Language:
Lynda Balanced Scorecard and Key Performance Indicators
Key Performance Indicators (KPI) Developing, Implementing, and Using Winning KPIs .pdf.pdf 4.73 MB
What is KPI and why measuring KPI (key performance indicators) is important_VP8_Vorbis_360p.webm.webm 20.84 MB
Key Performance Indicators (KPIs)_ How To Develop KPIs and Implement Them Effectively_VP8_Vorbis_360p.webm.webm 29.00 MB
Key Performance Indicators For Dummies (2015).epub.epub 1.92 MB
Key Performance Indicators (KPI) [Dr.Soc].pdf.pdf 4.73 MB
Wiley - Key Performance Indicators (2010) (ATTiCA).pdf.pdf 6.04 MB
Wiley.-.Key.Performance.Indicators.Edition.2010.Retail.Ebook-ATTiCA.pdf 6.04 MB
The 5 Recruiting Key Performance Indicators To Set You Up For Recruiting Success_VP8_Vorbis_360p.webm.webm 50.86 MB
Analysis Services tutorial_ Key Performance Indicators (KPI)_VP8_Vorbis_360p.webm.webm 21.93 MB
01. Introduction/01_01-Time to make movie magic.mp4 56.80 MB
01. Introduction/01_02-Using the exercise files.mp4 2.71 MB
02. Seven Essentials of VFX Compositing/02_10-Add heat ripple and glow.mp4 41.71 MB
02. Seven Essentials of VFX Compositing/02_02-Essential 2 An overview of moving selections.mp4 41.32 MB
02. Seven Essentials of VFX Compositing/02_04-Essential 3 An overview of the camera for compositing.mp4 40.06 MB
...
01. Introduction/01_01-Time to make movie magic.mp4 56.80 MB
01. Introduction/01_02-Using the exercise files.mp4 2.71 MB
02. Seven Essentials of VFX Compositing/02_01-Essential 1 Know how to match.mp4 12.98 MB
02. Seven Essentials of VFX Compositing/02_02-Essential 2 An overview of moving selections.mp4 41.32 MB
02. Seven Essentials of VFX Compositing/02_03-Prevent alpha channel fringing.mp4 4.25 MB
...
01. Introduction/01_02-Using the exercise files.mp4 2.71 MB
02. Seven Essentials of VFX Compositing/02_03-Prevent alpha channel fringing.mp4 4.25 MB
02. Seven Essentials of VFX Compositing/02_01-Essential 1 Know how to match.mp4 12.98 MB
02. Seven Essentials of VFX Compositing/02_07-Essential 5 An overview of color correction.mp4 15.35 MB
02. Seven Essentials of VFX Compositing/02_11-Create convincing screen transparency.mp4 15.98 MB
...
Balanced Scorecard Toolkit and Trainings.exe.exe 23.95 MB
Lynda - After Effects Guru Work Faster and Boost Performance.iso 1.31 GB
001 Welcome.mp4 44.02 MB
001 Welcome.srt 4.64 KB
002 Exercise files.mp4 9.49 MB
002 Exercise files.srt 2.13 KB
003 Using render settings templates.mp4 16.48 MB
...
Exercise Files/Ex_Files_AE_Guru_Work_Faster_Boost_Performance.zip 653.32 MB
1.Introduction/01.Welcome.mp4 44.02 MB
1.Introduction/02.Exercise files.en.srt 2.13 KB
1.Introduction/02.Exercise files.mp4 9.49 MB
2.1. Render Settings and Output Modules/03.Using render settings templates.en.srt 9.02 KB
...
1.Introduction/01.Welcome.en.srt 4.64 KB
1.Introduction/01.Welcome.mp4 44.02 MB
1.Introduction/02.Exercise files.en.srt 2.13 KB
1.Introduction/02.Exercise files.mp4 9.49 MB
2.1. Render Settings and Output Modules/03.Using render settings templates.en.srt 9.02 KB
...
iron-rrflvp.r00 14.31 MB
iron-rrflvp.r01 14.31 MB
iron-rrflvp.r02 14.31 MB
iron-rrflvp.r03 14.31 MB
iron-rrflvp.r04 14.31 MB
...
Balanced.Scorecard.Toolkit.and.Trainings.Review.Guide.pdf 1.66 MB
Sandrine Gasq-Dion - Locke and Key; Assassin Shifter - Rocky_45 [CPUL].epub.epub 235.87 KB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2019 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština