Language:
(1987) Tom Waits - Franks Wild Years [24bit-96kHz-flac]
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
Adobe Audition/AA_tr01_frequency analysis.jpg 327.48 KB
Adobe Audition/AA_tr01_spectral frequency.jpg 352.79 KB
Adobe Audition/AA_tr01_waveform.jpg 370.56 KB
Adobe Audition/AA_tr02_frequency analysis.jpg 319.67 KB
Adobe Audition/AA_tr02_spectral frequency.jpg 326.02 KB
Adobe Audition/AA_tr02_waveform.jpg 357.24 KB
01. Hang On St. Christopher.flac 51.75 MB
02. Straight To The Top (Rhumba).flac 46.60 MB
03. Blow Wind Blow.flac 67.52 MB
04. Temptation.flac 71.24 MB
05. Innocent When You Dream (Barroom).flac 78.23 MB
06. I´ll Be Gone.flac 57.91 MB
07. Yesterday Is Here.flac 43.04 MB
08. Please Wake Me Up.flac 60.45 MB
09. Franks Theme.flac 31.16 MB
10. More Than Rain.flac 69.38 MB
11. Way Down In The Hole.flac 70.28 MB
12. Straight To The Top (Vegas).flac 71.10 MB
13. I´ll Take New York.flac 69.47 MB
14. Telephonecall From Istanbul.flac 56.44 MB
15. Cold Cold Ground.flac 73.55 MB
16. Train Song.flac 58.26 MB
17. Innocent When You Dream (78).flac 55.16 MB
front.jpg 43.55 KB
Tom Waits - Franks Wild Years.m3u 513.00 B
Liên quan
(1987) Tom Waits - Franks Wild Years [24bit-96kHz-flac].flac 383.69 MB
(1987) Tom Waits - Franks Wild Years [24bit-96kHz-flac].flac 289.37 MB
(1987) Tom Waits - Franks Wild Years [24bit-96kHz-flac].flac 285.01 MB
(1987) Tom Waits - Franks Wild Years [24bit-96kHz-flac].mp3 141.36 MB
(1987) Tom Waits - Franks Wild Years [24bit-96kHz-flac].flac 312.69 MB
(1987) Tom Waits - Franks Wild Years [24bit-96kHz-flac].mp3 73.29 MB
(1987) Tom Waits - Franks Wild Years [24bit-96kHz-flac].flac 1.35 GB
(1987) Tom Waits - Franks Wild Years [24bit-96kHz-flac].flac 169.03 MB
(1987) Tom Waits - Franks Wild Years [24bit-96kHz-flac].flac 375.59 MB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2019 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština