Language:
Maya Modeling Techniques Werewolves
CD1/h-dtw1.r00 14.31 MB
CD1/h-dtw1.r01 14.31 MB
CD1/h-dtw1.r02 14.31 MB
CD1/h-dtw1.r03 14.31 MB
CD1/h-dtw1.r04 14.31 MB
...
CD1/cau-dmmta1.part18.rar 14.31 MB
CD1/cau-dmmta1.part02.rar 14.31 MB
CD1/cau-dmmta1.part03.rar 14.31 MB
CD1/cau-dmmta1.part04.rar 14.31 MB
CD1/cau-dmmta1.part05.rar 14.31 MB
...
CD1/v-dmmt1.r00 14.31 MB
CD1/v-dmmt1.r01 14.31 MB
CD1/v-dmmt1.r02 14.31 MB
CD1/v-dmmt1.r03 14.31 MB
CD1/v-dmmt1.r04 14.31 MB
...
DT Maya Modeling Techniques - Automotive.iso 2.48 GB
Character Modeling with Maya and ZBrush Professional polygonal modeling techniques.tgz 43.59 MB
02 Editing Polygonal Models/02_01-Extrude.mov 19.18 MB
05 Additional Polygonal Tools/05_04-Deformer.mov 16.58 MB
02 Editing Polygonal Models/02_03-WedgeFace.mov 15.65 MB
04 Refining Polygonal Models/04_02-ModelSymm.mov 15.11 MB
04 Refining Polygonal Models/04_01-ObjectHistory.mov 14.96 MB
...
01 Modeling with NURBS Primitives/01_02-CreatingNURBS.mov 21.53 MB
03 Creating NURBS Surfaces from Curves/03_01-NURBSRevolve.mov 20.38 MB
02 Working with NURBS Curves/02_08-DuplicateCurves.mov 18.36 MB
03 Creating NURBS Surfaces from Curves/03_03-NURBSExtrude.mov 17.41 MB
04 Refining NURBS Models/04_03-ProjectCurve.mov 17.40 MB
...
The Gnomon Workshop - Automotive Modeling Techniques (Maya).iso 3.43 GB
34.Modeling the seat.mp4 109.99 MB
33.Adding rear suspension.mp4 86.55 MB
35.Detailing the seat.mp4 59.98 MB
36.Adding front vent piece.mp4 95.03 MB
37.Building the radiator.mp4 72.74 MB
...
Digital.Tutors.Motorcycle.Modeling.Techniques.in.Maya.iso 2.64 GB
Character Modeling With Maya and ZBrush_ Professional Polygonal Modeling Techniques.pdf 49.83 MB
Gnomon Maya Training DVD-Automotive Modeling Techniques W3d.iso.iso 3.43 GB
Gnomon Maya Training DVD-Automotive Modeling Techniques.iso 3.43 GB
Motorcycle Modeling Techniques in Maya (34).rar 40.88 MB
Motorcycle Modeling Techniques in Maya (50).rar 34.93 MB
Motorcycle Modeling Techniques in Maya (69).rar 34.56 MB
Motorcycle Modeling Techniques in Maya (21).rar 34.40 MB
Motorcycle Modeling Techniques in Maya (49).rar 33.47 MB
...
Character Modeling with Maya and ZBrush: Professional polygonal modeling techniques[h33t][mkrandow].pdf 51.52 MB
CD 1/autorun.inf 55.00 B
CD 1/media/1.mov 16.49 MB
CD 1/media/10.mov 64.07 MB
CD 1/media/11.mov 26.67 MB
CD 1/media/12.mov 64.85 MB
...
02 Editing Polygonal Models/02_01-Extrude.mov 19.18 MB
05 Additional Polygonal Tools/05_04-Deformer.mov 16.58 MB
02 Editing Polygonal Models/02_03-WedgeFace.mov 15.65 MB
04 Refining Polygonal Models/04_02-ModelSymm.mov 15.11 MB
04 Refining Polygonal Models/04_01-ObjectHistory.mov 14.96 MB
...
Character Modeling with Maya and ZBrush - Professional polygonal modeling techniques [h33t][mkrandow].pdf 51.52 MB
[Feng Fu]Advanced Modeling Techniques in Structural Design(pdf){Zzzzz}.pdf 35.43 MB
Simply Maya Modeling The Pirate Ship.iso 2.08 GB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2019 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština