Language:
Janis Joplin - Box Of Pearls The Janis Joplin Collection [5CD Box Set Remastered Limited Edition](2013)[320Kbps]
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
1999 - Rare Pearls/Rare Pearls.txt 526.00 B
1968 - Cheap Thrills/Cheap Thrills.txt 0.99 KB
1969 - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama/I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama.txt 1.08 KB
1967 - Big Brother & The Holding Company/Big Brother & The Holding Company.txt 1.15 KB
1971 - Pearl/Pearl.txt 1.18 KB
albums.nfo 2.35 KB
1967 - Big Brother & The Holding Company/Janis Joplin - Big Brother & The Holding Company.jpg 51.73 KB
1967 - Big Brother & The Holding Company/Janis Joplin - Big Brother & The Holding Company.png 128.73 KB
1971 - Pearl/Janis Joplin - Big Brother & The Holding Company.png 128.73 KB
1999 - Rare Pearls/Janis Joplin - Big Brother & The Holding Company.png 128.73 KB
1968 - Cheap Thrills/Janis Joplin - Big Brother & The Holding Company.png 128.73 KB
1969 - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama/Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!.png 199.22 KB
BACK.jpg 205.54 KB
FOLDER.jpg 309.57 KB
Covers/matrix4.jpg 1.01 MB
Covers/matrix2.jpg 1.02 MB
Covers/matrix5.jpg 1.02 MB
Covers/matrix3.jpg 1.03 MB
Covers/matrix1.jpg 1.19 MB
1971 - Pearl/08. Mercedes Benz.mp3 4.12 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company/11. Coo Coo.mp3 4.54 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company/06. Women Is Losers.mp3 4.79 MB
Covers/cd1.jpg 4.82 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company/08. Down On Me.mp3 4.86 MB
Covers/cd3.jpg 4.98 MB
Covers/cd2.jpg 5.11 MB
Covers/cd5.jpg 5.17 MB
Covers/cd4.jpg 5.21 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company/12. The Last Time [Single].mp3 5.23 MB
1999 - Rare Pearls/01. It's A Deal.mp3 5.28 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company/09. Caterpillar.mp3 5.36 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company/07. Blindman.mp3 5.56 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company/02. Easy Rider.mp3 5.57 MB
1971 - Pearl/05. Buried Alive In The Blues.mp3 5.62 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company/03. Intruder.mp3 5.72 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company/10. All Is Loneliness.mp3 5.80 MB
1969 - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama/09. Dear Landlord [Session Outtake].mp3 5.84 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company/04. Light Is Faster Than Sound.mp3 5.84 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company/05. Call On Me.mp3 5.92 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company/14. Bye, Bye Baby [Alternate Take].mp3 6.08 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company/01. Bye, Bye Baby.mp3 6.08 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company/13. Call On Me [Alternate Take].mp3 6.18 MB
1968 - Cheap Thrills/09. Flower In The Sun [Previously Unissued].mp3 7.08 MB
1971 - Pearl/09. Trust Me.mp3 7.55 MB
1971 - Pearl/03. A Woman Left Lonely.mp3 8.00 MB
1971 - Pearl/10. Get It While You Can.mp3 8.14 MB
1969 - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama/02. Maybe.mp3 8.45 MB
1971 - Pearl/01. Move Over.mp3 8.54 MB
1971 - Pearl/06. My Baby.mp3 8.61 MB
1969 - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama/07. Little Girl Blue.mp3 8.82 MB
1999 - Rare Pearls/02. Easy Once You Know How.mp3 8.91 MB
1971 - Pearl/04. Half Moon.mp3 8.92 MB
1971 - Pearl/12. Little Girl Blue [Live].mp3 9.02 MB
1969 - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama/01. Try [Just A Little Bit Harder].mp3 9.07 MB
1968 - Cheap Thrills/11. Magic Of Love [Live].mp3 9.09 MB
1971 - Pearl/02. Cry Baby.mp3 9.11 MB
1999 - Rare Pearls/03. Maybe [Live].mp3 9.18 MB
1968 - Cheap Thrills/03. Summertime.mp3 9.19 MB
1969 - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama/03. One Good Man.mp3 9.62 MB
1968 - Cheap Thrills/04. Piece Of My Heart.mp3 9.75 MB
1968 - Cheap Thrills/06. Oh, Sweet Mary.mp3 9.78 MB
1968 - Cheap Thrills/05. Turtle Blues.mp3 10.03 MB
1969 - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama/06. Kozmic Blues.mp3 10.09 MB
1971 - Pearl/07. Me And Bobby McGee.mp3 10.35 MB
1968 - Cheap Thrills/02. I Need A Man To Love.mp3 11.24 MB
1969 - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama/10. Summertime [Live At Woodstock].mp3 11.61 MB
1969 - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama/05. To Love Somebody.mp3 12.00 MB
1999 - Rare Pearls/04. Raise Your Hand [Live].mp3 12.06 MB
1969 - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama/04. As Good As You've Been To This World.mp3 12.50 MB
1968 - Cheap Thrills/10. Catch Me Daddy [Live].mp3 12.66 MB
1968 - Cheap Thrills/08. Roadblock.mp3 12.71 MB
1968 - Cheap Thrills/01. Combination Of The Two.mp3 13.26 MB
1999 - Rare Pearls/05. Bo Diddley [Live].mp3 14.23 MB
1971 - Pearl/14. Cry Baby [Live].mp3 14.88 MB
1969 - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama/11. Piece Of My Heart [Live At Woodstock].mp3 14.94 MB
1971 - Pearl/11. Tell Mama [Live].mp3 14.97 MB
1969 - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama/08. Work Me, Lord.mp3 15.49 MB
1971 - Pearl/13. Try (Just A Little Bit Harder) [Live].mp3 15.73 MB
Covers/book5.jpg 20.73 MB
Covers/book19.jpg 21.40 MB
1968 - Cheap Thrills/07. Ball And Chain.mp3 22.05 MB
Covers/book2.jpg 23.87 MB
Covers/book14.jpg 24.08 MB
Covers/book9.jpg 24.44 MB
Covers/book20.jpg 24.47 MB
Covers/book4.jpg 24.98 MB
Covers/book17.jpg 25.22 MB
Covers/book22.jpg 25.44 MB
Covers/book13.jpg 25.77 MB
Covers/book10.jpg 26.47 MB
Covers/book15.jpg 27.31 MB
Covers/book3.jpg 27.57 MB
Covers/book6.jpg 28.15 MB
Covers/book7.jpg 28.56 MB
Covers/book8.jpg 28.71 MB
Covers/book18.jpg 29.22 MB
Covers/book12.jpg 29.40 MB
Covers/book23.jpg 29.50 MB
Covers/book21.jpg 30.54 MB
Covers/book16.jpg 31.06 MB
Covers/book11.jpg 31.98 MB
Covers/book1.jpg 34.83 MB
Covers/front.jpg 34.84 MB
Liên quan
Janis Joplin - Box Of Pearls The Janis Joplin Collection [5CD Box Set Remastered Limited Edition](2013)[320Kbps].flac 1.96 GB
Janis Joplin - Box Of Pearls The Janis Joplin Collection [5CD Box Set Remastered Limited Edition](2013)[320Kbps].flac 1.96 GB
Janis Joplin - Box Of Pearls The Janis Joplin Collection [5CD Box Set Remastered Limited Edition](2013)[320Kbps].jpg 653.05 MB
Janis Joplin - Box Of Pearls The Janis Joplin Collection [5CD Box Set Remastered Limited Edition](2013)[320Kbps].mp3 184.74 MB
Janis Joplin - Box Of Pearls The Janis Joplin Collection [5CD Box Set Remastered Limited Edition](2013)[320Kbps].pdf 4.03 GB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2020 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština