Language:
Data Center Fundamentals
Data Center Fundamentals.pdf.pdf 14.51 MB
Cisco Press - Data Center Fundamentals.pdf.pdf 14.50 MB
CiscoPress Data Center Fundamentals.pdf.pdf 14.51 MB
Data Center Virtualization Fundamentals Understanding Techniques And Designs For Highly Efficient Data Centers.pdf.pdf 65.93 MB
Data Center Virtualization Fundamentals.pdf 65.93 MB
IT Books & Other Books.url 125.00 B
Update eBooks & Videos.url 125.00 B
Update IT Certification Forum.url 125.00 B
Visit site for more Stuff.url 125.00 B
...
CCNA Data Center Introducing Cisco Data Center Networking Study Guide Exam 640-911 By Todd Lammle.tgz 20.10 MB
Packt Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c Managing Data Center Chaos 2012 RETAIL eBook-repackb00k.pdf 35.71 MB
CCNA Data Center DCICT 640-916 Official Cert Guide.pdf.pdf 85.64 MB
04 - RBAC in the UCS.mp4 132.57 MB
20 - VM-FEX Universal Pass-Through.mp4 121.36 MB
11 - B-Series LANs.mp4 115.57 MB
14 - Configuring the LAN.mp4 111.81 MB
02 - Installing the C-Series.mp4 102.92 MB
...
006 Analyzing data using variance and standard deviation.mp4 14.05 MB
033 Calculating Bayesian probabilities in Excel.mp4 13.03 MB
019 Using the normal distribution.mp4 12.83 MB
020 Using the exponential distribution.mp4 12.23 MB
021 Using a uniform distribution.mp4 11.86 MB
...
INE - CCIE Data Center UCS FULL.rar 4.95 GB
01 The Course Introduction.mp4 38.34 MB
02 The Cisco Data Center Architecture.mp4 56.91 MB
03 Meet the Nexus Family!.mp4 126.92 MB
04 Meet the MDS Family!.mp4 27.57 MB
05 Monitoring the Nexus.mp4 68.78 MB
...
18 - Routing in the Data Center.mp4 108.34 MB
06 - Network Layer Addressing.mp4 97.67 MB
19 - ACLs in the NX-OS.mp4 91.41 MB
17 - Redundancy at Layer 2.mp4 86.97 MB
03 - A Brief History of Ethernet.mp4 82.18 MB
...
ccie-datacenter-ucs-015.mov 419.35 MB
ccie-datacenter-ucs-009.mov 360.45 MB
ccie-datacenter-ucs-014.mov 357.82 MB
ccie-datacenter-ucs-016.mov 315.36 MB
ccie-datacenter-ucs-029.mov 242.55 MB
...
13. Routing Protocols/04. Routing Protocols.wmv 58.44 MB
06. Virtual LANs (VLANs)/08. Switch Virtual Interface Creation.wmv 41.33 MB
03. Network Diagrams and Topologies/05. Network Topologies.wmv 40.84 MB
09. Configuring Advanced Layer 2/07. Exploring STP in a Live Switch.wmv 34.22 MB
06. Virtual LANs (VLANs)/05. Access and Trunk in Nexus.wmv 34.04 MB
...
08. SAN Design with Cisco MDS/07. MDS Initial Setup.mp4 50.81 MB
09. SAN Connectivity/02. Creating Aliases.mp4 40.56 MB
09. SAN Connectivity/04. Zone Sets.mp4 32.79 MB
05. Modular Switch Architecture/05. Nexus Initial Setup.mp4 32.20 MB
07. Storage Area Networks/05. LUNs and RAID.mp4 28.41 MB
...
03 Meet the Nexus Family!.mp4 126.92 MB
20 The UCS B-Series Family.mp4 91.34 MB
15 Fibre Channel and More Fibre Channel.mp4 82.04 MB
11 Virtualizing Servers.mp4 78.88 MB
22 Connecting B-Series Servers.mp4 69.77 MB
...
Torrent Downloaded From ExtraTorrent.cc.txt 352.00 B
Cisco CCNA Data Center 640-911 DCICN/15 802.1Q Trunks in the Data Center.mp3 5.08 MB
Cisco CCNA Data Center 640-911 DCICN/14 VLANs in the NX-OS LAN.mp3 7.86 MB
Cisco CCNA Data Center 640-911 DCICN/13 Using the NX-OS.mp3 4.56 MB
Cisco CCNA Data Center 640-911 DCICN/16 VTP in the Data Center!!.mp3 9.12 MB
...
01 - Course Introduction.mp4 40.26 MB
02 - Installing the C-Series.mp4 102.92 MB
03 - Installing the UCS Platform Emulator.mp4 56.35 MB
04 - RBAC in the UCS.mp4 132.57 MB
05 - Upgrading the B Series Firmware.mp4 87.43 MB
...
03 - Meet the Nexus Family!.mp4 126.92 MB
20 - The UCS B-Series Family.mp4 91.34 MB
15 - Fibre Channel and More Fibre Channel.mp4 82.04 MB
11 - Virtualizing Servers.mp4 78.88 MB
22 - Connecting B-Series Servers.mp4 69.77 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština