Language:
Luther S01 2010 720p WEB DL x265 HEVC Y2J
Luther.S01E01.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 235.50 MB
Luther.S01E02.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 224.18 MB
Luther.S01E03.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 201.59 MB
Luther.S01E04.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 249.71 MB
Luther.S01E05.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 259.20 MB
...
Halt.and.Catch.Fire.S01E01.IO.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 238.38 MB
Halt.and.Catch.Fire.S01E02.FUD.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 206.58 MB
Halt.and.Catch.Fire.S01E03.High.Plains.Hardware.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 191.00 MB
Halt.and.Catch.Fire.S01E04.Close.to.the.Metal.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 224.42 MB
Halt.and.Catch.Fire.S01E05.Adventure.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 209.48 MB
...
subs/The.Americans.S01E01.Pilot.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J-eng.srt 77.55 KB
subs/The.Americans.S01E01.Pilot.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J-rum.srt 50.97 KB
subs/The.Americans.S01E02.The.Clock.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J-eng.srt 56.25 KB
subs/The.Americans.S01E02.The.Clock.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J-rum.srt 42.57 KB
subs/The.Americans.S01E03.Gregory.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J-eng.srt 49.68 KB
...
Fargo.S01E01.The.Crocodile's.Dilemma.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 437.72 MB
Fargo.S01E02.The.Rooster.Prince.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 269.44 MB
Fargo.S01E03.A.Muddy.Road.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 288.36 MB
Fargo.S01E04.Eating.the.Blame.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 349.76 MB
Fargo.S01E05.The.Six.Ungraspables.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 210.48 MB
...
Bates.Motel.S01E01.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 165.68 MB
Bates.Motel.S01E02.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 198.22 MB
Bates.Motel.S01E03.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 177.52 MB
Bates.Motel.S01E04.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 141.50 MB
Bates.Motel.S01E05.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 199.80 MB
...
Star.Wars.The.Clone.Wars.S03E01.Clone.Cadets.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 144.01 MB
Star.Wars.The.Clone.Wars.S03E02.ARC.Troopers.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 140.47 MB
Star.Wars.The.Clone.Wars.S03E03.Supply.Lines.720p.WEB.DL.x265.HEVC.Y2J.mkv 145.68 MB
Star.Wars.The.Clone.Wars.S03E04.Sphere.of.Influence.720p.WEB.DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 91.77 MB
Star.Wars.The.Clone.Wars.S03E05.Corruption.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 120.79 MB
...
Luther.S02E01.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 333.52 MB
Luther.S02E02.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 273.94 MB
Luther.S02E03.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 336.83 MB
Luther.S02E04.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 332.04 MB
subs/Luther.S02E01.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J-eng.srt 51.98 KB
...
subs/Teenage.Mutant.Ninja.Turtles.2012.S01E01.Rise.of.the.Turtles,Pt.1.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J-eng.srt 23.80 KB
subs/Teenage.Mutant.Ninja.Turtles.2012.S01E02.Rise.of.the.Turtles,Pt.2.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J-eng.srt 22.55 KB
subs/Teenage.Mutant.Ninja.Turtles.2012.S01E03.Turtle.Temper.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J-eng.srt 26.67 KB
subs/Teenage.Mutant.Ninja.Turtles.2012.S01E04.New.Friend,Old.Enemy.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J-eng.srt 25.21 KB
subs/Teenage.Mutant.Ninja.Turtles.2012.S01E05.I.Think.His.Name.Is.Baxter.Stockman.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J-eng.srt 22.87 KB
...
Sleepy.Hollow.S01E01.Pilot.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 259.13 MB
Sleepy.Hollow.S01E02.Blood.Moon.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 268.60 MB
Sleepy.Hollow.S01E03.For.the.Triumph.of.Evil.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 218.61 MB
Sleepy.Hollow.S01E04.The.Lesser.Key.of.Solomon.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 184.93 MB
Sleepy.Hollow.S01E05.John.Doe.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 329.48 MB
...
subs/Turn - 01x10 - The Battle of Setauket.KILLERS.English.C.orig.Addic7ed.com.srt 42.95 KB
subs/Turn.S01E01.Pilot.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J-eng.srt 65.69 KB
subs/Turn.S01E01.Pilot.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J-rum.srt 50.24 KB
subs/Turn.S01E02.Who.By.Fire.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J-eng.srt 44.54 KB
subs/Turn.S01E02.Who.By.Fire.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J-rum.srt 38.56 KB
...
Luther.S03E01.Episode.1.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 316.68 MB
Luther.S03E02.Episode.2.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 282.04 MB
Luther.S03E03.Episode.3.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 324.79 MB
Luther.S03E04.Episode.4.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 293.08 MB
subs/Luther.S03E01.Episode.1.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J-eng.srt 48.33 KB
...
episodes names.txt 773.00 B
Person.of.Interest.S01E01.Extended.720p.BluRay.x265.HEVC-Y2J.mkv 444.45 MB
Person.of.Interest.S01E02.720p.BluRay.x265.HEVC-Y2J.mkv 325.92 MB
Person.of.Interest.S01E03.720p.BluRay.x265.HEVC-Y2J.mkv 298.28 MB
Person.of.Interest.S01E04.720p.BluRay.x265.HEVC-Y2J.mkv 235.71 MB
...
Genius of the Modern World Season 1 S01 Complete 720p WEB DL x265 HEVC-M3D.mkv 876.84 MB
Community.S03.2011.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J[UTR]/Community.S03E10.Regional.Holiday.Music.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J[UTR].mkv 194.30 MB
Community.S01.2009.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J[UTR]/Community.S01E04.Social.Psychology.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J[UTR].mkv 193.07 MB
Community.S03.2011.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J[UTR]/Community.S03E08.Documentary.Filmmaking.-.Redux.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J[UTR].mkv 189.76 MB
Community.S05.2014.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J[UTR]/Community.S05E11.G.I.Jeff.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J[UTR].mkv 189.43 MB
Community.S01.2009.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J[UTR]/Community.S01E12.Comparative.Religion.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J[UTR].mkv 180.69 MB
...
subs/The.Americans.S03E01.EST.Men.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J-eng.srt 36.16 KB
subs/The.Americans.S03E01.EST.Men.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J-rum.srt 28.78 KB
subs/The.Americans.S03E02.Baggage.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J-eng.srt 31.44 KB
subs/The.Americans.S03E02.Baggage.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J-rum.srt 25.40 KB
subs/The.Americans.S03E03.Open.House.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J-eng.srt 41.26 KB
...
subs/Community.S04E01.History.101.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J-eng.srt 36.77 KB
subs/Community.S04E02.Paranormal.Parentage.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J-eng.srt 38.67 KB
subs/Community.S04E03.Conventions.in.Space.and.Time.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J-eng.srt 37.58 KB
subs/Community.S04E04.Alternative.History.of.the.German.Invasion.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J-eng.srt 40.38 KB
subs/Community.S04E05.Cooperative.Escapism.in.Familial.Relations.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J-eng.srt 38.55 KB
...
Community.S05E01.Repilot.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 107.33 MB
Community.S05E02.Introduction.to.Teaching.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 140.13 MB
Community.S05E03.Basic.Intergluteal.Numismatics.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 139.77 MB
Community.S05E04.Cooperative.Polygraphy.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 96.22 MB
Community.S05E05.Geothermal.Escapism.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 132.03 MB
...
Star.Wars.The.Clone.Wars.S06E01.The.Unknown.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 160.30 MB
Star.Wars.The.Clone.Wars.S06E02.Conspiracy.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 104.32 MB
Star.Wars.The.Clone.Wars.S06E03.Fugitive.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 124.73 MB
Star.Wars.The.Clone.Wars.S06E04.Orders.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 121.40 MB
Star.Wars.The.Clone.Wars.S06E05.An.Old.Friend.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 106.98 MB
...
Person.of.Interest.S03E01.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 230.26 MB
Person.of.Interest.S03E02.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 243.00 MB
Person.of.Interest.S03E03.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 233.32 MB
Person.of.Interest.S03E04.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 231.62 MB
Person.of.Interest.S03E05.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 227.75 MB
...
Community.S03E01.Biology.101.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 153.16 MB
Community.S03E02.Geography.of.Global.Conflict.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 133.07 MB
Community.S03E03.Competitive.Ecology.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 120.94 MB
Community.S03E04.Remedial.Chaos.Theory.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 139.62 MB
Community.S03E05.Horror.Fiction.in.Seven.Spooky.Steps.720p.WEB-DL.x265.HEVC-Y2J.mkv 137.92 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština