Language:
1080p bluray avc
Monsters.Dark.Continent.2014.REMUX.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-iFT.mkv 25.84 GB
Grudge.Match.2013.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1.iso.iso 35.31 GB
BDMV/AUXDATA/05010.otf 2.85 MB
BDMV/AUXDATA/dvb.fontindex 316.00 B
BDMV/AUXDATA/sound.bdmv 137.71 KB
BDMV/BACKUP/BDJO/00000.bdjo 444.00 B
BDMV/BACKUP/BDJO/00001.bdjo 444.00 B
...
BDMV/AUXDATA/sound.bdmv 303.96 KB
BDMV/BACKUP/BDJO/00000.bdjo 384.00 B
BDMV/BACKUP/BDJO/00001.bdjo 384.00 B
BDMV/BACKUP/BDJO/00002.bdjo 384.00 B
BDMV/BACKUP/BDJO/00003.bdjo 384.00 B
...
Alien.1979.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-MHT.iso 42.58 GB
Insidious.2.2013.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.5.1-FGT.iso 36.88 GB
Poultrygeist.Night.of.the.Chicken.Dead.2006.1080p.Bluray.AVC.Remux.mkv.mkv 11.20 GB
BDMV/BACKUP/BDJO/00000.bdjo 374.00 B
BDMV/BACKUP/BDJO/00001.bdjo 350.00 B
BDMV/BACKUP/BDJO/00002.bdjo 350.00 B
BDMV/BACKUP/BDJO/00003.bdjo 350.00 B
BDMV/BACKUP/BDJO/00004.bdjo 350.00 B
...
BDMV/AUXDATA/sound.bdmv 211.21 KB
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00000.clpi 464.00 B
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00001.clpi 1.66 KB
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00002.clpi 336.00 B
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00003.clpi 352.00 B
...
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00000.clpi 996.00 B
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00001.clpi 292.00 B
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00002.clpi 396.00 B
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00003.clpi 416.00 B
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00004.clpi 448.00 B
...
BDMV/AUXDATA/sound.bdmv 7.03 KB
BDMV/BACKUP/BDJO/00000.bdjo 486.00 B
BDMV/BACKUP/BDJO/00001.bdjo 486.00 B
BDMV/BACKUP/BDJO/00002.bdjo 486.00 B
BDMV/BACKUP/BDJO/00011.bdjo 486.00 B
...
ANY!/Content000.cer 348.00 B
ANY!/Content001.cer 628.00 B
ANY!/ContentHash000.tbl 974.30 KB
ANY!/ContentHash001.tbl 961.96 KB
ANY!/ContentRevocation.lst 1.00 MB
...
BDMV/AUXDATA/sound.bdmv 1.61 MB
BDMV/BACKUP/BDJO/00000.bdjo 232.00 B
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00000.clpi 324.00 B
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00001.clpi 324.00 B
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00002.clpi 336.00 B
...
BDMV/AUXDATA/sound.bdmv 7.03 KB
BDMV/BACKUP/BDJO/00000.bdjo 492.00 B
BDMV/BACKUP/BDJO/00001.bdjo 492.00 B
BDMV/BACKUP/BDJO/00002.bdjo 492.00 B
BDMV/BACKUP/BDJO/00011.bdjo 492.00 B
...
Hellraiser.4.Bloodline.1996.1080p.Bluray.AVC.Remux.mkv.mkv 19.14 GB
BDMV/BACKUP/BDJO/00000.bdjo 220.00 B
BDMV/BACKUP/BDJO/11110.bdjo 334.00 B
BDMV/BACKUP/BDJO/12345.bdjo 88.00 B
BDMV/BACKUP/BDJO/88888.bdjo 186.00 B
BDMV/BACKUP/BDJO/88889.bdjo 196.00 B
...
DISC1-Movie/BDMV/BACKUP/CLIPINF/00002.clpi 396.00 B
DISC1-Movie/BDMV/BACKUP/CLIPINF/00003.clpi 416.00 B
DISC1-Movie/BDMV/BACKUP/CLIPINF/00004.clpi 432.00 B
DISC1-Movie/BDMV/BACKUP/CLIPINF/00005.clpi 984.00 B
DISC1-Movie/BDMV/BACKUP/CLIPINF/00006.clpi 352.00 B
...
BDMV/BACKUP/BDJO/00000.bdjo 326.00 B
BDMV/BACKUP/BDJO/00001.bdjo 320.00 B
BDMV/BACKUP/BDJO/00003.bdjo 320.00 B
BDMV/BACKUP/BDJO/00004.bdjo 332.00 B
BDMV/BACKUP/BDJO/00015.bdjo 320.00 B
...
Beginners.2010.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-TAPAS.iso 21.26 GB
Sailor Moon BD Set 1/SAILOR MOON 17_23/BDMV/AUXDATA/sound.bdmv 184.31 KB
Sailor Moon BD Set 1/SAILOR MOON 17_23/BDMV/BACKUP/CLIPINF/00000.clpi 10.34 KB
Sailor Moon BD Set 1/SAILOR MOON 17_23/BDMV/BACKUP/CLIPINF/00001.clpi 10.25 KB
Sailor Moon BD Set 1/SAILOR MOON 17_23/BDMV/BACKUP/CLIPINF/00002.clpi 10.39 KB
Sailor Moon BD Set 1/SAILOR MOON 17_23/BDMV/BACKUP/CLIPINF/00003.clpi 464.00 B
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština