Language:
Red and Black Blue Oyster Cult
VIDEO_TS/VTS_01_2.VOB 1,023.84 MB
VIDEO_TS/VTS_01_3.VOB 1,023.80 MB
VIDEO_TS/VTS_01_4.VOB 1,023.61 MB
VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB 1,023.59 MB
VIDEO_TS/VTS_01_5.VOB 1,023.57 MB
...
Black Sabbath and Blue Oyster Cult Live Black & Blue.mkv.mkv 1.45 GB
VIDEO_TS/VTS_01_2.VOB 1,023.84 MB
VIDEO_TS/VTS_01_3.VOB 1,023.80 MB
VIDEO_TS/VTS_01_4.VOB 1,023.61 MB
VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB 1,023.59 MB
VIDEO_TS/VTS_01_5.VOB 1,023.57 MB
...
VIDEO_TS/VTS_01_2.VOB 1,023.84 MB
VIDEO_TS/VTS_01_3.VOB 1,023.80 MB
VIDEO_TS/VTS_01_4.VOB 1,023.61 MB
VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB 1,023.59 MB
VIDEO_TS/VTS_01_5.VOB 1,023.57 MB
...
VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP 12.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO 12.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.VOB 10.61 MB
VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP 108.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO 108.00 KB
...
Art/Booklet Pages 9 & 10.jpg 2.21 MB
Art/front.jpg 1.74 MB
Art/cd.jpg 1.71 MB
Art/Booklet Pages 1 & 2.jpg 1.53 MB
Art/Booklet Pages 19 & 20.jpg 1.50 MB
...
01 - The Red And The Black.flac 97.01 MB
02 - O.D.'d On Life Itself.flac 102.29 MB
03 - Hot Rails To Hell.flac 113.58 MB
04 - 7 Screaming Diz-Busters.flac 156.16 MB
05 - Baby Ice Dog.flac 74.28 MB
...
Black Sabbath-Blue Oyster Cult.avi 698.22 MB
04 - 7 Screaming Diz-Busters.flac 156.16 MB
03 - Hot Rails To Hell.flac 113.58 MB
08 - Mistress Of The Salmon Salt {Quicklime Girl}.flac 109.48 MB
02 - O.D.'d On Life Itself.flac 102.29 MB
01 - The Red And The Black.flac 97.01 MB
...
Artwork/tyranny_f.jpg 311.81 KB
Artwork/tyranny_2.jpg 207.11 KB
Artwork/tyranny_1.jpg 188.19 KB
Artwork/tyranny_b.jpg 142.26 KB
04 - 7 Screaming Diz-Busters.flac 159.98 MB
...
01 - The Red & The Black.flac 30.73 MB
02 - O.D.'d On Life Itself.flac 31.05 MB
03 - Hot Rails To Hell.flac 34.84 MB
04 - 7 Screaming Diz-Busters.flac 47.77 MB
05 - Baby Ice Dog.flac 22.58 MB
...
/01 - The Red And The Black.flac 97.01 MB
/02 - O.D.'d On Life Itself.flac 102.29 MB
/03 - Hot Rails To Hell.flac 113.58 MB
/04 - 7 Screaming Diz-Busters.flac 156.16 MB
/05 - Baby Ice Dog.flac 74.28 MB
...
Blue Oyster Cult - Tyranny and Mutation - Paper Sleeve - CD Deluxe Vinyl Replica.zip.zip 47.84 MB
Covers/Back.jpg 3.01 MB
Covers/Booklet01.jpg 5.58 MB
Covers/Booklet02.jpg 4.98 MB
Covers/Booklet03.jpg 4.06 MB
Covers/Booklet04.jpg 4.05 MB
...
05 Seven Screaming Diz Busters.flac 57.94 MB
11 Maserati Gt (I Ain't Got You).flac 56.89 MB
12 Me 262.flac 56.08 MB
07 The Subhuman.flac 47.10 MB
06 Buck's Boogie.flac 46.30 MB
...
VIDEO_TS/VTS_01_2.VOB 1,023.84 MB
VIDEO_TS/VTS_01_3.VOB 1,023.80 MB
VIDEO_TS/VTS_01_4.VOB 1,023.61 MB
VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB 1,023.59 MB
VIDEO_TS/VTS_01_5.VOB 1,023.57 MB
...
04 - 7 Screaming Diz-Busters.flac 159.98 MB
03 - Hot Rails To Hell.flac 117.29 MB
08 - Mistress Of The Salmon Salt.flac 112.18 MB
02 - O.D.'d On Life Itself.flac 106.94 MB
01 - The Red And The Black.flac 98.68 MB
...
01 - The Red And The Black.flac 96.74 MB
02 - O.D.'d On Life Itself.flac 100.58 MB
03 - Hot Rails To Hell.flac 111.36 MB
04 - 7 Screaming Diz-Busters.flac 152.39 MB
05 - Baby Ice Dog.flac 73.57 MB
...
01 - The Red And The Black.flac 30.62 MB
02 - O.D.'d On Life Itself.flac 30.86 MB
03 - Hot Rails To Hell.flac 33.50 MB
04 - 7 Screaming Diz-Busters.flac 46.62 MB
05 - Baby Ice Dog.flac 22.74 MB
...
Blue Öyster Cult - More Of The Best (2009)/More Of The Best (R.U. Ready 2 Rock - The Best Of BÖC II, CD1) (2009)/02 - Blue Öyster Cult - 7 Screaming Diz-Busters.mp3 15.98 MB
Blue Öyster Cult - More Of The Best (2009)/More Of The Best (R.U. Ready 2 Rock - The Best Of BÖC II, CD1) (2009)/13 - Blue Öyster Cult - Feel The Thunder.mp3 13.17 MB
Blue Öyster Cult - More Of The Best (2009)/More Of The Best (R.U. Ready 2 Rock - The Best Of BÖC II, CD1) (2009)/08 - Blue Öyster Cult - The Marshall Plan (Here's Johnny!).mp3 12.26 MB
Blue Öyster Cult - More Of The Best (2009)/More Of The Best (R.U. Ready 2 Rock - The Best Of BÖC II, CD1) (2009)/09 - Blue Öyster Cult - Divine Wind.mp3 11.56 MB
Blue Öyster Cult - More Of The Best (2009)/More Of The Best (R.U. Ready 2 Rock - The Best Of BÖC II, CD1) (2009)/16 - Blue Öyster Cult - I Am The One You Warned Me Of.mp3 11.56 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2019 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština