Language:
Guthrie Govan - Creative Guitar 2 - Advanced Techniques
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
00 - Cover.jpg 132.58 KB
Guthrie.Govan_Creative Guitar 2 - Advanced Techniques.pdf 36.46 MB
MP3/01 - Intro-Tuning Notes.mp3 1.05 MB
MP3/02 - Alternate Picking (Examples 1.1-1.9).mp3 3.81 MB
MP3/03 - Alternate Picking (Examples 1.10-1.14).mp3 1.32 MB
MP3/04 - Alternate Picking (Examples 1.15-1.22).mp3 2.14 MB
MP3/05 - Alternate Picking (Examples 1.23-1.26).mp3 856.31 KB
MP3/06 - Alternate Picking (Examples 1.27-1.38).mp3 3.18 MB
MP3/07 - Alternate Picking (Examples (1.39-1.44).mp3 2.29 MB
MP3/08 - Sweep-Economy Picking (Examples 2.1-2.8).mp3 2.05 MB
MP3/09 - Sweep-Economy Picking (Examples 2.9-2.12).mp3 843.66 KB
MP3/10 - Sweep-Economy Picking (Examples 2.13-2.17).mp3 1.10 MB
MP3/11 - Legato (Examples 3.1-3.7).mp3 1.83 MB
MP3/12 - Legato (Examples 3.16-3.19).mp3 1.23 MB
MP3/13 - Legato (Examples 3.20-3.23).mp3 928.14 KB
MP3/14 - Tapping (Examples 4.1-4.4).mp3 0.99 MB
MP3/15 - Tapping (Examples 4.5-4.8).mp3 970.18 KB
MP3/16 - Tapping (Examples 4.9-4.12).mp3 849.36 KB
MP3/17 - Tapping (Examples 4.13-4.14).mp3 506.10 KB
MP3/18 - Tapping (Examples 4.15-4.18).mp3 974.26 KB
MP3/19 - Tapping (Examples 4.19-4.22).mp3 971.40 KB
MP3/20 - Eight-Finger Tapping (Examples 5.1-5.4).mp3 1.08 MB
MP3/21 - Eight-Finger Tapping (Examples 5.5-5.8).mp3 960.80 KB
MP3/22 - Eight Finger Tapping (Examples 5.10-5.12).mp3 701.62 KB
MP3/23 - Eight-Finger Tapping (Examples 5.13-5.18).mp3 1.58 MB
MP3/24 - Eight-Finger Tapping (Example 5.23).mp3 572.23 KB
MP3/25 - Pick And Fingers (Examples 6.1-6.3).mp3 942.84 KB
MP3/26 - Pick And Fingers (Examples 6.4-6.5).mp3 496.72 KB
MP3/27 - Pick And Fingers (Examples 6.6-6.8).mp3 706.51 KB
MP3/28 - Pick And Fingers (Examples 6.9-6.10).mp3 546.92 KB
MP3/29 - Extending The Fretboard (Examples 7.1-7.2).mp3 507.74 KB
MP3/30 - Extending The Fretboard (Examples 7.3-7.7).mp3 760.40 KB
MP3/31 - Extending The Fretboard (Examples 7.8-7.9).mp3 340.40 KB
MP3/32 - Extending The Fretboard (Examples 7.10-7.13).mp3 576.73 KB
MP3/33 - Extending The Fretboard (Examples 7.14-7.18).mp3 610.60 KB
MP3/34 - Extended Scales (Examples 8.1-8.4).mp3 1.16 MB
MP3/35 - Extended Scales (Examples 8.5-8.9).mp3 1.16 MB
MP3/36 - EOI (Examples 9.1-9.5).mp3 1.38 MB
MP3/37 - EOI (Examples 9.6-9.7).mp3 453.85 KB
MP3/38 - EOI (Examples 9.8-9.10).mp3 477.11 KB
MP3/39 - EOI (Example 9.11).mp3 272.62 KB
MP3/40 - EOI (Example 9.12).mp3 209.35 KB
MP3/41 - EOI (Example 9.13).mp3 139.56 KB
MP3/42 - EOI (Example 9.14).mp3 150.99 KB
MP3/43 - EOI (Example 9.15).mp3 132.21 KB
MP3/44 - EOI (Examples 9.16-9.17).mp3 253.85 KB
MP3/45 - EOI (Example 9.18).mp3 155.48 KB
MP3/46 - The Wrong Notes (Examples 11.1-11.6).mp3 1.30 MB
MP3/47 - Goodbye.mp3 490.16 KB
MP3/48 - Japanese Track (Demo 1).mp3 2.21 MB
MP3/49 - Japanese Track (Backing Track 1).mp3 2.25 MB
MP3/50 - Organ Track (Demo 2).mp3 1.25 MB
MP3/51 - Organ Track (Backing Track 2a).mp3 1.22 MB
MP3/52 - Organ Track (Backing Track 2b).mp3 1.21 MB
MP3/53 - Fake Slide Guitar (Demo 3).mp3 1.87 MB
MP3/54 - Fake Slide Guitar (Backing Track 3).mp3 1.84 MB
Liên quan
Guthrie Govan - Creative Guitar 2 - Advanced Techniques.pdf 93.89 MB
Guthrie Govan - Creative Guitar 2 - Advanced Techniques.pdf 36.47 MB
Guthrie Govan - Creative Guitar 2 - Advanced Techniques.pdf 104.09 MB
Guthrie Govan - Creative Guitar 2 - Advanced Techniques.pdf 198.53 MB
Guthrie Govan - Creative Guitar 2 - Advanced Techniques.pdf 337.34 MB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2019 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština