Language:
Love Chunibyo Other Delusions
[jeffcosta123] Chunibyo - ep.1.mkv 259.95 MB
[jeffcosta123] Chunibyo - ep.10.mkv 260.78 MB
[jeffcosta123] Chunibyo - ep.11.mkv 259.82 MB
[jeffcosta123] Chunibyo - ep.12.mkv 259.69 MB
[jeffcosta123] Chunibyo - ep.13 OVA.mkv 261.10 MB
...
CD 2/15 恋が走り、恋が泣き、恋が笑う.flac 28.09 MB
CD 1/22 血族による戦い.flac 16.24 MB
CD 1/16 明かされる素性.flac 14.77 MB
CD 1/25 結社誕生.flac 14.21 MB
CD 2/07 恋に落ちるということ.flac 13.99 MB
...
[Kametsu] Love, Chunibyo & Other Delusions-Heart Throb - 01 [BD1080p][Hi10][Dual][A2C67FD9].mkv 1.16 GB
[Kametsu] Love, Chunibyo & Other Delusions-Heart Throb - 02 [BD1080p][Hi10][Dual][D898A3E8].mkv 1.06 GB
[Kametsu] Love, Chunibyo & Other Delusions-Heart Throb - 03 [BD1080p][Hi10][Dual][E7A2D00A].mkv 1.13 GB
[Kametsu] Love, Chunibyo & Other Delusions-Heart Throb - 04 [BD1080p][Hi10][Dual][2EDEE057].mkv 1.05 GB
[Kametsu] Love, Chunibyo & Other Delusions-Heart Throb - 05 [BD1080p][Hi10][Dual][5F5816D2].mkv 1.15 GB
...
CD 2/15 恋が走り、恋が泣き、恋が笑う.mp3 11.18 MB
CD 1/16 明かされる素性.mp3 7.49 MB
CD 2/07 恋に落ちるということ.mp3 6.22 MB
CD 2/10 軍師の教え.mp3 5.72 MB
CD 1/22 血族による戦い.mp3 5.56 MB
...
[Kametsu] Love, Chunibyo & Other Delusions-Heart Throb - 01 [BD720p][Hi10][Dual][B3E16AA3].mkv 457.58 MB
[Kametsu] Love, Chunibyo & Other Delusions-Heart Throb - 02 [BD720p][Hi10][Dual][23ADC0FC].mkv 421.17 MB
[Kametsu] Love, Chunibyo & Other Delusions-Heart Throb - 03 [BD720p][Hi10][Dual][0803EBC8].mkv 437.34 MB
[Kametsu] Love, Chunibyo & Other Delusions-Heart Throb - 04 [BD720p][Hi10][Dual][56569DD8].mkv 402.38 MB
[Kametsu] Love, Chunibyo & Other Delusions-Heart Throb - 05 [BD720p][Hi10][Dual][36B5C4FF].mkv 449.50 MB
...
Chuunibyou demo Koi ga Shitai! - 10.mp4 138.22 MB
Chuunibyou demo Koi ga Shitai! - 12.mp4 139.33 MB
Chuunibyou demo Koi ga Shitai! - 09.mp4 142.18 MB
Chuunibyou demo Koi ga Shitai! - 08.mp4 143.90 MB
Chuunibyou demo Koi ga Shitai! - 11.mp4 146.59 MB
...
[Kametsu] Love, Chunibyo & Other Delusions-Heart Throb - 01v2 [BD720p][Hi10][Dual][68C00C3B].mkv 447.23 MB
[Kametsu] Love, Chunibyo & Other Delusions-Heart Throb - 02v2 [BD720p][Hi10][Dual][B8A99143].mkv 410.35 MB
[Kametsu] Love, Chunibyo & Other Delusions-Heart Throb - 03v2 [BD720p][Hi10][Dual][AC0E9011].mkv 426.21 MB
[Kametsu] Love, Chunibyo & Other Delusions-Heart Throb - 04v2 [BD720p][Hi10][Dual][992D4C6B].mkv 391.47 MB
[Kametsu] Love, Chunibyo & Other Delusions-Heart Throb - 05v2 [BD720p][Hi10][Dual][93B60057].mkv 438.36 MB
...
[Kametsu] Love, Chunibyo & Other Delusions-Heart Throb - 01v2 [BD1080p][Hi10][Dual][8CD6B0D6].mkv 1.24 GB
[Kametsu] Love, Chunibyo & Other Delusions-Heart Throb - 02v2 [BD1080p][Hi10][Dual][BE335A93].mkv 1.14 GB
[Kametsu] Love, Chunibyo & Other Delusions-Heart Throb - 03v2 [BD1080p][Hi10][Dual][6819454C].mkv 1.21 GB
[Kametsu] Love, Chunibyo & Other Delusions-Heart Throb - 04v2 [BD1080p][Hi10][Dual][045FD0B2].mkv 1.14 GB
[Kametsu] Love, Chunibyo & Other Delusions-Heart Throb - 05v2 [BD1080p][Hi10][Dual][515AF6F9].mkv 1.23 GB
...
Depth_of_Field/[coldhell]_Depth_of_Field_Phase_I_v2_[Hien][1EA6C1CA].mkv 241.23 MB
Depth_of_Field/[coldhell]_Depth_of_Field_Phase_II_v2_[Hien][FE7E0A9F].mkv 206.86 MB
Depth_of_Field/[coldhell]_Depth_of_Field_Phase_III_v2_[Hien][99EFFEEA].mkv 284.96 MB
Depth_of_Field/[coldhell]_Depth_of_Field_Phase_IV_v2_[Hien][4B2DE0B6].mkv 361.69 MB
Depth_of_Field/[coldhell]_Depth_of_Field_Phase_V_[Hien][99E13A38].mkv 348.18 MB
...
[DB]Love, Chunibyo & Other Delusions!_-_01_(Dual Audio_10bit_BD720p_x265).mkv 146.42 MB
[DB]Love, Chunibyo & Other Delusions!_-_02_(Dual Audio_10bit_BD720p_x265).mkv 144.42 MB
[DB]Love, Chunibyo & Other Delusions!_-_03_(Dual Audio_10bit_BD720p_x265).mkv 138.33 MB
[DB]Love, Chunibyo & Other Delusions!_-_04_(Dual Audio_10bit_BD720p_x265).mkv 144.21 MB
[DB]Love, Chunibyo & Other Delusions!_-_05_(Dual Audio_10bit_BD720p_x265).mkv 130.44 MB
...
[DB]Love, Chunibyo & Other Delusions!_Heart Throb-_01_(Dual Audio_10bit_BD720p_x265).mkv 138.70 MB
[DB]Love, Chunibyo & Other Delusions!_Heart Throb-_02_(Dual Audio_10bit_BD720p_x265).mkv 127.91 MB
[DB]Love, Chunibyo & Other Delusions!_Heart Throb-_03_(Dual Audio_10bit_BD720p_x265).mkv 133.42 MB
[DB]Love, Chunibyo & Other Delusions!_Heart Throb-_04_(Dual Audio_10bit_BD720p_x265).mkv 123.59 MB
[DB]Love, Chunibyo & Other Delusions!_Heart Throb-_05_(Dual Audio_10bit_BD720p_x265).mkv 132.16 MB
...
Depth_of_Field/[coldhell]_Depth_of_Field_Phase_III_v2_[Hien][99EFFEEA].mkv 284.96 MB
Depth_of_Field/[coldhell]_Depth_of_Field_Phase_II_v2_[Hien][FE7E0A9F].mkv 206.86 MB
Depth_of_Field/[coldhell]_Depth_of_Field_Phase_I_v2_[Hien][1EA6C1CA].mkv 241.23 MB
Depth_of_Field/[coldhell]_Depth_of_Field_Phase_IV_v2_[Hien][4B2DE0B6].mkv 361.69 MB
Depth_of_Field/[coldhell]_Depth_of_Field_Phase_V_[Hien][99E13A38].mkv 348.18 MB
...
[Kametsu] Love, Chunibyo & Other Delusions-Heart Throb - 01v2 [BD1080p][Hi10][Dual][8CD6B0D6].mkv 1.24 GB
[Kametsu] Love, Chunibyo & Other Delusions-Heart Throb - 02v2 [BD1080p][Hi10][Dual][BE335A93].mkv 1.14 GB
[Kametsu] Love, Chunibyo & Other Delusions-Heart Throb - 03v2 [BD1080p][Hi10][Dual][6819454C].mkv 1.21 GB
[Kametsu] Love, Chunibyo & Other Delusions-Heart Throb - 04v2 [BD1080p][Hi10][Dual][045FD0B2].mkv 1.14 GB
[Kametsu] Love, Chunibyo & Other Delusions-Heart Throb - 05v2 [BD1080p][Hi10][Dual][515AF6F9].mkv 1.23 GB
...
[MK] Love, Chunibyo & Other Delusions! - 01 [BD 720p][Hi10][Dual][7EAF98A6].mkv 544.30 MB
[MK] Love, Chunibyo & Other Delusions! - 02 [BD 720p][Hi10][Dual][5ABC45EE].mkv 561.69 MB
[MK] Love, Chunibyo & Other Delusions! - 03 [BD 720p][Hi10][Dual][629DC26E].mkv 530.42 MB
[MK] Love, Chunibyo & Other Delusions! - 04 [BD 720p][Hi10][Dual][51CB8141].mkv 550.46 MB
[MK] Love, Chunibyo & Other Delusions! - 05 [BD 720p][Hi10][Dual][CFF5EE98].mkv 472.15 MB
...
Depth_of_Field/[coldhell]_Depth_of_Field_Phase_III_v2_[Hien][99EFFEEA].mkv 284.96 MB
Depth_of_Field/[coldhell]_Depth_of_Field_Phase_II_v2_[Hien][FE7E0A9F].mkv 206.86 MB
Depth_of_Field/[coldhell]_Depth_of_Field_Phase_I_v2_[Hien][1EA6C1CA].mkv 241.23 MB
Depth_of_Field/[coldhell]_Depth_of_Field_Phase_IV_v2_[Hien][4B2DE0B6].mkv 361.69 MB
Depth_of_Field/[coldhell]_Depth_of_Field_Phase_V_[Hien][99E13A38].mkv 348.18 MB
...
01.ass 32.85 KB
02.ass 30.07 KB
03.ass 33.04 KB
04.ass 35.99 KB
05.ass 35.65 KB
...
[MK] Love, Chunibyo & Other Delusions! Rikka Version [BD 720p][Hi10][Dual-Audio][DBA65713].mkv.mkv 2.55 GB
[MK] Love, Chunibyo & Other Delusions! Rikka Version [BD 1080p][Hi10][Dual-Audio][19CB1B7B].mkv.mkv 6.33 GB
Chuunibyou_Demo_Koi_Ga_Shitai_S2_720p_Vostfr_Miro_01.mp4 182.30 MB
Chuunibyou_Demo_Koi_Ga_Shitai_S2_720p_Vostfr_Miro_02.mp4 179.57 MB
Chuunibyou_Demo_Koi_Ga_Shitai_S2_720p_Vostfr_Miro_03.mp4 192.63 MB
Chuunibyou_Demo_Koi_Ga_Shitai_S2_720p_Vostfr_Miro_04.mp4 196.25 MB
Chuunibyou_Demo_Koi_Ga_Shitai_S2_720p_Vostfr_Miro_05.mp4 197.61 MB
...
Chuunibyou_Demo_Koi_Ga_Shitai!_720p_Vostfr_Miro_01.mp4 164.05 MB
Chuunibyou_Demo_Koi_Ga_Shitai!_720p_Vostfr_Miro_02.mp4 166.92 MB
Chuunibyou_Demo_Koi_Ga_Shitai!_720p_Vostfr_Miro_03.mp4 162.15 MB
Chuunibyou_Demo_Koi_Ga_Shitai!_720p_Vostfr_Miro_04.mp4 168.18 MB
Chuunibyou_Demo_Koi_Ga_Shitai!_720p_Vostfr_Miro_05.mp4 153.02 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština