Language:
Lieb Plays the Blues a la Trane
Scans/01.jpg 5.74 MB
Scans/02.jpg 3.38 MB
Scans/03.jpg 2.48 MB
Scans/04.jpg 3.06 MB
Scans/cd.jpg 708.92 KB
...
01 When A Guitar Plays The Blues.mp3 15.24 MB
02 Chicago Smokeshop.mp3 11.45 MB
03 Mrs. Pressure.mp3 10.67 MB
04 A Nickel And A Nail.mp3 10.29 MB
05 Short Fuse.mp3 8.10 MB
...
A Nickel And A Nail Roy Buchanan-Roy Buchanan.mp3 8.26 MB
Chicago Smokeshop Roy Buchanan-Roy Buchanan.mp3 9.19 MB
Country Boy Roy Buchanan-Roy Buchanan.mp3 6.95 MB
Hawaiian Punch Roy Buchanan-Roy Buchanan.mp3 3.46 MB
Mrs. Pressure Roy Buchanan-Roy Buchanan.mp3 8.56 MB
...
(01) [Roy Buchanan] When A Guitar Plays The Blues.flac 40.61 MB
(02) [Roy Buchanan] Chicago Smokeshop.flac 33.80 MB
(03) [Roy Buchanan] Mrs. Pressure.flac 28.58 MB
(04) [Roy Buchanan] A Nickel And A Nail.flac 30.61 MB
(05) [Roy Buchanan] Short Fuse.flac 24.17 MB
...
01.- Roy Buchanan - When A Guitar Plays The Blues.mp3 12.16 MB
02.- Roy Buchanan - Chicago Smokeshop.mp3 9.13 MB
03.- Roy Buchanan - Mrs. Pressure.mp3 8.51 MB
04.- Roy Buchanan - A Nickel And A Nail.mp3 8.21 MB
05.- Roy Buchanan - Short Fuse.mp3 6.45 MB
...
Roy Lee Johnson - When a Guitar Plays The Blues - 01. When a Guitar Plays The Blues.mp3 11.74 MB
Roy Lee Johnson - When a Guitar Plays The Blues - 07. Who Do Me.mp3 10.57 MB
Roy Lee Johnson - When a Guitar Plays The Blues - 03. Livin in Reverse.mp3 10.52 MB
Roy Lee Johnson - When a Guitar Plays The Blues - 08. Hooks and Wheels.mp3 8.73 MB
Roy Lee Johnson - When a Guitar Plays The Blues - 05. I Thought About You.mp3 8.37 MB
...
01 - Short Fuse .flac 19.93 MB
02 - Green Onions .flac 39.20 MB
03 - When A Guitar Plays The Blues .flac 50.40 MB
04 - Pressure .flac 34.03 MB
05 - Peter Gunn .flac 21.61 MB
...
01.jpg 1.20 MB
01_01.jpg 56.77 KB
02.jpg 1.07 MB
CDImage.cue 1.09 KB
CDImage.flac.cue 1.09 KB
...
Side 2.flac 797.32 MB
Side 1.flac 768.73 MB
Artworks/Back.jpg 1.48 MB
Artworks/Side 2.jpg 1.34 MB
Artworks/Side 1.jpg 1.31 MB
...
03 - When A Guitar Plays The Blues .flac 50.49 MB
07 - Blues In E .flac 48.61 MB
10 - The Messiah Will Come Again .flac 43.15 MB
06 - Chicago Smoke Shop .flac 42.90 MB
02 - Green Onions .flac 39.29 MB
...
Roy Buchanan - When a Guitar Plays the Blues.flac 281.01 MB
scans/booklet front-back.jpg 5.44 MB
scans/back.jpg 2.72 MB
scans/front.jpg 2.43 MB
scans/booklet inside.jpg 2.01 MB
...
Artwork/back.jpg 2.72 MB
Artwork/booklet front-back.jpg 5.44 MB
Artwork/booklet inside.jpg 2.01 MB
Artwork/cd.jpg 493.58 KB
Artwork/front.jpg 2.43 MB
...
01 When A Guitar Plays The Blues.mp3 15.24 MB
08 Sneaking Godzilla Through The Alley.mp3 14.38 MB
06 Why Don't You Want Me.mp3 14.02 MB
02 Chicago Smokeshop.mp3 11.45 MB
03 Mrs. Pressure.mp3 10.67 MB
...
01 Roy Buchanan - When A Guitar Plays The Blues.flac 41.01 MB
02 Roy Buchanan - Chicago Smokeshop.flac 34.00 MB
03 Roy Buchanan - Mrs. Pressure.flac 28.83 MB
04 Roy Buchanan - A Nickel And A Nail.flac 30.63 MB
05 Roy Buchanan - Short Fuse.flac 24.40 MB
...
15-roy_lee_johnson-two_doors_down.mp3 4.33 MB
10-roy_lee_johnson-love_birds.mp3 3.91 MB
03-roy_lee_johnson-sea_breeze.mp3 3.85 MB
02-roy_lee_johnson-love_is_amazing.mp3 3.79 MB
11-roy_lee_johnson-when_a_guitar_plays_the_blues.mp3 3.77 MB
...
01 - When a Guitar Plays The Blues.mp3 11.74 MB
07 - Who Do Me.mp3 10.58 MB
03 - Livin in Reverse.mp3 10.53 MB
08 - Hooks and Wheels.mp3 8.73 MB
05 - I Thought About You.mp3 8.37 MB
...
01. When A Guitar Plays The Blues.mp3 15.30 MB
02. Chicago Smokeshop.mp3 11.51 MB
03. Mrs. Pressure.mp3 10.73 MB
04. A Nickel And A Nail.mp3 10.36 MB
05. Short Fuse.mp3 8.16 MB
...
Roy Buchanan - When a Guitar Plays the Blues.cue 1.13 KB
Roy Buchanan - When a Guitar Plays the Blues.log 6.75 KB
scans/matrix large.jpg 85.73 KB
scans/matrix.jpg 298.49 KB
scans/cd.jpg 493.58 KB
...
1985-04-18 Roy Buchanan When a Guitar Plays the Blues Rehearsals (studio).md5 1.27 KB
1985-04-18 Roy Buchanan When a Guitar Plays the Blues Rehearsals (studio).shntool.txt 1.41 KB
1985-04-18 Roy Buchanan (when a guitar plays the blues rehearsils)studio.txt 860.00 B
Track01.flac 20.50 MB
Track02.flac 33.58 MB
...
01 - Roy Buchanan - When A Guitar Plays The Blues.flac 43.77 MB
02 - Roy Buchanan - Chicago Smokeshop.flac 36.01 MB
03 - Roy Buchanan - Mrs. Pressure.flac 30.46 MB
04 - Roy Buchanan - A Nickel And A Nail (Otis Clay, Vocal).flac 32.68 MB
05 - Roy Buchanan - Short Fuse.flac 25.86 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2019 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština