Language:
Metallica Discography SHM Remaster 2010
1983-Kill 'Em All (SHM-CD 2010) [UICY-94662]/Covers/Back.jpg 4.34 MB
1983-Kill 'Em All (SHM-CD 2010) [UICY-94662]/Covers/CD.jpg 543.12 KB
1983-Kill 'Em All (SHM-CD 2010) [UICY-94662]/Covers/folder.jpg 70.60 KB
1983-Kill 'Em All (SHM-CD 2010) [UICY-94662]/Covers/Front.jpg 3.36 MB
1983-Kill 'Em All (SHM-CD 2010) [UICY-94662]/Covers/Inlay-Back.jpg 1.75 MB
...
1983 - Kill 'Em All (2010, Japan SHM-CD, Universal International - UICY-94662)/Cover/1`Front (Japan).jpg 1.80 MB
1983 - Kill 'Em All (2010, Japan SHM-CD, Universal International - UICY-94662)/Cover/2`Back (Japan).jpg 1.88 MB
1983 - Kill 'Em All (2010, Japan SHM-CD, Universal International - UICY-94662)/Cover/3`Front.jpg 2.22 MB
1983 - Kill 'Em All (2010, Japan SHM-CD, Universal International - UICY-94662)/Cover/4`Inside.jpg 1.74 MB
1983 - Kill 'Em All (2010, Japan SHM-CD, Universal International - UICY-94662)/Cover/Japan`01.jpg 689.77 KB
...
1 Studio albums/1983 Kill'em All (2006 Japaneese Reissue) @320/02 - The Four Horsemen.mp3 16.61 MB
1 Studio albums/1983 Kill'em All (2006 Japaneese Reissue) @320/09 - Seek & Destroy.mp3 15.95 MB
1 Studio albums/1983 Kill'em All (2006 Japaneese Reissue) @320/08 - No Remorse.mp3 14.84 MB
1 Studio albums/1983 Kill'em All (2006 Japaneese Reissue) @320/10 - Metal Militia.mp3 11.96 MB
1 Studio albums/1983 Kill'em All (2006 Japaneese Reissue) @320/07 - Phantom Lord.mp3 11.61 MB
...
1993 - Live Shit - Mexico City/CD 1/09. Solos (BassGuitar).mp3 43.06 MB
1993 - Live shit - binge and purge/CD 1/09. Bassguitar solos.mp3 43.04 MB
1993 - Live Shit - Mexico City/CD 2/05. Seek & Destroy.mp3 41.52 MB
1993 - Live shit - binge and purge/CD 2/05. Seek & destroy.mp3 41.52 MB
1999 - Nothing else matters/00. Title.mp3 36.85 MB
...
1982 The Real No Life 'til Leather (Demo & Archive)(320)/Scans/Front.jpg 1.47 MB
1982 The Real No Life 'til Leather (Demo & Archive)(320)/Scans/Back.jpg 1.36 MB
1982 The Real No Life 'til Leather (Demo & Archive)(320)/Scans/CD.jpg 898.91 KB
1982 The Real No Life 'til Leather (Demo & Archive)(320)/13 No Remorse (Archive).mp3 12.89 MB
1982 The Real No Life 'til Leather (Demo & Archive)(320)/06 Metal Militia.mp3 12.19 MB
...
1 Studio albums/1983 Kill'em All (2006 Japaneese Reissue) @320/01 - Hit The Lights.mp3 9.91 MB
1 Studio albums/1983 Kill'em All (2006 Japaneese Reissue) @320/02 - The Four Horsemen.mp3 16.61 MB
1 Studio albums/1983 Kill'em All (2006 Japaneese Reissue) @320/03 - Motorbreath.mp3 7.28 MB
1 Studio albums/1983 Kill'em All (2006 Japaneese Reissue) @320/04 - Jump In The Fire.mp3 10.83 MB
1 Studio albums/1983 Kill'em All (2006 Japaneese Reissue) @320/05 - [Anesthesia] Pulling Teeth.mp3 9.81 MB
...
1977 - Consequences (Universal Music Japan SHM-CD 2011), 2CD/CD 1/08 - The Flood.mp3 23.69 MB
1977 - Consequences (Universal Music Japan SHM-CD 2011), 2CD/CD 1/06 - Sleeping Earth.mp3 15.44 MB
1977 - Consequences (Universal Music Japan SHM-CD 2011), 2CD/CD 1/12 - Dialogue.mp3 15.33 MB
1977 - Consequences (Universal Music Japan SHM-CD 2011), 2CD/CD 1/04 - Stampede.mp3 14.30 MB
1977 - Consequences (Universal Music Japan SHM-CD 2011), 2CD/CD 1/13 - Lost Weekend.mp3 11.19 MB
...
1982 - No life 'til leather, Power metal, Metal massacre (demo)/Metallica - No life 'til leather, Power metal, Metal massacre (demo).cue 1.44 KB
1982 - No life 'til leather, Power metal, Metal massacre (demo)/Metallica - No life 'til leather, Power metal, Metal massacre (demo).flac 392.33 MB
1982 - One last visit (garage)/Metallica - One last visit (garage '82).cue 730.00 B
1982 - One last visit (garage)/Metallica - One last visit (garage '82).flac 242.55 MB
1982 - One last visit (garage)/Metallica - One last visit (garage '82).LOG 941.00 B
...
1975 Angel (Universal Music Japan Mini LP SHM-CD 2011)/Angel - Angel.cue 979.00 B
1975 Angel (Universal Music Japan Mini LP SHM-CD 2011)/Angel - Angel.flac 255.43 MB
1975 Angel (Universal Music Japan Mini LP SHM-CD 2011)/Angel JP.jpg 39.32 KB
1975 Angel (Universal Music Japan Mini LP SHM-CD 2011)/Angel Post.jpg 41.78 KB
1975 Angel (Universal Music Japan Mini LP SHM-CD 2011)/Covers/Angel Back + OBI.png 16.12 MB
...
Metallica - Discography 1982 - 2010 (73 release) - Cópia[www.b2s-share.com].torrent.torrent 139.48 KB
1972 - Lonesome Crow ( Japan, SHM-CD, UICY-94516)/covers/spread.tif 14.81 MB
1972 - Lonesome Crow ( Japan, SHM-CD, UICY-94516)/covers/booklet002.tif 11.74 MB
1972 - Lonesome Crow ( Japan, SHM-CD, UICY-94516)/covers/booklet003.tif 11.74 MB
1972 - Lonesome Crow ( Japan, SHM-CD, UICY-94516)/covers/booklet004.tif 11.69 MB
1972 - Lonesome Crow ( Japan, SHM-CD, UICY-94516)/covers/booklet001.tif 11.65 MB
...
1982 - No life 'til leather, Power metal, Metal massacre (demo)/13. No remorse.mp3 12.88 MB
1982 - No life 'til leather, Power metal, Metal massacre (demo)/06. Metal militia.mp3 12.19 MB
1982 - No life 'til leather, Power metal, Metal massacre (demo)/04. Seek and destroy.mp3 11.29 MB
1982 - No life 'til leather, Power metal, Metal massacre (demo)/09. The mechanix.mp3 11.07 MB
1982 - No life 'til leather, Power metal, Metal massacre (demo)/02. The mechanix.mp3 10.42 MB
...
CD1/02. The Call Of The Ktulu.mp3 22.00 MB
CD1/11. Bleeding Me.mp3 20.75 MB
CD1/03. Master Of Puppets.mp3 20.49 MB
CD1/05. The Thing That Should Not Be.mp3 17.13 MB
CD1/08. No Leaf Clover.mp3 13.18 MB
...
1972 - Lonesome Crow ( Japan, SHM-CD, UICY-94516)/covers/spread.tif 14.81 MB
1972 - Lonesome Crow ( Japan, SHM-CD, UICY-94516)/covers/booklet002.tif 11.74 MB
1972 - Lonesome Crow ( Japan, SHM-CD, UICY-94516)/covers/booklet003.tif 11.74 MB
1972 - Lonesome Crow ( Japan, SHM-CD, UICY-94516)/covers/booklet004.tif 11.69 MB
1972 - Lonesome Crow ( Japan, SHM-CD, UICY-94516)/covers/booklet001.tif 11.65 MB
...
Metallica.-.Discography.1982-2010.Mp3.320.kbps.TNT.Village_downloader.exe.exe 3.85 MB
1983 - Kill 'Em All (SHM-CD 2010) [UICY-94662]/Cover_1983 - Kill 'Em All (SHM-CD 2010) [UICY-94662]/Back.png 54.61 MB
1983 - Kill 'Em All (SHM-CD 2010) [UICY-94662]/Cover_1983 - Kill 'Em All (SHM-CD 2010) [UICY-94662]/Front.png 51.54 MB
1983 - Kill 'Em All (SHM-CD 2010) [UICY-94662]/Cover_1983 - Kill 'Em All (SHM-CD 2010) [UICY-94662]/Inlay Back.png 46.52 MB
1983 - Kill 'Em All (SHM-CD 2010) [UICY-94662]/Cover_1983 - Kill 'Em All (SHM-CD 2010) [UICY-94662]/CD.png 38.27 MB
1983 - Kill 'Em All (SHM-CD 2010) [UICY-94662]/Cover_1983 - Kill 'Em All (SHM-CD 2010) [UICY-94662]/OBI.png 28.94 MB
...
1983 - Kill 'Em All/Covers/Back.jpg 499.04 KB
1983 - Kill 'Em All/Covers/Booklet Front.jpg 808.98 KB
1983 - Kill 'Em All/Covers/Booklet Inside.jpg 969.74 KB
1983 - Kill 'Em All/Covers/Box Back.jpg 547.03 KB
1983 - Kill 'Em All/Covers/Box Front.jpg 542.53 KB
...
Covers/front.png 53.61 MB
Covers/back.png 53.43 MB
Covers/inlay 2 back.png 46.79 MB
Covers/inlay 2 front.png 46.71 MB
Covers/inlay 1 back.png 46.54 MB
...
Make Believe/01 Beverly Hills.mp3 7.48 MB
Make Believe/02 Perfect Situation.mp3 9.74 MB
Make Believe/03 This Is Such a Pity.mp3 7.80 MB
Make Believe/04 Hold Me.mp3 10.01 MB
Make Believe/05 Peace.mp3 8.91 MB
...
And Justice For All (1988)/AlbumArtSmall.jpg 2.27 KB
And Justice For All (1988)/AlbumArt_{0B6BE3A3-9D5D-488B-8802-69C8D696E85F}_Large.jpg 10.22 KB
And Justice For All (1988)/AlbumArt_{0B6BE3A3-9D5D-488B-8802-69C8D696E85F}_Small.jpg 2.27 KB
And Justice For All (1988)/back.jpg 89.94 KB
And Justice For All (1988)/desktop.ini 363.00 B
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2019 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština