Language:
Jimi Hendrix Box Of Gypsys - Complete (6-CD) 1970 ak320
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
Art/Disc 2 and Disc 3 Back.jpg 599.63 KB
Art/Disc 5 and Disc 6 Back.jpg 561.02 KB
Art/Disc 5 and Disc 6 Front.jpg 507.92 KB
Art/Disc 1 Back.jpg 489.99 KB
Art/Disc 4 Back.jpg 475.78 KB
Art/Disc 1 Front.jpg 465.63 KB
Art/Disc 2 and Disc 3 Front.jpg 444.10 KB
Art/Disc 5 and Disc 6 Inside.jpg 431.00 KB
Art/Disc 2 and Disc 3 Inside.jpg 419.21 KB
Art/Disc 4 Front.jpg 384.44 KB
Art/Disc 1 Inside.jpg 355.38 KB
Art/Disc 4 Inside.jpg 305.31 KB
Art/Disc 2 Label.jpg 276.65 KB
Art/Disc 3 Label.jpg 262.68 KB
CD1_691231_Early/04 Hear My Train A Comin'.mp3 21.72 MB
CD1_691231_Early/12 Burning Desire.mp3 21.21 MB
CD1_691231_Early/07 Machine Gun.mp3 20.99 MB
CD1_691231_Early/11 Earth Blues.mp3 14.74 MB
CD1_691231_Early/10 Bleeding Heart.mp3 14.64 MB
CD1_691231_Early/05 Them Changes.mp3 13.91 MB
CD1_691231_Early/09 Ezy Rider.mp3 13.50 MB
CD1_691231_Early/02 Power Of Soul.mp3 11.86 MB
CD1_691231_Early/08 Stop.mp3 11.80 MB
CD1_691231_Early/06 Izabella.mp3 7.77 MB
CD1_691231_Early/03 Lover Man.mp3 7.27 MB
CD1_691231_Early/01 Intro.mp3 4.25 MB
CD1_691231_Early/folder.jpg 77.99 KB
CD2_691231_Late/10 Stone Free - Sunshine Of Your Love.mp3 39.72 MB
CD2_691231_Late/08 Machine Gun.mp3 31.63 MB
CD2_691231_Late/03 Who Knows.mp3 21.12 MB
CD2_691231_Late/09 Power Of Soul.mp3 15.31 MB
CD2_691231_Late/04 Stepping Stone.mp3 12.57 MB
CD2_691231_Late/06 Fire.mp3 11.96 MB
CD2_691231_Late/07 Ezy Rider.mp3 10.86 MB
CD2_691231_Late/01 Introduction.mp3 10.69 MB
CD2_691231_Late/02 Auld Lang Syne.mp3 6.62 MB
CD2_691231_Late/05 Burning Desire.mp3 6.24 MB
CD2_691231_Late/folder.jpg 68.77 KB
CD3_691231_Late/04 Foxy Lady.mp3 30.15 MB
CD3_691231_Late/01 Them Changes.mp3 23.24 MB
CD3_691231_Late/03 Stop.mp3 16.91 MB
CD3_691231_Late/05 Voodoo Child (Slight Return).mp3 9.95 MB
CD3_691231_Late/02 Message To Love.mp3 8.88 MB
CD3_691231_Late/06 Purple Haze.mp3 8.64 MB
CD3_691231_Late/folder.jpg 68.77 KB
CD4_700101_Early/02 Machine Gun.mp3 28.75 MB
CD4_700101_Early/01 Intro - Who Knows.mp3 24.79 MB
CD4_700101_Early/09 Burning Desire.mp3 19.13 MB
CD4_700101_Early/03 Them Changes.mp3 16.88 MB
CD4_700101_Early/06 Foxy Lady.mp3 16.37 MB
CD4_700101_Early/04 Power of Soul.mp3 14.33 MB
CD4_700101_Early/07 Stop.mp3 13.07 MB
CD4_700101_Early/05 Stepping Stone.mp3 12.65 MB
CD4_700101_Early/08 Earth Blues.mp3 11.17 MB
CD4_700101_Early/folder.jpg 180.86 KB
CD5_700101_Late/01 Stone Free.mp3 29.48 MB
CD5_700101_Late/06 Machine Gun.mp3 27.70 MB
CD5_700101_Late/03 Power of Soul.mp3 15.76 MB
CD5_700101_Late/05 Earth Blues.mp3 13.65 MB
CD5_700101_Late/04 Message to Love.mp3 12.27 MB
CD5_700101_Late/02 Them Changes.mp3 11.78 MB
CD5_700101_Late/folder.jpg 73.02 KB
CD6_700101_Late/02 We Gotta Live Together.mp3 38.29 MB
CD6_700101_Late/07 Who Knows (Live - Madison Square Garden - January 28th 1970).mp3 27.98 MB
CD6_700101_Late/08 Earth Blues (Live - Madison Square Garden - January 28th 1970).mp3 20.62 MB
CD6_700101_Late/01 Voodoo Chile (Slight Return).mp3 13.80 MB
CD6_700101_Late/05 Purple Haze.mp3 11.02 MB
CD6_700101_Late/04 Hey Joe.mp3 9.27 MB
CD6_700101_Late/03 Wild Thing.mp3 7.38 MB
CD6_700101_Late/06 Intro (Live - Madison Square Garden - January 28th 1970).mp3 5.77 MB
CD6_700101_Late/folder.jpg 73.02 KB
jh-691231-p.jpg 483.50 KB
folder.jpg 68.77 KB
Liên quan
Jimi Hendrix Box Of Gypsys - Complete (6-CD) 1970 ak320.flac 1.41 GB
Jimi Hendrix Box Of Gypsys - Complete (6-CD) 1970 ak320.flac 1.44 GB
Jimi Hendrix Box Of Gypsys - Complete (6-CD) 1970 ak320.flac 1.41 GB
Jimi Hendrix Box Of Gypsys - Complete (6-CD) 1970 ak320.flac 2.35 GB
Jimi Hendrix Box Of Gypsys - Complete (6-CD) 1970 ak320.vob 6.15 GB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2020 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština