Language:
9 6 29 341779 ANS
9.6.29.329069.rar.rar 304.45 MB
SDCARD/iGO/data.zip 150.01 MB
SDCARD/VocalizerEx/languages/rur/speech/components/synth_milena_full_155mrf22_270_06.dat 105.20 MB
SDCARD/VocalizerEx/languages/rur/speech/components/uselect_milena_full.dat 16.70 MB
SDCARD/iGO/content/global_cfg/global_cfg.zip 13.50 MB
SDCARD/VocalizerEx/languages/rur/speech/components/synth_milena_full_155mrf22_270_06_pmk.dat 12.70 MB
...
iGO Primo (2.4)v.9.6.29.353462/iGO/data.zip 150.02 MB
Голосовой движок/VocalizerEx/VocalizerEx/languages/rur/speech/components/synth_milena_full_155mrf22_270_06.dat 105.20 MB
Голосовой движок/VocalizerEx/VocalizerEx/languages/rur/speech/components/uselect_milena_full.dat 16.70 MB
Голосовой движок/VocalizerEx/VocalizerEx/languages/rur/speech/components/synth_milena_full_155mrf22_270_06_pmk.dat 12.70 MB
iGO Primo (2.4)v.9.6.29.353462/iGO/content/global_cfg/global_cfg.zip 12.30 MB
...
iGO/data.zip 149.97 MB
iGO/content/BUILDING/Turkey.3dc 36.35 MB
iGO/ux/basarsoft_android_2.4.zip 24.94 MB
iGO/content/BUILDING/Turkey_petrol.3dl 13.63 MB
iGO/content/global_cfg/global_cfg.zip 12.20 MB
...
car/Bicycle.zip 31.04 KB
car/Big_Rig.zip 37.88 KB
car/Buggy.zip 29.58 KB
car/Bus.zip 20.46 KB
car/Car.zip 31.60 KB
...
iGO/license/ACTIVATION_CODES 0.00 B
iGO/content/map/!MAP.TXT 7.00 B
iGO/gfx/day/sun.bmp 58.00 B
iGO/gfx/night/sun.bmp 58.00 B
iGO/content/speedcam/speedcam_KOS.txt 62.00 B
...
iGO/content/DEM/Europe_83_NASA_071128.dem 257.07 MB
iGO/content/DEM/Europe_83_CGIAR_Premium_090323.dem 224.88 MB
iGO/data.zip 150.01 MB
iGO/content/map/United_Kingdom_TomTom_2013.12_140510.fbl 136.22 MB
iGO/content/map/United_Kingdom_83_HERE_2013.Q4_140324_(JW).fjw 58.57 MB
...
iGo/data.zip 150.05 MB
iGo/content/voice/Voice_Hun-funny-m1-lua.zip 33.92 MB
iGo/content/map/Hungary.fbl 18.31 MB
iGo/content/map/Hungary.fpa 14.72 MB
iGo/branding.zip 9.10 MB
...
nfo.txt 44.00 B
ux/del_planned_route_msg_2.4.zip 1.57 KB
scheme/Easy-Night.zip 2.41 KB
scheme/Old-School-Night.zip 2.45 KB
scheme/Jove-Night.zip 2.48 KB
...
iGO/content/dictionaries/Hungary.blz 112.00 B
iGO/license/iPhone_Primo_Lite_Israel_Traffic_Lights.lyc 472.00 B
iGO/license/Portuguese_language_recovery_pack.lyc 520.00 B
iGO/license/[email protected]_(NNG,_DEM,_POI,_3DLM,_PST,_JV,_Google,_CAR)_(v2.1)_.lyc 1.09 KB
iGO/license/iPhone_Primo_SEA_1306_TT_3DLM_JV_CAR_v2_1_.lyc 1.20 KB
...
igo primo v2 4 9 6 29 427562.exe.exe 247.56 KB
1920x1080/iGO Primo Turkey 9.6.29.468978.apk 7.43 MB
iGO/content/building/Austria_HERE_2014.Q2_140918.3dc 1.97 MB
iGO/content/building/Austria_HERE_2014.Q2_140918.3dl 2.34 MB
iGO/content/building/Bosnia_Herzegovina_HERE_2014.Q2_140918.3dl 263.17 KB
iGO/content/building/Croatia_HERE_2014.Q2_140918.3dc 1.48 MB
...
igo primo v2 4 9 6 29 427562(1).exe.exe 247.56 KB
NFO.txt 1.97 KB
iGO/branding.zip 43.65 MB
iGO/iGO_Israel_9.6.29.367542_crk_sys_not_changed.apk 6.12 MB
iGO/data.zip 150.01 MB
iGO/license/Becker_Traffic_Assist_Europe_(TMC,_DEM,_DATA-priv,_3DL,_3DC,_HSP,_FTR,_MAP,_Obz,_POI,_FDA,_Prilog,_FPA,_PH).lic 4.00 KB
...
iGO Primo Isr Free 9.6.29.388958 22 Aprilie 2014-FiLELiST.fbl 36.41 MB
[Android] iGO Primo Israel 9.6.29.625822 + Magyarország Térkép 2016.01.19.rar 241.33 MB
license/ACTIVATION_CODES 0.00 B
gfx/traffic_light.spr 113.00 B
gfx/telepules.spr 124.00 B
license/server_configs/www.naviextras.com/config.ini 178.00 B
license/device_nng.0 184.00 B
...
iGO/branding.zip 9.10 MB
iGO/config/devices/!aliases.ini 20.00 B
iGO/config/devices/A2107A-F.ini 1.95 KB
iGO/config/devices/android.ini 1.81 KB
iGO/config/devices/Blaupunkt_845_Series.ini 2.46 KB
...
iGO/content/global_cfg/global_cfg.zip 7.50 MB
iGO/content/lang/Lang_English-uk.zip 211.85 KB
iGO/content/lang/Lang_Lithuanian.zip 252.28 KB
iGO/content/lang/Lang_Russian.zip 245.36 KB
iGO/content/scheme/Easy-Day.zip 2.74 KB
...
[Android] iGO Primo Israel 9.6.29.636868 + Magyarország Térkép 2016.02.05.rar 361.31 MB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2019 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština