 - Ain't Gonna Give Up On Love.mp3 12.84 MB
09 - Couldn't Stand the Weather.mp3 11.89 MB
07 - Willie The Wimp.mp3 9.56 MB
...
Led Zeppelin - Live at Earl's Court 1975 DVDrip (2007).avi 859.73 MB
[DVD-RIP] - Allan Holdsworth - Live At Yoshi's.avi.avi 948.28 MB
06. Fancy Pants.mp3 19.49 MB
07. CC.mp3 19.15 MB
05. Imagine.mp3 16.07 MB
01. Tenor Madness.mp3 14.41 MB
03. Lucy.mp3 14.03 MB
...
Muse - Live at Shepherd's Bush Empire (War Child) - 1080p.ts.ts 3.63 GB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP 12.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO 12.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.VOB 20.09 MB
VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP 54.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO 54.00 KB
...
08 Have Some Fun - My Dream is Dead.flac 47.23 MB
06 1970.flac 24.73 MB
05 Dirt.flac 23.73 MB
04 T.V. Eye.flac 17.49 MB
03 Down in the Street.flac 17.45 MB
...
VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB 1,024.00 MB
VIDEO_TS/VTS_01_2.VOB 1,024.00 MB
VIDEO_TS/VTS_01_5.VOB 1,024.00 MB
VIDEO_TS/VTS_01_4.VOB 1,024.00 MB
VIDEO_TS/VTS_01_3.VOB 1,024.00 MB
...
01 - Blues for Herb.flac 55.66 MB
02 - Band Intro.flac 4.54 MB
03 - Sweet Georgia Fame.flac 81.32 MB
04 - Daahound.flac 52.30 MB
05 - Mocha Spice.flac 56.23 MB
...
01 We're Gonna Groove.mp3 4.62 MB
02 The Rover.mp3 7.66 MB
03 Misty Mountain Hop.mp3 6.44 MB
04 Communication Breakdown.mp3 4.10 MB
05 What Is And What Should Never Be.mp3 7.11 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština