Language:
Learn 3D Modelling
01 Installing Navigating Blender/001 Welcome To The Course.mp4 24.56 MB
01 Installing Navigating Blender/002 How To Use This Course.mp4 37.57 MB
01 Installing Navigating Blender/003 Video Playback Controls.mp4 21.46 MB
01 Installing Navigating Blender/004 Introduction to Blender.mp4 44.74 MB
01 Installing Navigating Blender/005 Your Section Assets.mp4 6.00 MB
...
01 Installing Navigating Blender/001 End of Section Quiz Quiz.html 10.12 KB
01 Installing Navigating Blender/001 Frequently Asked Questions.pdf 882.60 KB
01 Installing Navigating Blender/001 Promo Video Model List.mp4 17.06 MB
01 Installing Navigating Blender/002 Section Notes.pdf 1.00 MB
01 Installing Navigating Blender/002 Welcome To The Course.mp4 24.56 MB
...
1 - Introduction and Setup/001.Promo Video & Model List.mp4 63.57 MB
1 - Introduction and Setup/002.Welcome to The Course.mp4 41.24 MB
1 - Introduction and Setup/003.What's Coming up....mp4 16.65 MB
1 - Introduction and Setup/004.How To Install Blender.mp4 56.29 MB
1 - Introduction and Setup/005.Where to Find Support.mp4 22.08 MB
...
1 - Introduction and Setup/001.Promo Video & Model List.mp4 63.57 MB
1 - Introduction and Setup/002.Welcome to The Course.mp4 41.24 MB
1 - Introduction and Setup/003.What's Coming up....mp4 16.65 MB
1 - Introduction and Setup/004.How To Install Blender.mp4 56.29 MB
1 - Introduction and Setup/005.Where to Find Support.mp4 22.08 MB
...
001.Introduction and Setup/000. Promo Video & Model List.mp4 33.26 MB
001.Introduction and Setup/001. Welcome to The Course.mp4 21.95 MB
001.Introduction and Setup/004. What's Coming up....mp4 11.20 MB
001.Introduction and Setup/005. How To Install Blender.mp4 33.94 MB
001.Introduction and Setup/006. Where to Find Support.mp4 17.87 MB
...
005.An Animated Lamp/AL31-Setting-Up-The-Camera.mp4 490.20 MB
001.Introduction and Setup/001. Welcome to The Course.mp4 21.95 MB
001.Introduction and Setup/004. What's Coming up....mp4 11.20 MB
001.Introduction and Setup/005. How To Install Blender.mp4 33.94 MB
001.Introduction and Setup/006. Where to Find Support.mp4 17.87 MB
...
Udemy - Learn 3D Modelling - The Complete Blender Creator Course.rar.rar 12.92 GB
005.An Animated Lamp/AL31-Setting-Up-The-Camera.mp4 490.20 MB
006.Fluffy Bunny/139. Adding Randomness with Children.mp4 243.68 MB
007.Game Asset Pack (Ref GAP_CBC)/202. The Multi-Resolution Modifier.mp4 231.42 MB
003.Bowling Ball and Pins/041. Lean Production Pipeline.mp4 180.98 MB
006.Fluffy Bunny/157. Layering Particles Systems in Blender.mp4 172.74 MB
...
1. Introduction and Setup/1. Promo Video & Model List.mp4 45.61 MB
1. Introduction and Setup/1.1 This Lecture's Discussions.html 154.00 B
1. Introduction and Setup/1.2 Lecture Project Changes.html 176.00 B
1. Introduction and Setup/10. Controlling The 3D Editor.mp4 45.34 MB
1. Introduction and Setup/10.1 This Lecture's Discussions.html 156.00 B
...
Sculptris - 3D modelling program.zip 3.30 MB
WebHD_720p.mp4 20.16 MB
WebHD_720p_2.mp4 17.87 MB
WebHD_720p_3.mp4 11.61 MB
WebHD_720p_4.mp4 15.33 MB
WebHD_720p_5.mp4 16.34 MB
...
3d modelling.pdf.pdf 1.58 MB
WebHD_720p_11.mp4 29.52 MB
WebHD_720p_16.mp4 28.54 MB
WebHD_720p.mp4 20.16 MB
WebHD_720p_19.mp4 18.23 MB
WebHD_720p_2.mp4 17.87 MB
...
Learn 3D modeling in blender in 1 hour.tgz 206.54 MB
01 Introduction of Unigraphics/001 Versions of NX.mp4 1.79 MB
01 Introduction of Unigraphics/003 How to Access Project files of Unigraphics.mp4 6.59 MB
07 Surfacing - Advance/003 Convert to Solid.mp4 9.94 MB
01 Introduction of Unigraphics/002 How to install and Activate NX.mp4 12.58 MB
08 Assembly/006 Angle.mp4 12.85 MB
...
sex game learn 3d games no privat.exe 3.74 MB
3D Modelling.pdf 12.22 MB
01 Introduction Downloading Installing Blender/001 Introduction-subtitle-en.srt 6.81 KB
01 Introduction Downloading Installing Blender/001 Introduction.mp4 38.30 MB
01 Introduction Downloading Installing Blender/002 Welcome to Blender Installing Blender-subtitle-en.srt 7.12 KB
01 Introduction Downloading Installing Blender/002 Welcome to Blender Installing Blender.mp4 10.78 MB
02 Getting Started With Blender/003 Blender Introduction-subtitle-en.srt 7.60 KB
...
3D Artist - Learn to Use z Brush Today + Inspirational Guides Master Thr Art Of 3D (Issue No. 1).tgz 14.61 MB
01_-_Introduction_to_course/01_-_Course_Introduction..mp4 36.82 MB
02_-_Where_to_get_Blender_and_installation/02_-_Where_to_find_Blender_and_install.mp4 21.46 MB
02_-_Where_to_get_Blender_and_installation/03_-_Adding_Blender_to_the_Dock_in_Mac_OS_X..mp4 7.43 MB
03_-_Blender_3D_Interface/04_-_Working_through_the_file_menu..mp4 41.87 MB
03_-_Blender_3D_Interface/05_-_Screen_Layout_Options..mp4 38.46 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština