Language:
Julian Bream-Vol 13-20th Century Guitar 2
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
artwork/20thCent_II_cover.jpg 68.96 KB
artwork/Back.jpg 541.41 KB
artwork/backcover.jpg 50.20 KB
artwork/CD.jpg 321.78 KB
artwork/Front.jpg 467.83 KB
artwork/frontcover.jpg 55.45 KB
artwork/Inside.jpg 245.90 KB
artwork/julian bream discography.txt 5.34 KB
artwork/vol 13 tracklist.doc 268.50 KB
01-Suite compostellana -Preludio (Mompou).mp3 4.33 MB
02-Suite compostellana -Coral (Mompou).mp3 4.44 MB
03-Suite compostellana -Cuna (Mompou).mp3 4.32 MB
04-Suite compostellana -Recitativo (Mompou).mp3 5.42 MB
05-Suite compostellana -Cancion (Mompou).mp3 3.97 MB
06-Suite compostellana -Muneira (Mompou).mp3 4.11 MB
07-Tiento (Maurice Ohana).mp3 6.91 MB
08-Sonatina - Allegretto (Torroba).mp3 5.23 MB
09-Sonatina - Andante (Torroba).mp3 7.15 MB
10-Sonatina - Allegro (Torroba).mp3 5.49 MB
11-Fantasia (Roberto Gerhard).mp3 5.86 MB
12-Suite populaire bresilienne - Mazurka-Chôro (Villa Lobos).mp3 5.99 MB
13-Suite populaire bresilienne - Scottisch-Chôro (Villa Lobos).mp3 5.24 MB
14-Suite populaire bresilienne - Valse-Chôro (Villa Lobos).mp3 6.49 MB
15-Suite populaire bresilienne - Gavotte-Chôro (Villa Lobos).mp3 7.65 MB
16-Etude No. 5 (Villa Lobos).mp3 3.09 MB
17-Etude No. 7 (Villa Lobos).mp3 5.22 MB
20thCent_II_cover.jpg 68.96 KB
Liên quan
Julian Bream-Vol 13-20th Century Guitar 2.mp3 130.39 MB
Julian Bream-Vol 13-20th Century Guitar 2.iso 4.36 GB
Julian Bream-Vol 13-20th Century Guitar 2.mp3 68.15 MB
Julian Bream-Vol 13-20th Century Guitar 2.avi 1.38 GB
Julian Bream-Vol 13-20th Century Guitar 2.flac 238.30 MB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2019 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština