Language:
Printing tutorial Why inkjet printing
301 Inkjet Tips and Techniques An Essential Printing Resource for Photographers.rar.rar 29.23 MB
00 - Introduction/03 - Understanding what you need for this course.mov 54.69 MB
00 - Introduction/02 - Exploring why we print.mov 34.35 MB
00 - Introduction/01 - Welcome.mov 14.65 MB
01 - Understanding and Choosing a Printer/01 - Why inkjet printing.mov 68.91 MB
01 - Understanding and Choosing a Printer/02 - Understanding ink types Dyes vs pigment.mov 47.97 MB
...
06 Color Management/103678_06_05_LA11_SoftProofing.mov 186.32 MB
08 Printing - From Start to Finish/103678_08_02_MM01_PrintingInColor.mov 151.68 MB
08 Printing - From Start to Finish/103678_08_01_MM01_PrintingBWImage.mov 131.58 MB
02 Adjusting Images for Printing/103678_02_09_MM01_GradientAdjustment.mov 120.19 MB
05 Making a Color Print/103678_05_03_LA11_GamutAndColorSpace.mov 116.40 MB
...
06 Color Management/103678_06_05_LA11_SoftProofing.mov 186.32 MB
08 Printing - From Start to Finish/103678_08_02_MM01_PrintingInColor.mov 151.68 MB
08 Printing - From Start to Finish/103678_08_01_MM01_PrintingBWImage.mov 131.58 MB
02 Adjusting Images for Printing/103678_02_09_MM01_GradientAdjustment.mov 120.19 MB
05 Making a Color Print/103678_05_03_LA11_GamutAndColorSpace.mov 116.40 MB
...
301 Inkjet Tips and Techniques An Essential Printing Resource for Photographers--By--prisak~~{HKRG}.pdf 31.11 MB
Exercise Files/Chapter 3/3.3 - Getting a silver look.tif 280.77 MB
Exercise Files/Chapter 1/1.1 - Basic local edits.tif 263.09 MB
Exercise Files/Chapter 2/2.4 - Basic vignette.tif 252.94 MB
Exercise Files/Chapter 3/3.8 - Exagerrating existing light.tif 213.40 MB
Exercise Files/Chapter 3/3.4 - Making better masks.tif 208.89 MB
...
[PDF] [2008] 301 Inkjet Tips and Techniques An Essential Printing Resource for Photographers.rar 29.23 MB
301 Inkjet Tips and Techniques - An Essential Printing Resource for Photographers.pdf.pdf 31.11 MB
Fundamentals of Inkjet Printing - The Science of Inkjet and Droplets - Stephen D. Hoath (Wiley-VCH, 2016).pdf.pdf 13.70 MB
Andrew Darlow - 301 Inkjet Tips and Techniques An Essential Printing Resource for Photographers - 2008.pdf.pdf 31.11 MB
70. Understanding the print dialogue box-711011.mp4 241.17 MB
00. Welcome-112422.mp4 33.64 MB
01. Exploring why we print-112423.en.srt 7.12 KB
01. Exploring why we print-112423.mp4 77.05 MB
02. Understanding what you need for this course-112424.en.srt 5.89 KB
...
01. Introduction/01_01-Welcome.mp4 7.94 MB
01. Introduction/01_02-What you need to know before watching this course.mp4 8.55 MB
01. Introduction/01_03-Using the exercise files.mp4 897.65 KB
02. Getting Started/02_01-Working in scale.mp4 5.57 MB
02. Getting Started/02_02-Planning the project.mp4 15.23 MB
...
Print Liberation - The Screen Printing Primer.tgz 48.75 MB
Skillshare - Poster Design Textures and Halftones for Screen Printing.tgz 786.00 MB
Bubbly.rar 330.64 MB
Dreams Collection 3.rar 360.25 MB
Marine Collection 2.rar 355.43 MB
TEN.rar 602.25 MB
Twain.rar 630.33 MB
...
3D Printing For Dummies.pdf.pdf 47.57 MB
The Theory of Poker (Seventh printing, Complete) (David Sklansky).pdf.rar.rar 8.00 MB
[Johannes Karl Fink]The Chemistry of Printing Inks and Their Electronics and Medical Applications(pdf){Zzzzz}.pdf 1.42 MB
Ultimate Guide to 3D Printing 2014 - Which Printer Is Right For You.tgz 68.00 MB
3D Printing for Architects with MakerBot [PDF]~StormRG~.pdf 3.41 MB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština