Language:
Lynda Illustrator CC for Web Design Wireframing
020 Solution - Assemble your wireframe.mp4 25.21 MB
014 Building a wireframe library.mp4 18.68 MB
010 Creating common UI placeholders.mp4 16.60 MB
011 Building flexible buttons.mp4 15.44 MB
012 Building form and media elements.mp4 13.66 MB
...
020 Solution - Assemble your wireframe.mp4 25.21 MB
001 Welcome.mp4 5.99 MB
002 How to use exercise files.mp4 1.02 MB
003 Understanding challenges.mp4 1.75 MB
004 How to send feedback.mp4 3.15 MB
...
020 Solution - Assemble your wireframe.mp4 25.21 MB
014 Building a wireframe library.mp4 18.68 MB
010 Creating common UI placeholders.mp4 16.60 MB
011 Building flexible buttons.mp4 15.44 MB
012 Building form and media elements.mp4 13.66 MB
...
Exercise Files/Exercise Files.zip 41.21 MB
001 Welcome.mp4 6.29 MB
002 How to use exercise files.mp4 1.48 MB
003 How to send feedback.mp4 4.08 MB
004 Exploring the final project.mp4 8.73 MB
...
Illustrator CC for Web Design Wireframing.tgz 223.61 MB
0 - Introduction/001 Welcome.mp4 4.42 MB
0 - Introduction/002 How to use exercise files.mp4 850.62 KB
0 - Introduction/003 Understanding challenges.mp4 1.41 MB
0 - Introduction/004 How to send feedback.mp4 2.94 MB
1 - Core Concepts/005 Understanding the 'new web'.mp4 4.87 MB
...
01. Introduction/01_01-Welcome.mp4 6.55 MB
01. Introduction/01_02-How to use exercise files.mp4 1.66 MB
01. Introduction/01_03-How to send feedback.mp4 4.06 MB
02. Understanding Web Graphics/02_01-Exploring web graphic file formats.mp4 16.94 MB
02. Understanding Web Graphics/02_02-Using Pixel Preview Mode in Illustrator.mp4 7.50 MB
...
01. Introduction/01_01-Welcome.mp4 6.34 MB
01. Introduction/01_02-How to use the exercise files.mp4 2.01 MB
01. Introduction/01_03-How to send feedback.mp4 4.04 MB
02. Core Concepts/02_01-What is SVG and why should you use it.mp4 8.12 MB
02. Core Concepts/02_02-Common use cases for SVGs.mp4 8.73 MB
...
0. Introduction/01. Welcome.mp4 3.01 MB
0. Introduction/02. How to use the exercise files.mp4 1.03 MB
0. Introduction/03. How to send feedback.mp4 2.16 MB
1. Core Concepts/04. What is SVG and why should you use it.mp4 4.96 MB
1. Core Concepts/05. Common use cases for SVGs.mp4 5.62 MB
...
07_05-images.mp4 46.06 MB
00_02-exfiles.mp4 797.82 KB
00_03-feedback.mp4 2.45 MB
01_01-newweb.mp4 4.11 MB
01_02-whyps.mp4 7.76 MB
...
Lynda - Photoshop CC for Web Design Tutorial.tgz 527.11 MB
011 Developing a typeface palette.mp4 37.96 MB
013 Applying and modifying styles.mp4 34.18 MB
019 Creating a button scheme.mp4 30.17 MB
017 Finalizing image placement and appearance.mp4 26.78 MB
022 Creating a project library on Creative Cloud.mp4 26.17 MB
...
011 Developing a typeface palette.mp4 37.96 MB
013 Applying and modifying styles.mp4 34.18 MB
019 Creating a button scheme.mp4 30.17 MB
017 Finalizing image placement and appearance.mp4 26.78 MB
022 Creating a project library on Creative Cloud.mp4 26.17 MB
...
011 Developing a typeface palette.mp4 37.96 MB
013 Applying and modifying styles.mp4 34.18 MB
019 Creating a button scheme.mp4 30.17 MB
017 Finalizing image placement and appearance.mp4 26.78 MB
022 Creating a project library on Creative Cloud.mp4 26.17 MB
...
Illustrator CC for Web Design Image Optimization.tgz 152.36 MB
AM.Torrents.nfo 4.81 KB
0 Introduction/133345_00_02 - How to use the exercise files.mp4 2.01 MB
0 Introduction/133345_00_03 - How to send feedback.mp4 4.04 MB
Exercise Files/Ex_Files_AI_CC_SVG.zip 4.22 MB
4 Conclusion/133345_04_01 - Where to go from here.mp4 4.52 MB
...
Lynda - Illustrator CS5 for Web and Interactive Design.tgz 459.23 MB
00 Introducion/01 Welcome.f4v 176.00 B
00 Introducion/02 Using the excersize files.f4v 568.26 KB
01 Core Concepts/01 Designing for screens.f4v 2.42 MB
01 Core Concepts/02 Decoding screen size and resolution.f4v 6.47 MB
01 Core Concepts/03 Exploring the PSD-to-HTML workflow.f4v 5.12 MB
...
08 Creating a Web Site Mockup/06 Working with text.f4v 24.95 MB
08 Creating a Web Site Mockup/08 Creating buttons.f4v 20.46 MB
08 Creating a Web Site Mockup/07 Creating media placeholders.f4v 19.54 MB
05 Creating Wireframes/03 Unig a grid system.f4v 19.45 MB
08 Creating a Web Site Mockup/09 Creating form fields.f4v 19.09 MB
...
00 - Introduction/01.mov 5.94 MB
00 - Introduction/02.mov 441.19 KB
01 - Core Concepts/04.mov 5.91 MB
01 - Core Concepts/06.mov 5.10 MB
01 - Core Concepts/07.mov 4.16 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2019 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština