Language:
Janis Joplin - Box Of Pearls- The Janis Joplin Collection [5CD Box Set, Remastered, Limited Edition] (2013) FLAC
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
1999 - Rare Pearls/Rare Pearls.txt 526.00 B
1999 - Rare Pearls/Janis Joplin - Rare Pearls.cue 773.00 B
1968 - Cheap Thrills/Cheap Thrills.txt 0.99 KB
1969 - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama/I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama.txt 1.08 KB
1967 - Big Brother & The Holding Company/Big Brother & The Holding Company.txt 1.15 KB
1971 - Pearl/Janis Joplin - Pearl.flac.auCDtect.txt 1.16 KB
1999 - Rare Pearls/Janis Joplin - Rare Pearls.flac.auCDtect.txt 1.18 KB
1968 - Cheap Thrills/Janis Joplin - Cheap Thrills.flac.auCDtect.txt 1.18 KB
1971 - Pearl/Pearl.txt 1.18 KB
1967 - Big Brother & The Holding Company/Janis Joplin - Big Brother & The Holding Company.flac.auCDtect.txt 1.22 KB
1969 - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama/Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!.flac.auCDtect.txt 1.23 KB
1968 - Cheap Thrills/Janis Joplin - Cheap Thrills.cue 1.46 KB
1969 - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama/Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!.cue 1.60 KB
1971 - Pearl/Janis Joplin - Pearl.cue 1.75 KB
1967 - Big Brother & The Holding Company/Janis Joplin - Big Brother & The Holding Company.cue 1.83 KB
1999 - Rare Pearls/Janis Joplin - Rare Pearls.log 4.71 KB
1969 - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama/Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama.log 6.13 KB
1968 - Cheap Thrills/Janis Joplin - Cheap Thrills.log 6.23 KB
1971 - Pearl/Janis Joplin - Pearl.log 6.95 KB
1967 - Big Brother & The Holding Company/Janis Joplin - Big Brother & The Holding Company.log 7.06 KB
BACK.jpg 205.54 KB
FOLDER.jpg 309.57 KB
Covers/matrix4.jpg 1.01 MB
Covers/matrix2.jpg 1.02 MB
Covers/matrix5.jpg 1.02 MB
Covers/matrix3.jpg 1.03 MB
Covers/matrix1.jpg 1.19 MB
Covers/cd1.jpg 4.82 MB
Covers/cd3.jpg 4.98 MB
Covers/cd2.jpg 5.11 MB
Covers/cd5.jpg 5.17 MB
Covers/cd4.jpg 5.21 MB
Covers/book5.jpg 20.73 MB
Covers/book19.jpg 21.40 MB
Covers/book2.jpg 23.87 MB
Covers/book14.jpg 24.08 MB
Covers/book9.jpg 24.44 MB
Covers/book20.jpg 24.47 MB
Covers/book4.jpg 24.98 MB
Covers/book17.jpg 25.22 MB
Covers/book22.jpg 25.44 MB
Covers/book13.jpg 25.77 MB
Covers/book10.jpg 26.47 MB
Covers/book15.jpg 27.31 MB
Covers/book3.jpg 27.57 MB
Covers/book6.jpg 28.15 MB
Covers/book7.jpg 28.56 MB
Covers/book8.jpg 28.71 MB
Covers/book18.jpg 29.22 MB
Covers/book12.jpg 29.40 MB
Covers/book23.jpg 29.50 MB
Covers/book21.jpg 30.54 MB
Covers/book16.jpg 31.06 MB
Covers/book11.jpg 31.98 MB
Covers/book1.jpg 34.83 MB
Covers/front.jpg 34.84 MB
1999 - Rare Pearls/Janis Joplin - Rare Pearls.flac 127.67 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company/Janis Joplin - Big Brother & The Holding Company.flac 209.95 MB
1969 - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama/Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!.flac 305.78 MB
1968 - Cheap Thrills/Janis Joplin - Cheap Thrills.flac 324.11 MB
1971 - Pearl/Janis Joplin - Pearl.flac 346.96 MB
Liên quan
Janis Joplin - Box Of Pearls- The Janis Joplin Collection [5CD Box Set, Remastered, Limited Edition] (2013) FLAC.flac 1.96 GB
Janis Joplin - Box Of Pearls- The Janis Joplin Collection [5CD Box Set, Remastered, Limited Edition] (2013) FLAC.jpg 1.17 GB
Janis Joplin - Box Of Pearls- The Janis Joplin Collection [5CD Box Set, Remastered, Limited Edition] (2013) FLAC.jpg 653.05 MB
Janis Joplin - Box Of Pearls- The Janis Joplin Collection [5CD Box Set, Remastered, Limited Edition] (2013) FLAC.flac 7.32 GB
Janis Joplin - Box Of Pearls- The Janis Joplin Collection [5CD Box Set, Remastered, Limited Edition] (2013) FLAC.pdf 4.03 GB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết Một hình thức mới của chia sẻ, mỗi liên kết tương ứng với BT seed file. Bạn có thể tải về từ liên kết tới tài nguyên thông qua phần mềm, chẳng hạn như µTorrent
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2020 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština