Language:
포토샵 강의
포토샵 (Photoshop) 7.0 OUN_디지털사진과 포토샵_24강/19 달력만들기.wmv 65.65 MB
포토샵 (Photoshop) 7.0 OUN_디지털사진과 포토샵_24강/23 회화느낌의 그림.wmv 64.83 MB
포토샵 (Photoshop) 7.0 OUN_디지털사진과 포토샵_24강/21 윈도우테마만들기.wmv 64.73 MB
포토샵 (Photoshop) 7.0 OUN_디지털사진과 포토샵_24강/14 실루엣 사진 효과.wmv 64.67 MB
포토샵 (Photoshop) 7.0 OUN_디지털사진과 포토샵_24강/24 리터칭 원칙 및 개념 정리.wmv 64.61 MB
...
제19회 달력만들기.wmv 65.65 MB
제23회 회화느낌의 그림.wmv 64.83 MB
제21회 윈도우테마만들기.wmv 64.73 MB
제14회 실루엣 사진 효과.wmv 64.67 MB
제24회 리터칭 원칙 및 개념 정리.wmv 64.61 MB
...
제 01 강 파워포인트 2007 이란.wmv 7.39 MB
제 02 강 파워포인트 2007 기본기 익히기.wmv 1.81 MB
제 03 강 전체 화면 구성 살펴 보기.wmv 8.42 MB
제 04 강 각종 서식 지정하기 1.wmv 8.98 MB
제 05 강 각종 서식 지정하기 2.wmv 6.95 MB
...
08. 텍스트 툴을 이용하여 예쁜 타이틀 만들기.wmv 29.69 MB
23. 이미지 특수 효과의 종결자 필터 사용하기.wmv 31.92 MB
14. 다양한 선택영역으로 재미있는 효과 내기3.wmv 32.14 MB
02. 포토샵 처음 만나기2.wmv 32.28 MB
16. 펜툴로 그리고 깔끔하게 선택하기.wmv 33.08 MB
...
포토샾강좌응용/00032 홈페이지따라하기2.asf 90.66 MB
포토샾강좌응용/00034 애니매이션만들기1.asf 79.45 MB
포토샾강좌기초/00038강 필터메뉴3.asf 78.10 MB
포토샾강좌응용/00036 배너광고만들기.asf 74.49 MB
포토샾강좌응용/00028 골드와 자수정질감2.asf 73.42 MB
...
포토샵7.0강좌.iso 1.33 GB
10 포토샵과 디지털카메라의 만남(1).asf 42.62 MB
06 웹사이트 인터페이스 제작(3).asf 42.57 MB
12 포토샵과 디지털카메라의 만남(3).asf 42.40 MB
09 패턴과 도형의 활용(3).asf 42.35 MB
05 웹사이트 인터페이스 제작(2).asf 42.28 MB
...
강의☆/3.jpg 118.33 KB
강의☆/1.jpg 117.79 KB
강의☆/6.jpg 81.11 KB
강의☆/2.jpg 43.59 KB
강의☆/5.jpg 36.19 KB
...
21. 손쉬운 사진 보정기법들.wmv 46.09 MB
19. 부분보정으로 다양한 이미지 연출하기.wmv 45.95 MB
10. 텍스트 그래픽 제작하기.wmv 44.33 MB
13. 다양한 선택영역으로 재미있는 효과 내기2.wmv 44.12 MB
06. 포토샵으로 그림 그리기3.wmv 44.08 MB
...
포토샵 7.0 18강.wmv 15.25 MB
포토샵 7.0 17강.wmv 15.14 MB
포토샵 7.0 15강.wmv 10.37 MB
포토샵 7.0 20강.wmv 9.27 MB
포토샵 7.0 14강.wmv 9.18 MB
...
포토샾강좌응용/00032 홈페이지따라하기2.asf 90.66 MB
포토샾강좌응용/00034 애니매이션만들기1.asf 79.45 MB
포토샾강좌기초/00038강 필터메뉴3.asf 78.10 MB
포토샾강좌응용/00036 배너광고만들기.asf 74.49 MB
포토샾강좌응용/00028 골드와 자수정질감2.asf 73.42 MB
...
디지털과 포토샵 13 (실루엣 사진 효과).wmv 64.67 MB
디지털과 포토샵 19 (리터칭 원칙 및 개념 정리).wmv 64.61 MB
디지털과 포토샵 18 (초대장 만들기).wmv 64.19 MB
디지털과 포토샵 15 (보고 또 보고 사진 갤러리 만들기).wmv 64.02 MB
디지털과 포토샵 17 (편지지만들기).wmv 63.52 MB
...
포토샵 CS3 강좌.iso 2.73 GB
03. 드로잉연습_브러쉬, 매직선택툴, 페인트버킷툴.wmv 71.38 MB
11. 이미지 보정_흑백이미지를 칼라이미지로.wmv 65.72 MB
23. Image 합성_Layer 이해.wmv 63.13 MB
22. Image 합성_Layer 활용.wmv 62.17 MB
34. GIF Animation.wmv 61.30 MB
...
포토샵 사진편집 강좌.zip 22.17 MB
[포토샵스크랩] 판타스틱한 디자인 소스 1탄.alz.alz 2.96 GB
수채화_동화책.zip 643.82 MB
베이비클래식배경.zip 581.03 MB
여성용의류.zip 421.62 MB
웨딩편집디자인.zip 415.45 MB
초상과 이미지배경.zip 409.54 MB
...
Tornado/Rons Tornado.abr 106.77 MB
Aging Dirt And Grit/Rons_Aging_Dirt_And_Grit/Rons_Aging_Dirt_And_Grit.abr 100.88 MB
Cyborg Parts/Cyborg psd/C3_3.psd 99.81 MB
Condensation/Rons Condensation.abr 90.88 MB
Grunge Overlay/Rons_Grunge_Overlay/Rons_Grunge_Overlay_2.abr 87.76 MB
...
포토샵7.01 한글판정품(시리얼 자동입력).exe.exe 159.32 MB
포토샵,일러스트CS3.zip.zip 579.06 MB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2019 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština